AirPods configureren met Mac en andere Bluetooth-apparaten

Leer hoe u uw AirPods configureert met uw Mac, Android-apparaat of een ander Bluetooth-apparaat om naar muziek te luisteren, telefoongesprekken aan te nemen en meer.

AirPods gebruiken met de Mac

Als u uw AirPods al hebt geconfigureerd met uw iPhone en uw Mac is ingelogd bij iCloud met dezelfde Apple ID, kunt u ze mogelijk gebruiken met uw Mac. Plaats uw AirPods in uw oren en klik op in de menubalk op uw Mac. Kies vervolgens AirPods uit de lijst.

Als u uw AirPods niet ziet in het menu , 1koppelt u uw AirPods met uw Mac:

 1. Op uw Mac kiest u 'Systeemvoorkeuren' in het Apple-menu () en klikt u op 'Bluetooth' .
 2. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld.
 3. Open het deksel terwijl uw AirPods in de oplaadcase liggen. 
 4. Houd de configuratieknop op de achterkant van de oplaadcase ingedrukt totdat het statuslampje wit knippert.
 5. Selecteer uw AirPods in de lijst Apparaten en klik op 'Verbind'.

AirPods gebruiken met een apparaat dat niet van Apple is

U kunt AirPods gebruiken als een Bluetooth-headset met een apparaat dat niet van Apple is. Siri kunt u niet gebruiken, maar u kunt wel luisteren en praten. Volg de volgende stappen om uw AirPods te configureren met een Android-telefoon of ander apparaat dat niet van Apple is2:

 1. Ga op het apparaat naar de instellingen voor Bluetooth en zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.3 Als u een Android-apparaat hebt, gaat u naar 'Instellingen' > 'Verbindingen' > 'Bluetooth'.
 2. Open het deksel terwijl uw AirPods in de oplaadcase liggen.
 3. Houd de configuratieknop op de achterkant van de oplaadcase ingedrukt totdat het statuslampje wit knippert.
 4. Wanneer uw AirPods worden weergegeven in de lijst met Bluetooth-apparaten, selecteert u deze.

 1. Uw AirPods kunnen automatisch worden geconfigureerd met uw Mac als deze macOS Sierra of later gebruikt.
 2. De functies van uw AirPods zijn mogelijk beperkt, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat waaraan ze zijn gekoppeld.
 3. Als u de Bluetooth-instellingen voor uw apparaat niet kunt vinden, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: