Tekst en objecten via slepen en neerzetten verplaatsen van en naar iWork-documenten en andere apps

U kunt tekst, tabellen, foto's en andere objecten nu snel verplaats en van en naar Pages-, Numbers- of Keynote-documenten en andere apps op uw iPad of Mac.

Met slepen en neerzetten voegt u snel materiaal uit een e-mail, van internet of uit andere apps toe aan een Pages-, Numbers- of Keynote-document. Wanneer u een object sleept en neerzet, kopieert u het object naar de nieuwe app. Het object in de oorspronkelijke app blijft zoals het was. 

Slepen en neerzetten op de iPad met Multitasking

Op een iPad met iOS 11 kunt u met behulp van Multitasking twee apps tegelijk openen en objecten over en weer slepen en neerzetten. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding uit een e-mail naar uw Keynote-presentatie slepen, een tabel uit een Numbers-spreadsheet naar een Pages-document slepen of tekst uit Pages naar een notitie slepen. Hiervoor moet u versie 3.3 of hoger van Pages, Numbers en Keynote hebben.

 1. Schakel Multitasking in op de iPad. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Multitasking en Dock' en schakel 'Sta meerdere apps toe' en 'Toon aanbevolen en recente apps' in.
 2. Maak een nieuw document of open een bestaand iWork-document.
 3. Druk op de thuisknop en open de app met het object dat u wilt kopiëren.
 4. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het Dock te openen.
 5. Houd in het Dock uw vinger op de gewenste iWork-app en open Slide Over of Split View.
  • Als u de apps gelaagd wilt weergeven, gebruikt u Slide Over door de app naar het scherm te slepen.
  • Als u de apps naast elkaar wilt weergeven, gebruikt u Split View door de app naar de rechterrand van het scherm te slepen.
   Lees meer over Slide Over en Split View.
 6. In de app met het materiaal dat u wilt kopiëren, houdt u uw vinger op het item. Vervolgens sleept u het naar Pages, Numbers of Keynote en zet u het neer.
  • U selecteert meerdere items door uw vinger op één item te houden en met een andere vinger op de andere items te tikken.
  • Om tekst te slepen en neer te zetten, selecteert u eerst de tekst. Houd dan uw vinger op de tekst tot deze omhoog gaat.

U kunt objecten slepen vanuit een iWork-app en neerzetten in een andere, maar u kunt in een iWork-app maar één document tegelijk open hebben. Als u een object wilt kopiëren van het ene document naar het andere in dezelfde app:

 1. Houd uw vinger op het object en versleep het een stukje.
 2. Gebruik een andere vinger om het huidige document te sluiten.
 3. Open het document waarnaar u het object wilt verslepen en zet het object daarin neer. Tijdens het slepen van een object kunt u nog steeds alle functies van de app gebruiken, bijvoorbeeld een nieuw document openen of documenten opzoeken.


Slepen en neerzetten op de Mac

Op een Mac kunt u objecten snel toevoegen in iWork-documenten met behulp van slepen en neerzetten. U kunt bijvoorbeeld een foto uit uw Fotobibliotheek naar uw Keynote-presentatie slepen, tekst uit een e-mail naar een Pages-document slepen en tekst verplaatsen binnen een document.

U kunt met slepen en neerzetten ook tekst en tabellen kopiëren van het ene iWork-document naar het andere. Zo kunt u een tabel (of gedeelten daarvan) vanuit een Numbers-spreadsheet naar een Pages-document slepen. Zorg dat u bij het slepen van tabellen alle cellen selecteert die u wilt kopiëren, voordat u ze naar het andere document sleept.

In Keynote kunt u een dia vanuit het dianavigatiepaneel naar uw bureaublad slepen om zo een nieuwe presentatie te maken.

Publicatiedatum: