Als de Mac tijdens het opstarten hangt op een leeg scherm

Er moet een of meerdere keren een leeg scherm (zwart, grijs of blauw) verschijnen wanneer de Mac wordt opgestart. Volg deze stappen als het lijkt alsof je Mac aanstaat, maar lijkt te hangen op een leeg scherm.

Schakel de Mac uit en weer in

 1. Houd de aan/uit-knop van de Mac tot 10 seconden ingedrukt totdat de Mac wordt uitgeschakeld. (Elke Mac heeft een aan/uit-knop. Houd Touch ID ingedrukt op laptops met Touch ID.)

 2. Druk op de aan/uit-knop om je Mac weer aan te zetten. Als het scherm leeg blijft, ga je verder naar het volgende gedeelte.

Start indien mogelijk op vanuit macOS-herstel

Als het scherm leeg blijft, probeer je het apparaat op te starten vanuit macOS-herstel. Als je niet zeker weet of je een Mac met Apple silicon hebt, kun je beide sets met stappen proberen.

Als je een Mac met Apple silicon hebt

 1. Houd de aan/uit-knop opnieuw 10 seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat je Mac is uitgeschakeld.

 2. Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Terwijl je de aan/uit-knop ingedrukt houdt, wordt de Mac ingeschakeld en worden de opstartopties geladen. Als je 'Opties' ziet, laat je de aan/uit-knop los.

 3. Klik op 'Opties' en klik vervolgens op de knop 'Ga door' die daaronder verschijnt.

 4. Als je het venster 'Hulpprogramma's' ziet, gebruik je het Schijfhulpprogramma om je opstartschijf te repareren en herstart je de Mac.

 5. Als je Mac tijdens het herstarten weer een leeg scherm heeft, installeer je macOS opnieuw.

Als je een andere Mac gebruikt

 1. Houd de aan/uit-knop opnieuw 10 seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat je Mac is uitgeschakeld.

 2. Druk op de aan/uit-knop om je Mac aan te zetten. Houd direct na het loslaten van de aan/uit-knop Command (⌘)-R ingedrukt totdat je het Apple logo of een draaiende wereldbol ziet.

 3. Mogelijk wordt je gevraagd een wifinetwerk uit het wifimenuwifimenu te selecteren of een netwerkkabel aan te sluiten. Als je geen wifimenu ziet, zoek je dit in de rechterbovenhoek van het scherm.

 4. Als je het venster 'Hulpprogramma's' ziet, gebruik je het Schijfhulpprogramma om je opstartschijf te repareren en herstart je de Mac.

 5. Als je Mac tijdens het herstarten weer een leeg scherm heeft, installeer je macOS opnieuw.

Als je niet kunt opstarten met macOS-herstel

Als je niet kunt opstarten met macOS-herstel omdat het scherm leeg blijft:

Als het probleem zich blijft voordoen of als je hulp nodig hebt bij deze instructies, kun je contact opnemen met Apple Support.

Publicatiedatum: