Systeemvereisten voor de installatie van Windows via Boot Camp voor macOS

Lees meer over de vereisten voor het gebruik van Boot Camp om Microsoft Windows te installeren op een Mac met macOS High Sierra.

In macOS High Sierra kunt u Windows 10, Windows 8.1 of Windows 7 installeren op ondersteunde Mac-modellen met behulp van de Boot Camp-assistent. Selecteer een koppeling hieronder voor meer informatie over de vereisten voor nieuwe Windows-installaties en om te weten welke versies met uw Mac werken. 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: