Grafische AMD-kaarten in combinatie met Microsoft Windows gebruiken op een Mac Pro (2019)

Grafische AMD-kaarten werken mogelijk niet in Microsoft Windows als uw Apple MPX-module en de bijbehorende besturingsbestanden ook zijn geïnstalleerd.

Als u een standaard grafische AMD-kaart installeert in een Mac Pro (2019), kunt u deze symptomen ervaren wanneer u Boot Camp gebruikt om Microsoft Windows uit te voeren:

 • Geen video op een beeldscherm dat is aangesloten op de grafische AMD-kaart die u hebt geïnstalleerd
 • Geen video op een scherm dat is aangesloten op een Thunderbolt 3-poort van uw Mac

Als u een grafische AMD-kaart van een andere leverancier met Windows wilt gebruiken, volgt u deze stappen om de Apple MPX-module en de bijbehorende besturingsbestanden te verwijderen. Vervolgens installeert u de AMD-kaart en bijbehorende besturingsbestanden.

Gebruik indien nodig HDMI voor video

Als u uw grafische AMD-kaart al hebt geïnstalleerd en nu geen video hebt op uw aangesloten beeldschermen, kunt u HDMI voor video gebruiken in plaats van uw AMD-kaart te verwijderen:

 1. Houd de aan/uit-knop op de Mac 10 seconden ingedrukt totdat de Mac wordt uitgeschakeld. 
 2. Koppel alle beeldschermen los van de Mac en sluit vervolgens een beeldscherm aan op de HDMI-poort van de MPX-module.
 3. Start de Mac opnieuw op in Windows. Er moet nu video verschijnen op het beeldscherm.
 4. Als u de grafische AMD-kaart voor video wilt gebruiken, volgt u de onderstaande stappen in Microsoft Windows.

De MPX-module en bijbehorende besturingsbestanden verwijderen

 1. Klik in het configuratiescherm op 'Programma's' en vervolgens op 'Programma's en onderdelen'.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het programma met de naam 'AMD Radeon Software' en kies vervolgens 'Wijzigen'.
 3. Klik op 'Volledig verwijderen' en volg de instructies op het scherm om de besturingsbestanden te verwijderen.
 4. Schakel de Mac uit en verwijder vervolgens de MPX-module.

Als gevolg van het verwijderen van de MPX-module en de bijbehorende stuurprogramma's kunnen de Thunderbolt 3-poorten aan de boven- en achterkant van uw Mac niet langer voor video worden gebruikt.

Installeer de grafische AMD-kaart en de bijbehorende besturingsbestanden

 1. Installeer de AMD-kaart als deze nog niet is geïnstalleerd. 
 2. Sluit uw beeldscherm aan op de AMD-kaart.
 3. Start de Mac op in Windows.
 4. Windows zou nu automatisch moeten vragen om installatie van de besturingsbestanden voor de AMD-kaart. Als dit niet het geval is, downloadt en installeert u de juiste besturingsbestanden op de pagina 'Drivers & Support' van de AMD-website.
 5. Start de Mac opnieuw op in Windows.

 


Meer informatie

Als u de MPX-module weer in gebruik wilt nemen in plaats van de AMD-kaart, zijn de stappen in Windows vergelijkbaar met de bovenstaande, in omgekeerde volgorde:

 1. Verwijder de besturingsbestanden voor uw AMD-kaart en start de Mac opnieuw op.
 2. Schakel de Mac uit, installeer vervolgens de MPX-module en verwijder de AMD-kaart.
 3. Sluit uw beeldscherm aan op de HDMI-poort van de MPX-module en start de Mac opnieuw op.
 4. Download en installeer de nieuwste grafische besturingsbestanden van AMD voor Mac Pro.
 5. Start de Mac opnieuw op. U kunt nu een andere videopoort gebruiken als u geen HDMI wilt gebruiken.

Meer informatie over het gebruik van PCIe-kaarten van andere leveranciers in uw Mac Pro.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: