Boot Camp: na de update naar Windows 8.1 reageren de regelaars voor de helderheid niet meer

Na de upgrade van Windows 8 naar Windows 8.1 op een MacBook Pro (17-inch, begin 2011 of eind 2011) kan de helderheid van het ingebouwde beeldscherm van de computer niet meer worden geregeld met de toetsen F1 en F2.

Voer een herstel van de installatie van de Boot Camp 5.1-besturingsbestanden uit om dit probleem op te lossen.

U hebt een USB-stick met de juiste Boot Camp 5.1-besturingsbestanden voor het systeem nodig om de installatie te herstellen. Als u de media waarmee u de Boot Camp-ondersteuningssoftware hebt geïnstalleerd niet meer hebt, kunt u een andere kopie aanmaken met de Boot Camp-assistent in de map Programma’s. Gebruik de assistent om de juiste besturingsbestanden te downloaden naar een USB-stick en stop de assistent. U kunt de besturingsbestanden ook downloaden vanaf de Apple Support-website en deze kopiëren naar een USB-stick die voor Windows is geformatteerd. 

Nadat u de besturingsbestanden op de USB-media hebt geplaatst, voert u deze stappen uit om de installatie te herstellen:

 1. Start de Mac in Windows 8.1 op.
 2. Plaats de stick of andere USB-media met de besturingsbestanden die u tijdens de installatie van Windows 8.1 hebt gedownload.
 3. Ga naar het bureaublad en open de Bestandsverkenner.
 4. Dubbelklik op het symbool van de stick om deze te openen.
 5. Zoek de map Boot Camp en open deze.
 6. Zoek Setup.exe in deze map en open het bestand.
 7. Klik op ‘Ja’ in het beveiligingsvenster Gebruikersaccountbeheer.
 8. Het venster ‘Boot Camp-voorzieningen herstellen’ verschijnt. Klik op ‘Herstel’.
 9. Het herstel vervangt alle besturingsbestanden door deze die u naar de USB-media hebt gedownload.
 10. Het venster ‘Boot Camp-installatieprogramma voltooid’ verschijnt. Klik op ‘Voltooien’ om het installatieprogramma te sluiten.
 11. Klik op ‘Ja’ om de Mac opnieuw op te starten wanneer u hierom wordt gevraagd.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: