onderdelen selecteren

Om een of meer onderdelen te selecteren. zoals contactpersonen, e-mails, bestanden, mappen of foto's, voer je een of meer van de volgende stappen uit:

  • Een onderdeel selecteren: Plaats de aanwijzer op het onderdeel en klik erop.

  • Meerdere onderdelen selecteren: Houd de Command-toets ingedrukt terwijl je op de gewenste onderdelen klikt.

  • Meerdere onderdelen selecteren die bij elkaar staan: Klik op het eerste onderdeel dat je wilt selecteren en houd vervolgens de Shift-toets ingedrukt terwijl je op het laatste onderdeel klikt.

    Je kunt ook in de buurt van het eerste onderdeel klikken en over alle onderdelen slepen terwijl je de muis- of trackpadknop ingedrukt houdt.