macOS High Sierra

Automatisch invullen werkt niet

Probeer deze oplossingen als gegevens niet automatisch worden ingevuld op websites.

Open Safari

  • Kies 'Safari' > 'Voorkeuren', klik op 'Wachtwoorden' en controleer of 'Vul gebruikersnamen en wachtwoorden automatisch in' is ingeschakeld.

    Opmerking: De optie 'Vul gebruikersnamen en wachtwoorden automatisch in' in het paneel 'Wachtwoorden' is dezelfde optie als 'Gebruikersnamen en wachtwoorden' in het paneel 'Formulieren' in het voorkeurenvenster van Safari. Als je de ene optie inschakelt, wordt de andere ook automatisch ingeschakeld.

  • Zorg ervoor dat alle gegevens die automatisch moeten worden ingevuld, worden bewaard in Contacten. In Safari kunnen alleen contactgegevens worden ingevuld die beschikbaar zijn in Contacten. Als op een formulier bijvoorbeeld je telefoonnummer moet worden ingevuld, maar dit nummer niet op je contactkaart staat, moet je het nummer zelf invoeren.

  • Controleer of de webpagina velden bevat die automatisch kunnen worden ingevuld.

    Het is mogelijk dat niet kan worden bepaald welk veld is bedoeld voor de gebruikersnaam, het wachtwoord, een creditcardnummer, een vervaldatum, enzovoort.

Als de functie voor automatisch invullen nog steeds niet werkt, is deze functie mogelijk niet toegestaan op de website.