Nieuw voor ondernemingen in iOS 14

Lees hier meer over de zakelijke content die Apple heeft uitgebracht voor iOS 14.

iOS 14-updates verbeteren de stabiliteit, prestaties of compatibiliteit van uw apparaat en worden aanbevolen voor alle gebruikers. Apparaatbeheerders kunnen software-updates beheren met behulp van een MDM-oplossing.

Informatie over algemene verbeteringen vindt u in dit artikel over iOS 14-updates.

Raadpleeg Apple beveiligingsupdates voor details over de beveiligingsinhoud van deze updates.

iOS 14.7

Oplossingen voor problemen en verbeteringen

 • Lost een probleem op in Configuratie-assistent waarbij het deelvenster met de toegangscode werd overgeslagen als het deelvenster 'Touch ID en Face ID' werd overgeslagen.
 • Configuratie-assistent wordt niet meer weergegeven na opnieuw opstarten van een apparaat.
 • Programmaverkeer wordt correct door de geconfigureerde VPN op aanvraag met gespleten tunnel geleid.

iOS 14.6

Oplossingen voor problemen en verbeteringen

 • Lost een probleem op dat ertoe kon leiden dat apparaten de verbinding met 802.1X-wifinetwerken verbraken bij het scannen van beschikbare netwerken.
 • Lost een probleem op waarbij beheerde apparaten geen MDM-opdrachten konden verwerken na ontvangst van een ManagedMediaList-opdracht.
 • Lost een probleem op waarbij beheerde apparaten niet konden worden ingeschakeld na een software-update.

 

iOS 14.5

Apparaatbeheer

 • U kunt ontgrendeling van iPhone met Apple Watch uitschakelen via het beperkingenprofiel.
 • De apparaatgebonden dicteerfunctie kan nu worden ingeschakeld voor apparaten die onder toezicht staan.

Oplossingen voor problemen en verbeteringen

 • Exchange-accounts kunnen handmatig door een gebruiker worden verwijderd als het bijbehorende configuratieprofiel is verwijderd door MDM.
 • Safari laadt websites naar behoren wanneer het netwerkextensiefilter wordt gebruikt in combinatie met een globale proxypayload. 
 • De schakelaar 'Verbind op aanvraag' voor VPN wordt nu correct uitgeschakeld wanneer dit wordt opgegeven.
 • Apps die gebruikmaken van het CallKit-framework, kunnen nu bellerinformatie weergeven op basis van het lokale toestelnummer. 
 • Apparaten die zijn geconfigureerd met Apple Configurator, slaan het Hallo-scherm over om ervoor te zorgen dat de apparaatconfiguratie wordt voltooid.
 • Een symbool dat is gedefinieerd voor een webfragment, wordt nu behouden in plaats van het favicon van de website te gebruiken.
 • Synchronisatie van Exchange-accounts mislukt niet meer wanneer synchronisatie van notities is ingeschakeld voor een account.
 • Lost een probleem op waarbij Exchange-postbussen niet werden geauthenticeerd wanneer ze waren geconfigureerd als IMAP.

 

iOS 14.4

 • Lost een probleem op waardoor 'Snelle weergave' geen met een wachtwoord beveiligde Microsoft Office-bestanden weergaf.
 • Programma's die zijn gebouwd met het Xamarin-framework en geïnstalleerd via MDM, starten nu naar behoren.

 

iOS 14.3

 • Lost een probleem op dat ertoe kon leiden dat AirPrint-apparaten niet werden weergegeven bij het beheer van printers met een configuratieprofiel.
 • Apparaten vragen gebruikers correct om hun wachtwoord te wijzigen wanneer de maximale gebruiksduur van de toegangscode die is ingesteld in de MDM-payload 'Toegangscode', is verstreken.

 

iOS 14.2

 • Wanneer MDM een netwerk definieert via MDM-wifi-instellingen en de optie om een willekeurig MAC-adres te gebruiken uitschakelt, kan de functie Privéadres niet meer handmatig door de gebruiker worden ingeschakeld.
 • Als de MDM-payload 'Globale HTTP-proxy' zodanig wordt geconfigureerd dat teruggrijpen op rechtstreeks verkeer niet is toegestaan, staan apparaten geen rechtstreeks verkeer meer toe wanneer de PAC onbereikbaar is.
 • Wanneer een privéadres is ingeschakeld voor een draadloos netwerk, komt het hardware-MAC-adres niet meer voor in ARP-verkeer.

 

iOS 14.1

 • Altijd actieve VPN-configuraties zonder de service 'CellularServices' maken nu via het mobiele netwerk verbinding met VPN.
 • Applicaties van externe bestandsproviders geven niet langer 'Inhoud niet beschikbaar' weer in de app Bestanden. 
 • VPN-apps van derden maken opnieuw verbinding na een netwerkovergang.

 

iOS 14

iOS 14 bevat nieuwe functies zoals VPN per account, verbeteringen voor eenmalige aanmelding en andere verbeteringen op het gebied van apparaatbeheer. 

Apparaatbeheer

 • MDM-verzoeken om geïnstalleerde apps verkleinen de impact op de apparaatbelasting door een array op te geven van items die moeten worden geretourneerd.
 • iOS 14 bevat een nieuwe wifiprivacyfunctie. Wanneer een iPhone verbinding maakt met een wifinetwerk, identificeert deze zichzelf met een willekeurig MAC-adres. Voor elk wifinetwerk waarmee een apparaat verbinding maakt, wordt slechts één keer een nieuw willekeurig MAC-adres aangemaakt. Voor een bekend netwerk wordt alleen een nieuw willekeurig adres gegenereerd na de acties 'Herstel netwerkinstellingen', 'Wis alle inhoud en instellingen' of 'Herstel alle instellingen'. Voor netwerken die zijn gedefinieerd door middel van MDM-wifi-instellingen kan dit worden uitgeschakeld via de optie 'DisableAssociationMACRandomization'.
 • Met de MDM-payload 'Configuratie-assistent' kan een lijst worden opgegeven van items die kunnen worden overgeslagen na automatische inschrijving en toekomstige updates.
 • Voor beheerde apps kan nu per app worden aangegeven of deze door de gebruiker mag worden verwijderd. 
 • Lettertypen die via het configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, zijn alleen zichtbaar voor apps die de lettertype-API's implementeren die in iOS 13 zijn geïntroduceerd. 
 • Apparaten retourneren nu de juiste waarden van de capaciteit van een apparaat aan het MDM-verzoek 'Apparaatgegevens'.
 • Webfragmenten die door MDM zijn geïnstalleerd, worden in de opgegeven app geopend zonder dat de gebruiker om goedkeuring wordt gevraagd. 
 • Bij opnieuw installeren van een MDM-payload 'Exchange ActiveSync' op een apparaat, wordt er niet gevraagd om authenticatie.
 • Een apparaat kan nu ook via MDM worden bijgewerkt naar iOS 14 als het zich in de Eén-app-modus bevindt. 
 • Apple Configurator kan nu de indeling van het beginscherm op iOS-apparaten wijzigen. 
 • Voor een account die is geconfigureerd met de MDM-payload 'Exchange ActiveSync', wordt de server die via AutoDiscover wordt geretourneerd, genegeerd als in het profiel een server is opgegeven met de sleutel 'Exchange-hostnaam'.
 • U kunt een bestand van een beheerde bron uploaden naar een beheerd domein in Safari. 
 • Het MDM-commando 'ListAvailableUpdates' is alleen geldig op apparaten die onder toezicht staan. 

Mail

 • Exchange-accounts op iOS 14 die zijn geconfigureerd voor OAuth met cloudgebaseerde services van Microsoft (zoals Office365 of outlook.com), worden automatisch geüpgraded om het OAuth2-identiteitsplatform van Microsoft (v2.0) te gebruiken.
 • E-mails voor Exchange-agenda-uitnodigingen die notities bevatten, leiden niet langer tot de melding 'Dit bericht is slechts gedeeltelijk gedownload'. 
 • De verzendende account wordt niet automatisch bijgewerkt van beheerde naar niet-beheerde account bij het opstellen van een nieuwe e-mail. 
 • Lost een probleem op in Mail waarbij nieuwe berichten mogelijk niet in 'Inkomend' verschijnen.
 • Mail vraagt niet langer herhaaldelijk wanneer het accountwachtwoord is gewijzigd. 

Oplossingen voor problemen en overige verbeteringen

 • Als een MDM-payload 'IKEv2 VPN' waarden weglaat in Dynamic SA-parameters, worden de standaardinstellingen in iOS 14 ingesteld op:
  • NEVPNIKEv2EncryptionAlgorithmAES256
  • NEVPNIKEv2IntegrityAlgorithmSHA256
  • NEVPNIKEv2DiffieHellmanGroup14
 • CryptoTokenKit biedt nu ondersteuning voor persistente tokens. Met persistente tokens kunnen extensies van derden cryptografische items gebruiken die op een smartcard of netwerkhardwarebeveiligingsmodule (HSM) zijn opgeslagen. 
 • Safari geeft een waarschuwing weer wanneer u verbinding maakt met websites die TLS v1.0 of v1.1 gebruiken. 
 • Lost een probleem op dat ertoe kon leiden dat een apparaat niet meer reageerde bij het starten van synchrone AirPlay met een Apple TV.
 • Lost een probleem op waardoor VPN-verbindingen niet opnieuw verbinding konden maken.
 • Lost een probleem op dat ertoe kon leiden dat de app Contacten onverwacht stopt als er meer dan één bronaccount is ingesteld.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: