Schoolwerk-navigatiekolom

In de Schoolwerk-navigatiekolom staan klassen, conceptopdrachten, favorieten en imports, evenals klasarchieven voor de schoolaccount die je in Schoolwerk gebruikt.

Als er geen klassen in de navigatiekolom worden weergegeven of als je docent- of leerlinggegevens wilt wijzigen, neem je contact op met de IT-beheerder van je school.