OS X Mavericks: over Activiteitenweergave

Activiteitenweergave kan worden gebruikt om te zien hoe de bronnen op de Mac, zoals de processor, het geheugen, de schijf, het netwerk en het algemene energieverbruik, door processen (programma's en processen op de achtergrond) worden gebruikt.

Activiteitenweergave

Activiteitenweergave biedt informatie over de processen en bronnen die worden gebruikt op een Mac. Elke tabblad van Activiteitenweergave biedt informatie over een ander onderwerp.

CPU, Schijf en Netwerk

Selecteer CPU, Schijf of Netwerk boven in het venster om het CPU-, schijf- of netwerkgebruik van actieve processen te zien. Deze categorieën tonen gelijkaardige informatie als in vorige versies van Activiteitenweergave. Het verschil is dat u nu ook het schijf- en netwerkgebruik voor individuele processen kunt zien. Als de internetverbinding een ingestelde beperking voor de download van gegevens heeft en u wilt weten welke processen de meeste gegevens downloaden, klikt u achtereenvolgens op 'Netwerk' en de kolomkop 'Ontv. bytes' om op deze kolom te sorteren.

Beheren welke processen worden getoond

U kunt kiezen welke processen worden getoond in Activiteitenweergave door één van de volgende opties te kiezen in het menu Weergave:

 • Alle processen
 • Alle processen, hiërarchisch
 • Mijn processen, Systeemprocessen
 • Overige gebruikersprocessen, Actieve processen
 • Inactieve processen, Vensterprocessen
 • Geselecteerde processen
 • Programma's in afgelopen 8 uur

Elke categorie in Activiteitenweergave (CPU, Geheugen, Energie, Schijf en Netwerk) kan worden ingesteld om een verschillende reeks processen weer te geven. De naam van de huidig geselecteerde weergave verschijnt in de titel boven in het venster Activiteitenweergave.

Geheugen

Klik boven in het venster Activiteitenweergave op 'Geheugen' om het geheugengebruik van het systeem te zien en om te weten hoeveel geheugen wordt gebruikt door de actieve processen. Deze categorie, Geheugen, vervangt de categorie Systeemgeheugen in vorige versies van Activiteitenweergave. 

De combinatie van de geheugenstatistieken Beschikbaar, Wired, Actief, Inactief en In gebruik in vorige versies van Activiteitenweergave zijn in Mavericks vervangen door de eenvoudige grafiek 'Geheugendruk'.

De geheugendruk wordt met een kleur aangegeven:

 • Groen: er zijn RAM-geheugenbronnen beschikbaar.
 • Oranje: RAM-geheugenbronnen zijn belast.
 • Rood: RAM-geheugenbronnen zijn uitgeput en OS X gebruikt de schijf voor geheugen.

Tip: bij een rode status kan het stoppen van programma's RAM vrijmaken. U kunt wellicht ook meer RAM installeren om te vermijden dat het geheugen uitgeput raakt.

De grafiek beweegt van rechts naar links waarbij het meest recente geheugengebruik zich aan de rechterkant van de grafiek bevindt. Het eerdere gebruik wordt naar links verplaatst naarmate de grafiek wordt bijgewerkt. In het voorbeeld hierboven was het RAM-geheugen van de Mac eerder zo zwaar belast (oranje) dat het geheugen uitgeput was (rood). Nu is er echter RAM-geheugen beschikbaar (groen). 

Extra gegevens die op het paneel Geheugen verschijnen:

 • Fysiek geheugen: de hoeveelheid geïnstalleerd RAM.
 • Geheugengebruik: de hoeveelheid gebruikt RAM dat niet onmiddellijk beschikbaar is voor andere programma's.
 • Virtueel geheugen: de hoeveelheid geheugentoewijzing die door programma's is aangevraagd. Dit is niet het echte verbruik van RAM-bronnen en de grootte wordt bepaald door de schrijver van het programma.
 • Gebruikte swap: de ruimte op de schijf die wordt gebruikt om ongebruikte bestanden naar en van het RAM te verplaatsen. Het is normaal dat u enige activiteit ziet. Dit wijst echter niet op uitgeputte RAM-bronnen. Geheugendruk in de rode status wijst op uitgeputte RAM-bronnen.
 • Programmageheugen: de hoeveelheid ruimte die door programma's wordt gebruikt.
 • Wired geheugen: geheugen dat niet in het cachegeheugen van de schijf kan worden bewaard en dus in het RAM moet blijven. Dit geheugen kan niet worden geleend door andere programma's.
 • Gecomprimeerd: de hoeveelheid gecomprimeerd geheugen in het RAM waardoor meer RAM-bronnen voor andere programma's beschikbaar worden.
 • Bestandscache: de ruimte in het RAM dat als beschikbaar wordt aangegeven voor programma's en recent gebruikte bestanden bevat.

Voorbeeld van de werking van Bestandscache: als u Mail hebt gebruikt en gestopt, wordt het RAM dat Mail gebruikte als Bestandscache aangeduid. Dit RAM kan nu door een ander programma worden gebruikt. Als u Mail opnieuw opent alvorens de Bestandscache wordt gebruikt (overschreven) door een ander programma, wordt Mail sneller geopend omdat de Bestandscache opnieuw wordt geconverteerd naar Programmageheugen in plaats van alle inhoud vanaf de schijf te laden.

Energie

Klik boven in het venster Activiteitenweergave op 'Energie' om te zien hoeveel energie wordt verbruikt door geopende programma's en achtergrondprocessen. De hoeveelheid gebruikte energie beïnvloedt de hoeveelheid energie die de Mac gebruikt en hoe lang een draagbare Mac-computer kan werken zonder op een stopcontact te worden aangesloten.

energie in activiteitenweergave

Energie-impact

De Energie-impact onder in het venster staat voor de totale hoeveelheid energie die gedurende een bepaalde tijd door alle processen wordt gebruikt. Als u wilt weten hoeveel energie de processen afzonderlijk gebruiken, kijkt u naar het cijfer in de kolom Energie-impact naast de naam van elk proces. Hoe lager het cijfer van Energie-impact, hoe minder stroom het proces verbruikt. Als u links van de naam van een programma een driehoek ziet, betekent dit dat het programma uit meerdere processen bestaat. Klik op de driehoek voor informatie over de processen die deel uitmaken van dat programma.

Gem. energie

In de kolom Gem. energie-impact verschijnt de gemiddelde energie-impact van elk programma gedurende de laatste 8 uur of sinds de Mac voor het laatst is opgestart (hierbij geldt de kortste periode). Alle processen met een grijze naam zijn momenteel niet geopend maar u kunt nog steeds de gemiddelde energie-impact ervan tot op heden zien. Als de batterijduur van een draagbare Mac-computer korter lijkt dan anders, kunt u klikken op de kolomkop Gem. energie-impact om op deze kolom te sorteren. De processen met de hoogste gemiddelde energie-impact hebben recent de meeste stroom verbruikt. U kunt deze processen stoppen als u die niet nodig hebt of contact opnemen met de ontwikkelaar van het programma voor ondersteuning als u merkt dat de energie-impact hoog blijft zelfs als het programma geen activiteiten lijkt uit te voeren.

App Nap

OS X Mavericks beschikt over de technologie App Nap. Met App Nap verbruiken ondersteunde programma's heel weinig energie wanneer deze zijn geopend maar niet worden gebruikt. App Nap kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer een programma is geopend op een bureaublad dat u momenteel niet weergeeft of wanneer een programma onder andere vensters wordt verborgen. U kunt achterhalen of een programma App Nap gebruikt door in het venster Activiteitenweergave te kijken naar de kolom App Nap naast de naam van het programma.

Videokeuze

Macs met ondersteuning voor automatische videokeuze besparen energie door de ingebouwde grafische processor te gebruiken en over te schakelen naar een grafische processor met hogere prestaties wanneer een programma dit vergt. Bij gebruik van een ingebouwde grafische processor verschijnt 'Videokaart: Ingebouwd' en bij gebruik van een grafische processor met hoge prestaties verschijnt 'Videokaart: Hoge prest.' in Activiteitenweergave.  Zoek de processen met 'Ja' in kolom 'GPU met hoge prestaties vereist' om te bepalen welke programma's de grafische processor zwaarder belasten.

Grafiek van batterijgebruik

Als u een draagbare Mac-computer gebruikt, ziet u onder in het venster de grafiek van het batterijgebruik dat de lading van de batterij tijdens de laatste 12 uur toont. De delen van de grafiek met een groene achtergrond betekenen dat de Mac stroom kreeg via een lichtnetadapter. 

Meer informatie

Selecteer 'Activiteitenweergave Help' in het menu Help om meer te weten over het gebruik van Activiteitenweergave. U ziet ook meer informatie over kolomkoppen of de statistieken onder in het venster Activiteitenweergave door de muisaanwijzer te plaatsen op het onderdeel waarin u bent geïnteresseerd. Wanneer u de muisaanwijzer op één van deze onderdelen plaatst, verschijnen nuttige tips.

Op de website Apple Developer vindt u meer informatie over het geheugenbeheer in OS X. 

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: