Hulp bij het gebruik van thuisdeling

Volg deze stappen als u thuisdeling gebruikt en geen gedeelde iTunes-bibliotheken op uw Mac, iOS-apparaat of Apple TV ziet.

Voordat u begint

Controleer op alle apparaten of u thuisdeling hebt ingeschakeld.

Haal de Mac of pc uit de sluimerstand en open iTunes

Zorg ervoor dat de computer waarmee u materiaal wilt delen of streamen is ingeschakeld en niet in de sluimerstand staat en dat iTunes is geopend. Als iTunes al is geopend, sluit u het programma en opent u het opnieuw.

Als u een Mac met een Apple TV gebruikt, kunt u de Apple TV zo instellen dat de Mac uit de sluimerstand wordt gehaald voor voorzieningen zoals thuisdeling. Ga op de Mac naar Systeemvoorkeuren > Energiestand. Selecteer Schakel sluimerstand uit voor Wi-Fi-netwerktoegang. Lees meer over Sluimerstand uitschakelen op verzoek.

Zoek software-updates

 • Installeer alle beschikbare updates voor de Mac of pc.
 • Zorg ervoor dat alle computers die voor thuisdeling worden gebruikt de nieuwste versie van iTunes hebben.
 • Controleer of de iPhone, iPad of iPod touch de nieuwste iOS-versie heeft. 

Thuisdeling voor Muziek is niet beschikbaar in iOS 8.4 en iOS 8.4.1. Werk bij naar iOS 9

Gebruik dezelfde Apple ID op alle apparaten

Voor thuisdeling moet u dezelfde Apple ID op al uw apparaten gebruiken. Zo controleert u de Apple ID op elk apparaat:

 • Open op een Mac of pc het programma iTunes en kijk bij Archief > Thuisdeling. Als u een andere Apple ID met thuisdeling wilt gebruiken, kiest u Schakel thuisdeling uit en configureert u thuisdeling opnieuw.
 • Ga op een iPhone, iPad of iPod touch naar Instellingen > Muziek of Instellingen > Video’s.

  Log in met de Apple ID voor thuisdeling
 • Kijk op de Apple TV (4e generatie) bij Instellingen > Accounts > Thuisdeling. Kijk op oudere modellen van de Apple TV bij Instellingen > Computers.
  Thuisdeling op Apple TV (4e generatie)

Voeg een apparaat voor thuisdeling toe of trek de machtiging ervoor in

U kunt thuisdeling op maximaal vijf computers configureren. Als u al vijf computers hebt geconfigureerd maar nog een computer wilt toevoegen, kunt u de machtiging voor een of meerdere computers in iTunes intrekken. Ga naar Account of Store en kies Trek machtiging voor deze computer in.

Controleer de netwerkverbinding

Voor thuisdeling moeten alle apparaten zich in hetzelfde thuisnetwerk bevinden.

 • Als u meerdere routers hebt, zorgt u ervoor dat alle apparaten met dezelfde router zijn verbonden.
 • Als u een Virtual Private Network (VPN) gebruikt, behoudt u alle apparaten in hetzelfde VPN of verbreekt u de verbinding tussen alle apparaten en het VPN. 
 • Als u een gastnetwerk hebt, zorgt u ervoor dat alle apparaten zich in hetzelfde gastnetwerk bevinden.

Start de router opnieuw op en werk deze bij

 1. Schakel de router uit en opnieuw in. Raadpleeg de handleiding van de router voor hulp.
 2. Zoek firmware-updates als u een AirPort of Time Capsule gebruikt. Als u een andere router gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor hulp.

Terwijl de router is uitgeschakeld, kunt u geen internetvoorzieningen gebruiken zoals VoIP (Voice over IP) voor telefoongesprekken en moet u andere routers wellicht opnieuw instellen.

Controleer de instellingen voor poorten en firewalls

 1. Ga naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy en selecteer Firewall als u een Mac gebruikt. Als de firewall alle inkomende verbindingen blokkeert of alleen essentiële voorzieningen toestaat, klikt u op Firewallopties en wijzigt u de instellingen.
 2. Als u een pc gebruikt of een andere firewall hebt ingesteld op de computer of router, zorgt u ervoor dat TCP-poort 3689 en UDP-poort 5342 niet gesloten of geblokkeerd zijn. Vraag hulp bij beveiligingssoftware van andere fabrikanten.
 3. Probeer het gedeelde iTunes-materiaal te streamen vanaf een andere computer of naar een ander apparaat.
 4. Probeer de apparaten met een ander thuisnetwerk te verbinden. 
 5. Neem contact op met uw internetaanbieder of de fabrikant van de router voor hulp.

Lees meer over TCP- en UDP-poorten.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: