Apps downloaden op uw Apple TV

U kunt apps en games van de App Store downloaden op uw Apple TV. Als u een Apple TV (3e generatie) hebt, kunt u alleen de ingebouwde apps bijwerken.


Apps voor Apple TV downloaden

  1. Open de App Store-app.
  2. Blader of zoek naar de app die u wilt downloaden.
  3. Selecteer de prijsknop of de knop 'Download'. Als u de knop 'Open' ziet in plaats van een prijs of de knop 'Download', dan is de app al gedownload.
    De knop 'Download' van een App Store-app

Als voor een app in de App Store de knop 'Download' wordt getoond in plaats van een prijs, dan is die app gratis. Sommige gratis apps bieden in-app aankopen en abonnementen die toegang geven tot extra functies, content enzovoort. Meer informatie over in-app aankopen en abonnementen.


De apps vinden die u hebt gekocht

Apps verschijnen op uw beginscherm. U kunt apps verplaatsen op het beginscherm of ze verbergen.

Ziet u een app niet op het beginscherm? Als u een Apple TV (3e generatie) gebruikt, controleert u of de app niet verborgen is. Als u apps wilt kiezen om ze zichtbaar te maken, gaat u naar 'Instellingen' > 'Hoofdmenu'.


Als u de App Store niet kunt vinden

De App Store is niet beschikbaar op een Apple TV (3e generatie). Als u dit model hebt, kunt u geen nieuwe apps downloaden. U kunt wel de ingebouwde apps bijwerken door de software bij te werken.

Als u niet zeker weet welk Apple TV-model u hebt, leest u hier hoe u uw Apple TV-model kunt identificeren.

Publicatiedatum: