Als bepaalde Mac-functies niet werken wanneer u Windows gebruikt met Boot Camp

Wanneer u Windows op de Mac bijwerkt of opnieuw installeert, moet u mogelijk ook de Windows-ondersteuningssoftware (besturingsbestanden) die bij Boot Camp worden geleverd, opnieuw installeren of bijwerken.

Als u een of meer van de volgende symptomen ondervindt wanneer de Mac in Microsoft Windows wordt opgestart, volgt u de stappen in dit artikel om de Windows-ondersteuningssoftware opnieuw te installeren of bij te werken:

 • Een foutbericht meldt dat Apple Software-update niet meer werkt.
 • Niet alle beeldschermresoluties voor uw beeldscherm zijn in Windows aanwezig of beschikbaar.
 • U kunt de helderheid van het ingebouwde beeldscherm niet aanpassen in Windows.
 • Uw Apple muis, trackpad of toetsenbord werkt niet in Windows.
 • U hoort in Windows geen audio uit de ingebouwde luidsprekers van de Mac.
 • De ingebouwde microfoon of camera van de Mac wordt in Windows niet herkend.

Een USB-stick aansluiten en formatteren

Als u de nieuwste Boot Camp-besturingsbestanden voor Windows wilt downloaden en installeren, moet u een USB 2-stick van 16 GB of meer gebruiken. (USB 3-sticks werken niet wanneer u Windows installeert via Boot Camp.) Deze USB-stick moet gewist worden. Maak dus eerst een reservekopie van de gegevens die u wilt bewaren, voordat u verdergaat.

 1. Start de Mac op met macOS. Als u de computer vanaf Windows hebt opgestart, klikt u in het systeemvak op het Boot Camp-symbool en selecteert u de optie om de computer opnieuw op te starten vanaf macOS.
 2. Sluit de USB-stick aan op de Mac.
 3. Open Schijfhulpprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'.
 4. Selecteer de USB-stick in de lijst met schijven in het Schijfhulpprogramma-venster.
  Selecteer de naam van de schijf, niet de volumenaam die daaronder staat.
 5. Klik op de knop of tab 'Wis'.
 6. Kies de structuur 'MS-DOS (FAT)'.
 7. Als er een menu 'Indeling' wordt weergegeven, kiest u daarin 'MBR (hoofdopstartrecord)'.
 8. Klik op 'Wis' om de USB-stick opnieuw te formatteren. Als dit klaar is, sluit u Schijfhulpprogramma.


De ondersteuningssoftware voor Windows 10 downloaden

 1. Zorg ervoor dat de Mac is verbonden met internet.
 2. Open Boot Camp-assistent vanuit de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'.
 3. Zoek in het venster van Boot Camp-assistent naar een aankruisvak om de nieuwste Windows-ondersteuningssoftware voor Windows te downloaden van Apple. Als u het aankruisvak ziet, selecteert u het. Deselecteer vervolgens alle andere aankruisvakken en klik op 'Ga door'. Als u het aankruisvak niet ziet, kiest u 'Taak' > 'Download Windows-ondersteuningssoftware' in de menubalk.
 4. Zorg ervoor dat de USB-stick is gemarkeerd als doelschijf. Klik vervolgens op 'Ga door' en geef de naam en het wachtwoord van een beheerder op als u daarom wordt gevraagd. Boot Camp-assistent downloadt de Windows-ondersteuningssoftware op die schijf.

Problemen?

 • Als de USB-stick niet wordt herkend in de assistent, klikt u op 'Ga terug' en controleert u of de stick rechtstreeks op de USB-poort van de Mac is aangesloten, en niet via een beeldscherm, hub of toetsenbord. Verwijder de USB-stick en sluit deze opnieuw aan. Klik vervolgens op 'Ga door'.
 • Als de assistent meldt dat de USB-stick onbruikbaar is, controleert u of deze correct is geformatteerd. Let ook op dat u een USB 2-stick gebruikt, en geen USB 3-stick.
 • Als de assistent meldt dat de software niet kan worden gedownload vanwege een netwerkprobleem, controleert u of de Mac verbonden is met internet.
 • Als de assistent meldt dat de Windows-ondersteuningssoftware niet naar de geselecteerde schijf kan worden gedownload, controleert u of de opslagcapaciteit van de USB-stick 16 GB of meer bedraagt.
 • Controleer of uw Mac voldoet aan de systeemvereisten voor de installatie van Windows via Boot Camp voor macOS.


De gedownloade Windows-ondersteuningssoftware installeren

Nadat u de Windows-ondersteuningssoftware naar de USB-stick hebt gedownload of gekopieerd, sluit u Boot Camp-assistent af en volgt u deze stappen om de software te installeren.

 1. Zorg dat de USB-stick op de Mac is aangesloten.
 2. Selecteer het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Opstartschijf' en selecteer het Windows-volume uit de lijst met schijven:
 3. Klik op 'Herstart' om de Mac op te starten in Windows. Log in als daarom wordt gevraagd.
 4. Open de Boot Camp-map (of, in nieuwere versies, de WindowsSupport-map) op de USB-stick. Dubbelklik vervolgens op Setup (of setup.exe) om de installatie te starten. Klik op 'Ja' wanneer u wordt gevraagd of Boot Camp wijzigingen mag maken. 
 5. Klik op 'Herstellen' om de met Boot Camp geïnstalleerde Windows-ondersteuningssoftware opnieuw te installeren of bij te werken. Als u een waarschuwing krijgt dat de software die u installeert, niet voldoet aan de eisen van de Windows Logo-test, klikt u op 'Toch doorgaan'.
 6. Als de installatie is voltooid, klikt u op 'Ja' om de Mac opnieuw op te starten. 

Als er na het bijwerken van de Windows-ondersteuningssoftware nog steeds Mac-functies zijn die niet werken, zoekt u naar het symptoom op de Apple Support-website of op de Microsoft Support-website. Sommige functies van de Mac werken niet in Windows.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: