macOS High Sierra

Een fysieke schijf partitioneren

Als je een schijf partitioneert, wordt deze opgesplitst in verschillende partities. Deze partities worden als afzonderlijke volumes weergegeven in het gedeelte 'Apparaten' in de navigatiekolom van de Finder. Het kan nodig zijn om een schijf te partitioneren als je meerdere besturingssystemen wilt installeren of als je de structuur van de schijf wilt wijzigen.

Hoe je een schijf partitioneert, is afhankelijk van de bestandsstructuur van de schijf.

Als je de interne fysieke schijf wilt partitioneren, zodat je Windows kunt installeren, gebruik je Boot Camp-assistent.

Open Boot Camp-assistent

WAARSCHUWING: Je kunt gegevensverlies op je Fusion Drive voorkomen door de Drive niet aan te sluiten op een Mac waarop een OS X-versie wordt gebruikt die ouder is dan versie 10.8.5. Zie het Apple Support-artikel OS X Mavericks: sluit alleen Fusion Drives van OS X Mavericks aan op OS X Mountain Lion v10.8.5 of hoger voor meer informatie.

Open Schijfhulpprogramma

Een volume aan een APFS-container toevoegen

Met Apple File System (APFS) wordt schijfruimte op aanvraag toegewezen. Indien nodig kun je de toewijzing van schijfruimte aan APFS-volumes echter ook handmatig beheren.

Belangrijk: Maak uit voorzorg een reservekopie van je gegevens voordat je nieuwe partities op je apparaat aanmaakt.

 1. Selecteer een bestaand APFS-volume in de navigatiekolom en klik op de knop 'Voeg volume toe' .

 2. Typ een naam voor het nieuwe APFS-volume.

 3. Klik op het venstermenu 'Structuur' en kies een structuur.

  • APFS: Heeft de structuur Apple File System (aanbevolen voor volumes die met macOS High Sierra worden gebruikt).

  • APFS (gecodeerd): Heeft de structuur Apple File System en de partitie is gecodeerd.

  • APFS (hoofdlettergevoelig): Heeft de structuur Apple File System en bestands- en mapnamen zijn hoofdlettergevoelig. Dit wil zeggen dat de mappen 'Huiswerk' en 'HUISWERK' als twee verschillende mappen worden beschouwd.

  • APFS (hoofdlettergevoelig, gecodeerd): Heeft de structuur Apple File System, bestands- en mapnamen zijn hoofdlettergevoelig en de partitie is gecodeerd. Dit wil zeggen dat de mappen 'Huiswerk' en 'HUISWERK' als twee verschillende mappen worden beschouwd.

 4. Als je de toewijzing van schijfruimte aan APFS-volumes handmatig wilt beheren, klik je op 'Grootte-opties' en geef je de gewenste waarden op in de velden:

  • Gereserveerde grootte: Met de optie 'Gereserveerde grootte' zorg je dat de opgegeven hoeveelheid opslagruimte beschikbaar blijft voor dit volume.

  • Quotagrootte: Met de optie 'Quotagrootte' beperk je de hoeveelheid opslagruimte die aan dit volume kan worden toegewezen.

  Klik op 'OK' als je klaar bent.

 5. Klik op 'Voeg toe'.

Een volume toevoegen aan een apparaat dat is geformatteerd als Mac OS Uitgebreid, MS-DOS (FAT) of ExFAT

Belangrijk: Maak uit voorzorg een reservekopie van je gegevens voordat je nieuwe partities op je apparaat aanmaakt.

 1. Selecteer het apparaat in de navigatiekolom en klik op de knop 'Partitioneer' .

  Interne opslagapparaten worden weergegeven in het gedeelte 'Intern' in de navigatiekolom. Externe opslagapparaten worden weergegeven in het gedeelte 'Extern' in de navigatiekolom.

  Als je een volume selecteert dat al gegevens bevat, zie je in het cirkeldiagram een gearceerd gedeelte dat gegevens bevat en een niet-gearceerd gedeelte met de vrije ruimte die beschikbaar is voor een ander volume. Er wordt ook aangegeven of het volume kan worden verwijderd en of de grootte ervan kan worden aangepast.

  Als je een klein volume met een sterretje ziet, is de partitie kleiner dan op schaal in het diagram kan worden weergegeven.

 2. Klik op de knop met het plusteken .

 3. Klik op elk volume in het cirkeldiagram aan de linkerkant en geef een naam voor het volume op.

  Voor MS-DOS (FAT)- en ExFAT-volumes mag de naam uit maximaal elf tekens bestaan.

 4. Typ de grootte of sleep de scheidingslijn om de grootte van de volumes in te stellen.

  Een fysieke schijf met twee partities.
 5. Klik voor elk volume op het venstermenu 'Structuur' en kies een structuur.

  • APFS: Heeft de structuur Apple File System (aanbevolen voor volumes die met macOS High Sierra worden gebruikt).

  • APFS (gecodeerd): Heeft de structuur Apple File System en de partitie is gecodeerd.

  • APFS (hoofdlettergevoelig): Heeft de structuur Apple File System en bestands- en mapnamen zijn hoofdlettergevoelig. Dit wil zeggen dat de mappen 'Huiswerk' en 'HUISWERK' als twee verschillende mappen worden beschouwd.

  • APFS (hoofdlettergevoelig, gecodeerd): Heeft de structuur Apple File System, bestands- en mapnamen zijn hoofdlettergevoelig en de partitie is gecodeerd. Dit wil zeggen dat de mappen 'Huiswerk' en 'HUISWERK' als twee verschillende mappen worden beschouwd.

  • Mac OS Uitgebreid (journaled): Heeft de Mac-structuur (Journaled HFS Plus) om de integriteit van het hiërarchische bestandssysteem te beschermen.

  • Mac OS Uitgebreid (journaled, gecodeerd): Heeft de Mac-structuur, er is een wachtwoord nodig en de partitie is gecodeerd.

  • Mac OS Uitgebreid (hoofdlettergevoelig, journaled): Heeft de Mac-structuur en bestands- en mapnamen zijn hoofdlettergevoelig. Dit wil zeggen dat de mappen 'Huiswerk' en 'HUISWERK' als twee verschillende mappen worden beschouwd.

  • Mac OS Uitgebreid (hoofdlettergevoelig, journaled, gecodeerd): Heeft de Mac-structuur, mapnamen zijn hoofdlettergevoelig, er is een wachtwoord nodig en het volume is gecodeerd.

  • MS-DOS (FAT): Gebruik deze optie voor Windows-volumes die maximaal 32 GB groot zijn.

  • ExFAT: Gebruik deze optie voor Windows-volumes die groter zijn dan 32 GB.

 6. Klik op 'Pas toe'.

  Klik op 'Toon details' om de stappen voor het aanmaken van een nieuw volume te bekijken.

 7. Wanneer het Schijfhulpprogramma klaar is met het aanmaken van de volumes, klik je op 'Gereed'.

Nadat je een opslagapparaat hebt gepartitioneerd, verschijnt er voor elk volume een symbool in de navigatiekolom van het Schijfhulpprogramma en in de navigatiekolom van de Finder.

Een volume vergroten dat is geformatteerd als Mac OS Uitgebreid, MS-DOS (FAT) of ExFAT

Als een apparaat meerdere volumes heeft die zijn geformatteerd als Mac OS Uitgebreid, MS-DOS (FAT) of ExFAT en een van deze volumes te weinig ruimte heeft, kun je het volume vergroten zonder de bestanden op dat volume te verliezen.

Om een volume te vergroten, moet je het eerstvolgende volume op het apparaat verwijderen en daarna het eindpunt van het te vergroten volume naar de vrijgekomen ruimte verplaatsen. Het is niet mogelijk om het laatste volume op een apparaat te vergroten.

WAARSCHUWING: Als je een volume verwijdert, worden alle gegevens op het volume gewist. Zorg ervoor dat je een reservekopie van de gegevens maakt voordat je begint.

 1. Selecteer in de navigatiekolom het apparaat met het volume dat je wilt vergroten en klik op de knop 'Partitioneer' .

 2. Selecteer in het cirkeldiagram aan de linkerkant het volume dat je wilt verwijderen en klik op de knop met het minteken .

 3. Klik op 'Pas toe'.

  Het volume wordt verwijderd en opnieuw geformatteerd, waarna alle vrije ruimte aan het voorgaande volume wordt toegewezen.

 4. Klik op 'Gereed'.

Een apparaat wissen en opnieuw partitioneren

Je kunt alle volumes op een apparaat wissen en nieuwe volumes aanmaken. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als je de partitietoewijzing van een USB-, Thunderbolt- of ander opslagapparaat wilt wijzigen van 'MBR (hoofdopstartrecord)' in 'GUID-partitie-indeling'. Zie Een volume wissen als je alleen maar een volume wilt wissen.

WAARSCHUWING: Wanneer een apparaat wordt gewist en gepartitioneerd, worden alle gegevens op alle volumes van dat apparaat vernietigd.

 1. Selecteer in de navigatiekolom het apparaat dat je wilt wissen en opnieuw wilt partitioneren en klik op de knop 'Wis' .

  Opmerking: Het apparaat met het opstartvolume kan niet worden gewist.

 2. Typ een naam voor het eerste volume.

 3. Klik op het venstermenu 'Structuur' en kies een structuur voor de eerste partitie.

  Voor MS-DOS- en ExFAT-partities mag de naam uit maximaal elf tekens bestaan.

  • GUID-partitie-indeling: Wordt voor alle Intel-Mac-computers gebruikt.

  • MBR (hoofdopstartrecord): Wordt gebruikt voor Windows-partities die als 'MS-DOS (FAT)' of 'ExFAT' worden geformatteerd.

  • Apple-partitie-indeling: Wordt gebruikt voor compatibiliteit met oudere PowerPC-Mac-computers.

 4. Klik op 'Wis' en klik vervolgens op 'Gereed'.