Mailserverinstellingen voor iCloud-e-mailclients

Gebruik deze instellingen voor de mailserver als u een e-mailprogramma (client) handmatig moet instellen om een iCloud-e-mailaccount te gebruiken. 

Hebt u deze instellingen voor de mailserver nodig?

U kunt de mailserverinstellingen in dit artikel gebruiken om een e-mailprogramma handmatig in te stellen zodat u e-mail kunt versturen en ontvangen via een iCloud-e-mailaccount. Dit is echter niet nodig als u aan de iCloud-systeemvereisten voldoet en één van deze configuratiemethoden kunt gebruiken:

Mailserverinstellingen

Raadpleeg de documentatie van het e-mailprogramma voor informatie over hoe u deze instellingen gebruikt. iCloud Mail gebruikt de standaarden IMAP en SMTP die worden ondersteund door de meeste moderne e-mailprogramma's. iCloud biedt geen ondersteuning voor POP. Als u een account configureert via iCloud-systeemvoorkeuren of macOS Mail in versie 10.7.4 of hoger, ziet u deze instellingen niet omdat ze automatisch worden geconfigureerd.

IMAP-informatie voor de server voor inkomende mail

 • Servernaam: imap.mail.me.com
 • SSL vereist: ja
  Als u een foutbericht ziet wanneer u SSL gebruikt, probeert u het met TLS.
 • Poort: 993
 • Gebruikersnaam: doorgaans de naam in uw iCloud-e-mailadres (bijvoorbeeld: emilyparker, niet emilyparker@icloud.com). Als uw e-mailclient geen verbinding kan maken met iCloud met alleen de naam van uw iCloud-e-mailadres, probeert u het volledige adres te gebruiken.
 • Wachtwoord: Een app-specifiek wachtwoord genereren.

SMTP-informatie voor de server voor uitgaande mail

 • Servernaam: smtp.mail.me.com
 • SSL vereist: ja
  Als u een foutbericht ziet wanneer u SSL gebruikt, probeert u het met TLS of STARTTLS.
 • Poort: 587
 • SMTP-identiteitscontrole vereist: ja
 • Gebruikersnaam: uw volledige iCloud-emailadres (bijvoorbeeld: emilyparker@icloud.com, niet emilyparker)
 • Wachtwoord: gebruik het app-specifieke wachtwoord dat u hebt aangemaakt bij het configureren van de server voor inkomende mail.

* U hoeft alleen een app-specifiek wachtwoord te gebruiken als u Mail handmatig met uw iCloud-account in Windows configureert, als u Mac OS X Mail (10.7.4 en lager) gebruikt of als u een e-mailclient van derden gebruikt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: