Als u op de Mac geen e-mail kunt versturen of ontvangen

Volg deze stappen als de app Mail in OS X ineens geen e-mail meer verstuurt of ontvangt.

Als de Mac wel verbinding heeft met internet, maar Mail verstuurt of ontvangt geen e-mailberichten meer, kan het probleem liggen bij de aanbieder of de e-mailservice. De e-mailaccountinstellingen kunnen ook verouderd zijn.

Als Mail verwijst naar een probleem met de mailserver of het netwerk

Mail kan melden dat het geen verbinding kan maken vanwege een probleem met de mailserver of het netwerk. Het bericht kan bijvoorbeeld verwijzen naar een time-out van de verbinding of naar te veel gelijktijdige verbindingen:

 Waarschuwing waarin wordt gemeld dat een verbinding niet mogelijk is

Als u verbinding hebt met internet, maar er was een time-out van de verbinding, kan het zijn dat de e-mailaanbieder te maken heeft met een storing. Neem contact op met de aanbieder of ga naar de statuswebpagina om te controleren of de mailservice online is. Voorbeelden van statuspagina’s:

Als er in het bericht wordt verwezen naar het aantal gelijktijdige verbindingen, controleren te veel apparaten de e-mailaccount tegelijkertijd. Sluit Mail af op een of meer apparaten.

Als Mail meldt dat de account offline lijkt te zijn

Mail kan melden dat de account offline lijkt te zijn wegens een netwerkprobleem.

 Waarschuwing online status

Als u verbinding hebt met internet maar de account offline lijkt te zijn, kan het zijn dat de e-mailinstellingen niet meer correct zijn. Om de huidige instellingen in Mail weer te geven, kiest u 'Voorkeuren' in het menu 'Mail', klikt u op 'Accounts' en selecteert u de e-mailaccount.

OS X gebruikt voor veel mailaanbieders automatisch de juiste accountinstellingen. U kunt Mail-instellingen opzoeken gebruiken om die instellingen weer te geven, of om de instellingen rechtstreeks van de e-mailaanbieder te krijgen. Vergelijk deze instellingen met de instellingen die u in de voorkeuren van Mail ziet. 

Als Mail om het e-mailwachtwoord blijft vragen

Lees wat u moet doen als Mail herhaaldelijk om het wachtwoord van de e-mailaccount vraagt.

Als u nog steeds geen e-mail kunt versturen of ontvangen

Mail-verbindingsassistent kan u meer vertellen over het probleem.

Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
42% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)