Systeemvereisten voor het installeren van Windows op een Mac via Boot Camp

Lees hier meer over de algemene vereisten voor de installatie van Microsoft Windows via Boot Camp. 

Vereisten

U kunt Windows op een Mac installeren met behulp van Boot Camp. Verschillende Mac-modellen werken met verschillende versies van Windows. Kies hieronder een koppeling om te weten welke versies van Windows op uw Mac werken.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: