Beheerde Apple ID's in bedrijven

Lees hier meer over het gebruik van de beheerde Apple ID die uw bedrijf aan u heeft toegewezen.

Dit artikel is bedoeld voor gebruikers met een beheerde Apple ID. Als u IT-beheerder bent, vindt u hier meer informatie over het aanmaken en gebruiken van beheerde Apple ID's met Apple Business Manager of Apple Business Essentials

Uw bedrijf kan beheerde Apple ID's aanmaken die medewerkers voor zakelijke doeleinden kunnen gebruiken. Beheerde Apple ID's zijn uniek binnen uw bedrijf en staan los van eventuele andere Apple ID's die u voor uzelf aanmaakt. U kunt uw beheerde Apple ID koppelen aan hetzelfde e-mailadres en telefoonnummer als uw persoonlijke Apple ID. Anders dan bij persoonlijke Apple ID's bepalen IT-beheerders tot welke voorzieningen uw beheerde Apple ID toegang heeft.

Beschikbare voorzieningen

Uw medewerkers kunnen gebruikmaken van Apple voorzieningen zoals iCloud en samenwerken met iWork en Notities, maar omdat beheerde Apple ID's alleen voor zakelijke doeleinden zijn bestemd, zijn bepaalde functies uitgeschakeld om bedrijven te beschermen. Bij elke beheerde Apple ID krijgt u 5 GB aan iCloud-opslagruimte. De abonnementen voor werknemers van Apple Business Essentials bieden aanvullende opslagopties voor organisaties voor uw gebruikers.

Omdat u met beheerde Apple ID's geen aankopen kunt doen, bent u afhankelijk van de beheerder om materiaal toe te wijzen aan de beheerde Apple ID of apparaten die eraan zijn toegewezen.

Niet alle voorzieningen zijn in alle landen of regio's beschikbaar. Apple Business Essentials is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Over uw gebruikersnaam en wachtwoord

Nadat uw bedrijf uw account heeft aangemaakt, kunt u uw beheerde Apple ID gebruiken. De accountnaam van de beheerde Apple ID kan de naam van het bedrijf bevatten, of het voorvoegsel 'appleid'. Uw ID kan er bijvoorbeeld zo uitzien: johnappleseed@appleid.mycompany.com.

De Apple Business Manager- of Apple Business Essentials-beheerder van uw bedrijf configureert uw accountnaam. Als er een fout in de gebruikersnaam zit of als de accountgegevens moeten worden gewijzigd, neemt u contact op met de beheerder bij uw bedrijf.

Uw wachtwoord aanmaken

Wanneer u voor de eerste keer inlogt bij uw beheerde Apple ID, gebruikt u het tijdelijke wachtwoord dat u van uw beheerder hebt gekregen. Nadat u bent ingelogd, wordt u gevraagd om een nieuw wachtwoord te configureren. U moet uw wachtwoord configureren voordat u kunt inloggen bij sommige Apple voorzieningen.

Als u een personen-, apparaten- of materiaalmanager bent of een andere functie hebt, logt u in bij appleid.apple.com op een Mac of iOS-apparaat om uw wachtwoord te configureren. U moet een standaardwachtwoord gebruiken dat bestaat uit minimaal acht cijfers en letters.

Het wachtwoord opnieuw instellen

Anders dan bij persoonlijke Apple ID's stelt uw beheerder uw wachtwoord opnieuw in. Volg deze instructies om een nieuw wachtwoord aan te maken:

  1. Neem contact op met uw beheerder om een tijdelijk wachtwoord te krijgen.
  2. Gebruik uw tijdelijke wachtwoord om in te loggen op een gedeelde iPad of om in te loggen bij iCloud op uw apparaat. Of, als u in uw functie toegang hebt, logt u in bij Apple Business Manager of Apple Business Essentials met uw tijdelijke wachtwoord.
  3. Maak een nieuw wachtwoord aan.

Beheerde Apple ID-wachtwoorden kunnen niet opnieuw worden ingesteld vanaf de Apple ID-accountpagina of iforgot.apple.com.

Inloggen met uw beheerde Apple ID

Als u wilt inloggen op apparaten die zijn geconfigureerd met Apple Business Manager of Apple Business Essentials, gebruikt u uw beheerde Apple ID en wachtwoord met twee-factor-authenticatie.

Beheerderstoegang tot uw account

De account is eigendom van het bedrijf dat de beheerde Apple ID verstrekt. De IT-beheerder kan op ieder moment toegang krijgen tot uw account en de volgende wijzigingen aanbrengen:

  • Uw toegang tot de account beperken
  • Uw account verwijderen
  • Uw accountgegevens wijzigen

Raadpleeg het beleid dat uw personen-, apparaten- of materiaalmanagers hanteren met betrekking tot het gebruik van beheerde Apple ID's voor persoonlijke doeleinden.

Uw accountgegevens wijzigen

Bent u een personen-, apparaten- of materiaalmanager? Gebruik dan de Apple ID-accountpagina om uw accountgegevens te beheren en bij te werken. Om uw vertrouwde apparaten te wijzigen, moet u een personen-, apparaten- of materiaalmanager zijn.

Bent u medewerker? Vraag dan een beheerder om uw accountgegevens bij te werken. 

Publicatiedatum: