De weergave 'Volgende om in te leveren' met zes opdrachten. Naast de weergaven 'Volgende om in te leveren' en 'Klaar' bevat de Schoolwerk-navigatiekolom vier klassen (literatuur, wiskunde, natuurwetenschappen en technologie).

Snel zien wat er binnenkort moet worden ingeleverd

Tik op 'Volgende om in te leveren' in de Schoolwerk-navigatiekolom om alle actieve opdrachten te zien die in de komende week moeten worden ingeleverd voor alle klassen.

Opdrachten bekijken in Schoolwerk

Een voorbeeld van een samenwerkbestand van een leerling, Estrada Daren - Integers Investigation (Estrada Daren - Onderzoek naar gehele getallen), klaar om in te leveren in Schoolwerk via de iWork Pages-app.

Je werk inleveren

Je kunt je werk vanuit de Schoolwerk-app of een iWork-app inleveren of de deelknop gebruiken in de app waarin je je werk hebt gedaan.

Werk inleveren en vervangen in Schoolwerk

Een voorbeeldopdracht 'Integers' (Gehele getallen) voor een wiskundeklas toont drie activiteiten. De opdracht bevat de ontvangers, de titel van de opdracht, de inleverdatum, instructies en activiteiten. Het geselecteerde tabblad 'Activiteit' bevat één activiteit. Tik op 'Start' om aan de activiteit te werken.

Activiteiten starten en voltooien

Start een activiteit in een opdracht met slechts één tik en markeer deze als voltooid in Schoolwerk.

Een activiteit starten en inleveren

Een voorbeeldweergave met details van de opdracht 'Integers' (Gehele getallen) voor een wiskundeklas toont gedetailleerde voortgangsgegevens voor de geselecteerde activiteit, inclusief informatie over de tijd, het totale aantal woorden en laatst gewijzigd. De algehele voortgang geeft aan dat je 67% van de opdracht hebt voltooid en dat je nog één activiteit moet doen.

Je voortgang bekijken

Gebruik de klasweergave en de weergave met opdrachtdetails om te zien hoe je het doet in vergelijking met je klasgenoten en per activiteit.

Voortgang van klas, opdrachten en activiteiten bekijken in Schoolwerk

Om door de Schoolwerk-gebruikershandleiding te bladeren, tik je op de inhoudsopgave boven in de pagina.

Meer hulp kun je vinden op Support voor het onderwijs.

Nuttig?
Tekenlimiet: 250
De maximale tekenlimiet is 250.
Hartelijk dank voor uw feedback.