Uw Siri Remote of Apple TV Remote gebruiken met een Apple TV

Lees hier hoe u uw afstandsbediening kunt gebruiken om menu's te openen, materiaal af te spelen, over het scherm te navigeren en meer.

Siri Remote (2e generatie) of Apple TV Remote (2e generatie)

De Siri Remote (2e generatie) of Apple TV Remote (2e generatie) heeft een aan/uit-knop en een clickpad. 

De aan/uit-knop is de kleine, ronde knop in de rechterbovenhoek van de afstandsbediening.
Aan/uit-knop

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om uw tv aan te zetten en uw Apple TV uit de sluimerstand te halen. Houd de knop opnieuw ingedrukt om uw tv uit te zetten en uw Apple TV in de sluimerstand te zetten. 

De clickpad is een grote, ronde knop in het midden bovenaan de afstandsbediening.

Clickpad

Om over het scherm te bewegen, drukt u omhoog, omlaag, naar links of naar rechts op de clickpad-ring. Of veeg omhoog, omlaag, naar links of naar rechts op de clickpad. Om door lijsten te scrollen, veegt u een paar keer snel omhoog of omlaag op de clickpad.

Om een item te selecteren, markeert u het en drukt u op het midden van de clickpad.

Druk tijdens het afspelen naar links of rechts op de clickpad-ring om vooruit of achteruit te springen. Om continu terug of vooruit te spoelen, houdt u links of rechts op de clickpad-ring ingedrukt. Druk herhaaldelijk op de linker- of rechterkant om door de snelheidsopties te bladeren (2x, 3x of 4x). 

Om door de tijdlijn te navigeren, drukt u op de afspeel-/pauzeknop of op het midden van de clickpad en veegt u naar links of rechts op de clickpad om vooruit of achteruit te gaan. U kunt uw vinger ook tegen de klok in of met de klok mee op de clickpad-ring cirkelen.

De Siri-knop is een lange, smalle knop in de rechterbovenhoek van de afstandsbediening.
Siri-knop

Als Siri in uw land of regio wordt ondersteund, kunt u Siri vragen om bijvoorbeeld bepaalde films, tv-programma's of genres af te spelen. Houd de Siri-knop ingedrukt, zeg wat u wilt en laat de Siri-knop los.

U kunt de Siri-knop ook gebruiken om te dicteren. Houd in een tekstinvoerveld de Siri-knop ingedrukt, spreek de tekst die u wilt invoeren in en laat de Siri-knop los. 

De dicteerfunctie is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

 

De terug-knop is een ronde knop aan de linkerkant van de afstandsbediening, direct onder de clickpad.
Terug-knop

Druk tijdens het bladeren door materiaal één keer op de terug-knop om terug te gaan naar het vorige scherm. U kunt ook de terug-knop ingedrukt houden om naar het beginscherm te gaan.

De tv/bedieningspaneel-knop is een ronde knop die zich aan de rechterkant van de afstandsbediening direct onder de clickpad bevindt.

Tv/bedieningspaneel-knop

Als uw land of regio ondersteuning biedt voor de Apple TV-app, drukt u één keer op de tv/bedieningspaneel-knop om de Apple TV-app te openen. Als dit niet het geval is, drukt u één keer op de knop om terug te gaan naar het beginscherm.

Druk twee keer op de knop om de appkiezer te openen. Gebruik de clickpad om door uw geopende apps te vegen en druk op het midden van de clickpad om een app te openen. Veeg omhoog om een app te sluiten. U kunt ook op de tv/bedieningspaneel-knop drukken om terug te gaan naar de Apple TV-app. 

Houd de tv/bedieningspaneel-knop ingedrukt om het bedieningspaneel te openen. Druk er opnieuw op om het bedieningspaneel te verbergen. 

De afspeel-/pauzeknop is een ronde knop. De knop bevindt zich aan de linkerkant van de afstandsbediening, tussen de twee andere ronde knoppen.
Afspeel-/pauzeknop

Druk één keer op de afspeel-/pauzeknop om materiaal af te spelen of te pauzeren.

Om door de tijdlijn te navigeren, drukt u op de afspeel-/pauzeknop en veegt u naar links of rechts op de clickpad om vooruit of achteruit te gaan. U kunt uw vinger ook tegen de klok in of met de klok mee op de clickpad-ring cirkelen.

Druk op de afspeel-/pauzeknop om het afspelen van uw materiaal te hervatten.

De dempknop is een ronde knop die zich aan de linkerkant het dichtst bij de onderkant van de afstandsbediening bevindt.
Dempknop

Druk één keer op de dempknop om het geluid te dempen. Druk er opnieuw op om het geluid weer in te schakelen. 

Niet alle audioconfiguraties bieden ondersteuning voor deze knop. U moet mogelijk de volumeregelaars gebruiken op de afstandsbediening die bij uw tv is geleverd.

De volumeknop is een langwerpige knop halverwege de rechterkant van de afstandsbediening. De bovenste helft van de knop is volume omhoog en de onderste helft is volume omlaag.
Volume omhoog of omlaag

Druk op volume omhoog of volume omlaag om het volume van de Apple TV te verhogen of te verlagen. 

Niet alle audioconfiguraties bieden ondersteuning voor deze knoppen. U moet mogelijk de volumeregelaars gebruiken op de afstandsbediening die bij uw tv is geleverd.

Siri Remote (1e generatie) of Apple TV Remote (1e generatie)

De Siri Remote (1e generatie) of Apple TV Remote (1e generatie) heeft een touchpad op het bovenste derde gedeelte van de afstandsbediening.  

De touchpad is het volledige gladde oppervlak op het bovenste derde gedeelte van de afstandsbediening.
Touchpad

Om over het scherm te bewegen, tikt of veegt u omhoog, omlaag, naar links of naar rechts. Om door lijsten te scrollen, veegt u een paar keer snel omhoog of omlaag.

Om een onderdeel te selecteren, markeert u het en drukt u vervolgens de touchpad in zodat deze klikt.

Leg tijdens het afspelen uw vinger op de touchpad en druk vervolgens op de linker- of rechterkant van de touchpad om vooruit of achteruit in de tijd te gaan. Om continu terug of vooruit te spoelen, houdt u de linker- of rechterkant van de touchpad ingedrukt. Druk herhaaldelijk op de linker- of rechterkant om door de snelheidsopties te bladeren (2x, 3x of 4x). 

Om door de tijdlijn te navigeren, drukt u op de afspeel-/pauzeknop of de touchpad en veegt u naar links of rechts om vooruit of achteruit te gaan.

De menuknop is een ronde knop aan de linkerkant van de afstandsbediening, direct onder de touchpad.

Menuknop

Als uw tv in de sluimerstand staat, drukt u één keer op de menuknop om de Apple TV uit de sluimerstand te halen. Als u door materiaal bladert, drukt u één keer op de menuknop om terug te gaan naar het vorige scherm. Houd de menuknop ingedrukt om naar het beginscherm te gaan.

De tv/bedieningspaneel-knop is een ronde knop aan de rechterkant van de afstandsbediening, direct onder de touchpad.
Tv/bedieningspaneel-knop

Als uw land of regio ondersteuning biedt voor de Apple TV-app, drukt u één keer op de tv/bedieningspaneel-knop om de Apple TV-app te openen. Als dit niet het geval is, drukt u één keer op de knop om terug te gaan naar het beginscherm.

Druk twee keer op de knop om de appkiezer te openen. Gebruik de touchpad om door geopende apps te vegen en druk vervolgens op de touchpad om een app te openen. Veeg omhoog om een app te sluiten. U kunt ook op de tv/bedieningspaneel-knop drukken om terug te gaan naar de Apple TV-app. 

Houd de tv/bedieningspaneel-knop ingedrukt om het bedieningspaneel te openen. Druk er opnieuw op om het bedieningspaneel te verbergen. 

De Siri-knop is een ronde knop aan de linkerkant van de afstandsbediening, tussen de twee andere ronde knoppen.
Siri-knop

Als Siri in uw land of regio wordt ondersteund, kunt u Siri vragen om bijvoorbeeld bepaalde films, tv-programma's of genres af te spelen. Houd de Siri-knop ingedrukt, zeg wat u wilt en laat de Siri-knop los.

U kunt de Siri-knop ook gebruiken om te dicteren. Houd in een tekstinvoerveld de Siri-knop ingedrukt, spreek de tekst die u wilt invoeren in en laat de Siri-knop los. 

De dicteerfunctie is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

De afspeel-/pauzeknop is een ronde knop die zich aan de linkerkant het dichtst bij de onderkant van de afstandsbediening bevindt.
Afspeel-/pauzeknop

Druk één keer op de afspeel-/pauzeknop om materiaal af te spelen of te pauzeren.

Om door de tijdlijn te navigeren, drukt u op de afspeel-/pauzeknop en veegt u naar links of rechts op de touchpad om vooruit of achteruit te gaan.

Druk op de afspeel-/pauzeknop om het materiaal te hervatten. 

De volumeknop is een langwerpige knop halverwege de rechterkant van de afstandsbediening. De bovenste helft van de knop is volume omhoog en de onderste helft is volume omlaag.
Volume omhoog of omlaag

Druk op volume omhoog of volume omlaag om het volume van de Apple TV te verhogen of te verlagen. 

Niet alle audioconfiguraties bieden ondersteuning voor deze knoppen. U moet mogelijk de volumeregelaars gebruiken op de afstandsbediening die bij uw tv is geleverd.

Publicatiedatum: