Hulp bij het gebruik van thuisdeling

Probeer deze stappen als u thuisdeling configureert maar de inhoud van de gedeelde iTunes-bibliotheken niet ziet op andere computers, iOS-apparaten of Apple TV’s in het thuisnetwerk.

Controleer of u thuisdeling hebt geconfigureerd

Alvorens u materiaal kunt delen, moet u thuisdeling inschakelen in iTunes op de computer en op elk apparaat waarmee u materiaal wilt delen.

Haal de computer uit de sluimerstand en open iTunes

Zorg ervoor dat de computer waarmee u materiaal wilt delen of streamen (de hostcomputer) is ingeschakeld en niet in de sluimerstand staat en dat iTunes is geopend. Als iTunes al is geopend, sluit u het programma en opent u het opnieuw.

Als u een Mac met een Apple TV gebruikt, kunt u een optie inschakelen zodat de Apple TV de Mac uit de sluimerstand kan halen voor services zoals thuisdeling. Ga op de Mac naar Systeemvoorkeuren > Energiestand en selecteer Schakel sluimerstand uit voor Wi-Fi-netwerktoegang. Lees meer over de functie Sluimerstand uitschakelen op verzoek.

Zoek software-updates

Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van iTunes hebt geïnstalleerd op alle computers waarop u thuisdeling gebruikt. Installeer ook alle beschikbare updates voor Mac of Windows.

Controleer uw Apple ID

Zorg ervoor dat u op alle apparaten waarmee u thuisdeling gebruikt met dezelfde Apple ID bent ingelogd.

Ga in iTunes op de computer naar Archief > Thuisdeling. Als u een andere Apple ID met thuisdeling wilt gebruiken, kiest u Schakel thuisdeling uit en configureert u thuisdeling opnieuw.

U kunt thuisdeling op maximaal vijf computers configureren. Als u al vijf computers hebt geconfigureerd maar nog een computer wilt toevoegen, kunt u de machtiging voor een of meerdere computers in iTunes intrekken. Ga naar Account of Store en kies Trek machtiging voor deze computer in.

Ga op een iPhone, iPad of iPod touch naar Instellingen > Video.

Ga op een Apple TV naar Instellingen > Computers.

Controleer de netwerkverbinding

Zorg ervoor dat alle apparaten die u met thuisdeling gebruikt met hetzelfde thuisnetwerk zijn verbonden.

  • Als u meerdere routers hebt, zorgt u ervoor dat alle apparaten met dezelfde router zijn verbonden.
  • Als u een VPN (Virtual Private Network) gebruikt, zorgt u ervoor dat alle apparaten zich in hetzelfde VPN bevinden of verbreekt u de verbinding tussen alle apparaten en het VPN.
  • Als u een gastnetwerk hebt, zorgt u ervoor dat alle apparaten zich in hetzelfde gastnetwerk bevinden of verbindt u alle apparaten met het primaire netwerk.

Start de router opnieuw op en werk deze bij

  1. Schakel de router uit en opnieuw in. Raadpleeg de documentatie van de router voor instructies.
  2. Zoek firmware-updates als u een AirPort of Time Capsule gebruikt. Als u een andere router gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor hulp.

Terwijl de router is uitgeschakeld, kunt u geen internetvoorzieningen gebruiken zoals VoIP (Voice over IP) voor telefoongesprekken en moet u andere routers wellicht in volgorde opnieuw instellen.

Controleer poorten en firewallinstellingen

Thuisdeling gebruikt TCP-poort 3689 en UDP-poort 5353 voor de communicatie tussen computers en apparaten in hetzelfde thuisnetwerk. Deze poorten zijn mogelijk gesloten of geblokkeerd door een firewall. 

Ga naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy en selecteer Firewall. Als de firewall is ingesteld om alleen inkomende verbindingen te blokkeren of om alleen essentiële voorzieningen toe te staan, klikt u op Firewallopties en wijzigt u deze instellingen. Vraag hulp bij beveiligingssoftware van andere fabrikanten als u een pc gebruikt of een andere firewall hebt ingesteld op de computer of router.

Probeer gedeeld iTunes-materiaal te streamen vanaf een andere computer naar een ander apparaat om de poorten te testen. Probeer ook de apparaten met een ander thuisnetwerk te verbinden (als u er een hebt) of neem contact op met de internetaanbieder of de fabrikant van de router voor hulp. Lees meer over TCP- en UDP-poorten.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
34% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)