Uw Solo Pro-koptelefoon configureren en gebruiken

Lees hier hoe u de Solo Pro-koptelefoon met uw apparaten kunt koppelen, het geluid kunt regelen, tussen luistermodi kunt schakelen enzovoort. 

Uw Solo Pro-koptelefoon inschakelen en opladen

Klap de koptelefoon uit om hem aan te zetten. U ziet vanzelf dat de koptelefoon is ingeschakeld omdat het ledlampje onder de rechteroorschelp gaat branden.

Wanneer u klaar bent, klapt u de koptelefoon in om hem uit te zetten.

Uw Solo Pro-koptelefoon opladen

Sluit de koptelefoon aan op een voedingsbron met behulp van de bijgeleverde Lightning-kabel. Als de koptelefoon wordt opgeladen, knippert het ledlampje. Als de batterij volledig opgeladen is, wordt het lampje wit en blijft het branden.

Met actieve ruisonderdrukking of transparantie ingeschakeld, biedt de koptelefoon na 2 uur opladen weer 22 uur luisterplezier en al na 10 minuten opladen weer 3 uur luisterplezier. Met actieve ruisonderdrukking of transparantie uitgeschakeld kunt u tot 40 uur luisteren na 2 uur opladen en tot 6 uur luisteren na 10 minuten opladen.*

Om het batterijniveau te controleren, drukt u kort op de modusknop en controleert u de status van het ledlampje. Het ledlampje knippert rood als de batterij voor 0%-80% is opgeladen, wit als deze voor 80%-99% is opgeladen en blijft wit branden als de koptelefoon volledig is opgeladen.

Uw Solo Pro-koptelefoon koppelen

Lees hoe u de koptelefoon koppelt met uw apparaat. 

Koppelen met een iPhone, iPad of iPod touch

 1. Schakel Bluetooth in op uw iPhone.
 2. Klap de koptelefoon uit om hem aan te zetten en houd hem naast uw ontgrendelde iPhone. 
 3. Na een paar seconden vraagt de iPhone u om verbinding te maken. Als dat niet zo is, houdt u de modusknop op de linkeroorschelp 5 seconden ingedrukt.
 4. Volg de instructies op de iPhone. Als u geen instructies ziet, gebruikt u de volgende stappen om te koppelen met een Mac, Android-apparaat of ander apparaat.

Koppelen met een Mac, Android-apparaat of ander apparaat

 1. Schakel Bluetooth in op uw Mac, Android-apparaat of andere apparaat.
 2. Klap de koptelefoon uit om hem aan te zetten.  
 3. Open het Bluetooth-menu op uw Mac, Android-apparaat of andere apparaat. Op de Mac gaat u bijvoorbeeld naar het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Bluetooth'.
 4. In de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten tikt of Control-klikt u op uw koptelefoon en kiest u 'Verbind'. 

Uw Solo Pro-koptelefoon gebruiken

Lees hoe u nummers overslaat, het volume regelt, de luistermodus wijzigt enzovoort.

Bepalen wat wordt afgespeeld

Gebruik de b-knop op de rechteroorschelp om het afspelen van audio te regelen. 

 • Druk eenmaal om het afspelen te pauzeren of weer te starten.
 • Druk tweemaal om naar het volgende nummer te gaan. Druk driemaal om terug te spoelen.
 • Druk tweemaal en houd de knop bij de tweede keer ingedrukt om vooruit te spoelen door een nummer. Druk driemaal en houd de knop bij de derde keer ingedrukt om terug te spoelen door een nummer.

Om het afspeelvolume of het belvolume te regelen, gebruikt u de volumeknoppen die zich op de rechteroorschelp bevinden.

 • Druk op de volume-omhoogknop of houd deze knop ingedrukt om het volume continu te verhogen.
 • Druk op de volume-omlaagknop of houd deze knop ingedrukt om het volume continu te verlagen.

 

Schakelen tussen luistermodi

Wijzig de luistermodus op uw Solo Pro-koptelefoon, afhankelijk van hoeveel ruisonderdrukking u wilt. De luistermodi waaruit u kunt kiezen, zijn:

 • Ruisonderdrukking: gebruik deze modus met of zonder muziek om ruisonderdrukking in te schakelen en alle geluiden om u heen te blokkeren. 
 • Transparantie: uw Solo Pro-koptelefoon versterkt externe geluiden zodat u naar muziek kunt luisteren en toch hoort wat er om u heen gebeurt. 
 • Uit: ruisonderdrukking en transparantie zijn uitgeschakeld en alleen de oorschelpen blokkeren het geluid. 

Om een andere luistermodus te selecteren op de iPhone, gaat u naar het bedieningspaneel en houdt u de volumeregelaar van de koptelefoon ingedrukt. U kunt ook op de modusknop op de linkeroorschelp drukken. Druk eenmaal op de modusknop om te schakelen tussen ruisonderdrukking en transparantie. Druk tweemaal om beide modi uit te schakelen voor een maximale gebruiksduur van de batterij.

 

Handsfree bediening met Siri

Om Siri te activeren, zegt u "Hé, Siri". U kunt ook de b-knop op de rechteroorschelp ingedrukt houden totdat u een geluid hoort. Zeg nu wat u nodig hebt. U kunt bijvoorbeeld "Hé, Siri, sla dit nummer over" zeggen. Of "Hé, Siri, herinner me eraan dat ik over twee uur pauze moet nemen".

Als u de spraakassistentie-functie voor andere apparaten wilt activeren, houdt u de b-knop op de rechteroorschelp ingedrukt. 

Lees wat u moet doen als Siri niet werkt.

De functies van Siri kunnen per land of regio verschillen.

 

Oproepen beantwoorden

Gebruik de b-knop op de rechteroorschelp om telefoongesprekken te regelen.

 • Druk eenmaal om een gesprek te beantwoorden of te beëindigen.
 • Druk eenmaal om een tweede inkomend gesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten. Wanneer twee gesprekken actief zijn, kunt u zo schakelen tussen gesprekken.
 • Houd de knop één seconde ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren.

Uw Solo Pro-koptelefoon opnieuw instellen

Als u geluids-, Bluetooth- of oplaadproblemen hebt met uw koptelefoon, kunt u deze opnieuw instellen.

 

* Tests uitgevoerd door Apple in augustus 2019 met prototypen van Solo Pro-koptelefoons en -software gekoppeld aan iPhone XS-apparaten en prerelease-software. De afspeellijst bestond uit ononderbroken roze ruis op 80 dB. Om het laadproces van 10 minuten te testen, zijn Solo Pro-koptelefoons gebruikt waarvan de volledig lege batterij 10 minuten lang werd opgeladen. Vervolgens werd audio afgespeeld totdat de Solo Pro stopte met afspelen. Batterijduur is afhankelijk van de instellingen van het apparaat, de omgeving, het gebruik en verschillende andere factoren.

Publicatiedatum: