Widgets gebruiken op uw iPad

In iPadOS 15 kunt u widgets gebruiken op elke pagina van uw beginscherm. U kunt ook naar rechts vegen vanaf het beginscherm of het toegangsscherm om een andere set widgets te bekijken in de Vandaag-weergave.

Widgets toevoegen aan het beginscherm van uw iPad

iPad-beginscherm met widgets en apps

 1. Houd een leeg gebied op uw beginscherm ingedrukt en tik op de knop 'Voeg toe'  wanneer deze linksboven wordt weergegeven.
 2. Selecteer een widget in de lijst aan de linkerkant.
 3. Veeg naar links of rechts op de widget om een formaat te kiezen en tik vervolgens op 'Voeg widget toe'.
 4. Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek of tik op uw beginscherm.

 

Widgets toevoegen in de Vandaag-weergave op uw iPad

iPad-scherm met Vandaag-weergave met widgets

 1. Veeg uw vinger naar rechts op uw beginscherm totdat u de Vandaag-weergave ziet.
 2. Houd een leeg gebied in de Vandaag-weergave ingedrukt en tik op de knop 'Voeg toe'  wanneer deze linksboven wordt weergegeven.
 3. Selecteer een widget in de lijst aan de linkerkant.
 4. Veeg naar links of rechts op de widget om een formaat te kiezen en tik vervolgens op 'Voeg widget toe'.
 5. Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek of tik op uw beginscherm.

U kunt ook een widget van uw beginscherm naar de Vandaag-weergave slepen. Als u de widgets in de Vandaag-weergave wilt bekijken, veegt u naar rechts op uw toegangsscherm of op de eerste pagina van uw beginscherm.

 

Widgets van andere apps gebruiken

Ook voor veel apps van derden zijn widgets beschikbaar. Widgets die zijn bijgewerkt voor iPadOS 14 en hoger, werken hetzelfde als ingebouwde iPad-widgets.

Als een app niet is bijgewerkt, kunt u de bijbehorende widgets nog steeds gebruiken, maar is het gedrag van de widgets anders. Lees hoe u widgets gebruikt die niet zijn bijgewerkt:

 1. Veeg op uw beginscherm helemaal naar rechts om de Vandaag-weergave te openen.
 2. Houd een leeg gebied in de Vandaag-weergave ingedrukt tot de widgets bewegen.
 3. Scrol naar de onderkant van de Vandaag-weergave en tik op 'Pas aan'.
 4. Tik op de knop 'Voeg toe'  naast elke appwidget die u wilt toevoegen.
 5. Tik op 'Gereed'. De geselecteerde widgets worden weergegeven in een sectie onderaan de Vandaag-weergave.

Uw widgets wijzigen

U kunt de inhoud van sommige widgets aanpassen. Dit doet u als volgt:

 1. Houd een widget ingedrukt om het menu met snelle taken te openen.
 2. Tik op 'Wijzig widget' .
 3. Breng uw wijzigingen aan en tik vervolgens buiten de widget.

iPad-scherm met de opties voor de Herinneringen-widget

U kunt uw widgets ook herschikken. Houd een widget ingedrukt totdat deze beweegt. Verplaats de widget vervolgens naar de gewenste plek. Terwijl u de widget verplaatst, worden apps en andere widgets op uw beginscherm herschikt om er ruimte voor te maken.

Om een widget te verwijderen, houdt u deze ingedrukt en tikt u op 'Verwijder widget'. Tik op 'Verwijder' om te bevestigen.

Widgetstapels gebruiken

iPad-scherm met een widgetstapel waar doorheen wordt gescrold

Widgetstapels combineren verschillende widgets tot één. U kunt verticaal door de widgets in een stapel scrollen, of u kunt 'Slim draaien' inschakelen om automatisch relevante widgets te laten weergeven in iPadOS. U ziet dan bijvoorbeeld overdag Agenda om uw komende afspraken weer te geven en 's avonds Kaarten om uw reistijd weer te geven.

Uw eigen widgetstapels aanmaken

U kunt een stapel met zelf gekozen widgets aanmaken. Vervolgens kunt u aanpassen hoe deze werkt:

 1. Houd een leeg gebied op uw beginscherm of in de Vandaag-weergave ingedrukt totdat de apps en widgets bewegen.
 2. Sleep een widget bovenop een andere widget van dezelfde grootte. 
 3. Sleep andere widgets van dezelfde grootte bovenop de stapel om ze toe te voegen. U kunt maximaal 10 widgets stapelen.
 4. Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek of tik op uw beginscherm.

Een slimme stapel gebruiken

Een slimme stapel is een automatisch geselecteerde verzameling widgets waarmee informatie wordt weergegeven op basis van factoren zoals uw locatie, activiteit of de tijd. De widgets in een slimme stapel roteren gedurende de dag, zodat de meest relevante informatie wordt weergegeven.

Een voorgestelde slimme stapel toevoegen:

 1. Houd een leeg gebied op uw beginscherm ingedrukt en tik op de knop 'Voeg toe'  wanneer deze linksboven wordt weergegeven.
 2. Selecteer 'Slimme stapel' in de lijst aan de linkerkant.
 3. Veeg naar links of rechts op de slimme stapel om een formaat te kiezen en tik vervolgens op 'Voeg widget toe'.
 4. Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek of tik op uw beginscherm.

Een widgetstapel wijzigen

 1. Houd de widgetstapel ingedrukt.
 2. Tik op 'Wijzig stapel'. Nu kunt u de widgets in de stapel herschikken door ze omhoog of omlaag te slepen. U kunt ook het volgende doen:
  • 'Slim draaien' inschakelen als u in iPadOS gedurende de dag relevante widgets uit uw stapel wilt laten weergeven. 
  • 'Widgetsuggesties' inschakelen om toe te staan dat er in iPadOS widgets worden toegevoegd die u mogelijk nuttig vindt. 
  • Op de knop 'Verwijder'  van een widget tikken om de widget uit de stapel te verwijderen.
 3. Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek of tik op uw beginscherm.

Meer informatie

Publicatiedatum: