iOS-bètasoftware installeren of verwijderen

Leden van het Apple Beta Software Program, het Customer Seed Program en het iOS Developer Program kunnen een bètarelease van iOS gebruiken. Voordat en nadat u een bètaversie van iOS installeert op een iPhone, iPad of iPod touch, moet u het volgende doen.

Uw apparaat voorbereiden voordat u de bètasoftware installeert

Voordat u de bètaversie van iOS installeert, leest u in dit gedeelte hoe u in iTunes een reservekopie maakt van het apparaat en hoe u deze reservekopie archiveert of kopieert. Als u ooit terug moet naar de huidige versie van iOS na een bèta-update, kan dat alleen met een gearchiveerde of gekopieerde iTunes-reservekopie.

 1. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van iTunes hebt.
 2. Sluit het apparaat aan op een computer en open iTunes. 
 3. Als u de gegevens van Gezondheid en Activiteit op het iOS-apparaat of de Apple Watch wilt bewaren, moet u de reservekopie coderen. Selecteer hiervoor het vakje 'Codeer [apparaat]-reservekopie' en maak een wachtwoord aan dat u niet vergeet.

  Schrijf het wachtwoord op en bewaar het op een veilige plaats. Zonder dit wachtwoord kunt u immers geen iTunes-reservekopieën terugzetten.
  Als u de gegevens van Gezondheid en Activiteit niet wilt bewaren, hoeft u de reservekopie niet te coderen. Klik op 'Maak reservekopie'.
 4. Wacht tot de reservekopie is voltooid. Ga vervolgens op de computer naar 'iTunes' > 'Voorkeuren' > 'Apparaten'.
 5. Archiveer of kopieer de reservekopie. Als u een Mac hebt, houdt u Control ingedrukt en klikt u op de reservekopie die u zojuist hebt gemaakt, en kiest u 'Archiveer'. Als u Windows gebruikt, zoekt u de reservekopie op, kopieert u deze en bewaart u de kopie op een andere locatie. Als u besluit terug te gaan naar de huidige versie van iOS, hebt u deze gearchiveerde of gekopieerde reservekopie nodig.
 6. Nu kunt u de bètaversie van iOS installeren. Zorg ervoor dat u de bètaversie van iOS up-to-date houdt. Lees de volgende gedeelten voor meer informatie.

Bijwerken wanneer in een waarschuwing wordt aangegeven dat er een nieuwe iOS-update beschikbaar is

Als u deze waarschuwing ziet, is de bètaversie van iOS op uw apparaat verlopen en moet u deze bijwerken. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update' en installeer de update.

Ziet u geen beschikbare update? Gebruik het volgende gedeelte om bij te werken naar de voltooide, niet-bètaversie van iOS. Als u het bètaprofiel al hebt verwijderd, kunt u uw apparaat ook opnieuw aanmelden voor het openbare bètaprogramma of het bètaprogramma voor ontwikkelaars.

De bètaversie van iOS verwijderen

Als u de bètaversie van iOS wilt verwijderen, moet u het apparaat wissen en herstellen. Als u een gearchiveerde reservekopie* hebt, kunt u die vervolgens gebruiken om het apparaat te herstellen. Dit doet u als volgt:

 1. Controleer of u de nieuwste versie van iTunes hebt.
 2. Sluit het apparaat aan op de computer en zet het apparaat in de herstelmodus met deze instructies:
  • Op een of iPhone 8 of hoger: Druk kort op de volume-omhoogknop. Druk kort op de volume-omlaagknop. Houd vervolgens de zijknop ingedrukt totdat u het scherm van de herstelmodus ziet.
  • Voor iPhone 7 of iPhone 7 Plus: Houd de sluimerknop en de knop Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt. Laat deze knoppen niet los wanneer u het Apple logo ziet. Blijf beide knoppen ingedrukt houden tot u het herstelmodusscherm ziet.
  • Voor iPhone 6s en lager, iPad of iPod touch: Houd de sluimerknop en de thuisknop tegelijkertijd ingedrukt. Laat deze knoppen niet los wanneer u het Apple logo ziet. Blijf beide knoppen ingedrukt houden tot u het herstelmodusscherm ziet.
 3. Klik op de optie 'Herstel' wanneer deze wordt weergegeven. Hiermee wordt uw apparaat gewist en wordt de actuele niet-bètaversie van iOS geïnstalleerd. 
 4. Wacht tot het herstel is voltooid. Voer uw Apple ID en wachtwoord in als u hierom wordt gevraagd zodat Activeringsslot wordt uitgeschakeld. Als het herstelproces niet wordt voltooid, vindt u hier meer informatie over wat u kunt doen.

Nadat het herstel is voltooid, kunt u het apparaat configureren vanaf de gearchiveerde reservekopie die moet zijn gemaakt van een oudere versie van iOS.

Als u een reservekopie van een apparaat maakt waarop de bètaversie van iOS is geïnstalleerd, kan de reservekopie niet worden teruggezet op apparaten met oudere versies van iOS. Als u bijvoorbeeld teruggaat naar iOS 11.4.1 vanaf de bètaversie van iOS 12, wordt de reservekopie die u hebt gemaakt toen de bètaversie van iOS was geïnstalleerd, niet teruggezet. In plaats daarvan moet u een reservekopie terugzetten die u vóór de installatie van de bètaversie van iOS hebt gemaakt.

Meer informatie

Lees meer over het Apple Beta Software Program of het iOS Developer Program

* Een gearchiveerde reservekopie wordt aangemaakt wanneer u een apparaat voorbereidt voordat u naar bètasoftware bijwerkt

 

 

Publicatiedatum: