Synchronisatie van draadloze audio op een Apple TV configureren

Lees hier hoe u uw draadloze audioapparaten kunt synchroniseren met de audio van uw tv. 

Voordat u begint

Apple TV is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Situaties waarin u synchronisatie van draadloze audio moet gebruiken

U moet synchronisatie van draadloze audio mogelijk gebruiken wanneer u merkt dat uw audio niet synchroon loopt wanneer u:

  • AirPlay gebruikt om de audio van uw tv via uw HomePod1 of AirPlay-luidsprekers af te spelen.
  • AirPlay gebruikt om de audio van uw tv via uw HomePod of AirPlay-luidsprekers af te spelen en tegelijkertijd de luidsprekers van uw tv gebruikt. 
  • De audio van uw tv tegelijkertijd afspeelt via uw AV-ontvanger of soundbar en via uw HomePod of AirPlay-luidsprekers.2
  • Naar de audio van uw tv luistert via Bluetooth-luidsprekers of een Bluetooth-koptelefoon.

1. HomePod is niet in alle landen en regio's beschikbaar.

2. Als u een AV-ontvanger of een soundbar gebruikt om audio af te spelen, moet u ervoor zorgen dat de audio van die apparaten synchroon loopt met de video van uw tv voordat u synchronisatie van draadloze audio uitvoert.

Synchronisatie van draadloze audio configureren

Volg de onderstaande stappen om de audio van uw tv te synchroniseren met uw draadloze audioapparaten. 

Houd uw iPhone dicht bij uw Apple TV

Ga vervolgens op uw Apple TV naar 'Instellingen' > 'Video en audio'. Scrol omlaag en selecteer 'Synchronisatie van draadloze audio'.
 

Wacht op een melding voor 'Synchronisatie van draadloze audio' op uw iPhone

Tik op 'Ga door'.

Als u een verificatiecode ziet

Dan is dit de eerste keer dat u deze iPhone verbindt met deze Apple TV. Voer de code die wordt weergegeven op uw Apple TV in op uw iPhone.

Als uw iPhone eerder verbinding heeft gemaakt met deze tv, ontvangt u geen code en kunt u doorgaan naar de volgende stap. 

De Apple TV speelt een toon af

Houd uw iPhone dicht bij uw tv terwijl de toon wordt afgespeeld. Zorg ervoor dat het volume op uw tv luid genoeg staat en dat het stil is in de kamer.

De toon wordt altijd afgespeeld via de luidsprekers van uw tv, zelfs wanneer u uw audio-uitvoer hebt ingesteld op AirPlay. Uw originele instellingen voor audio-uitvoer blijven bestaan na de synchronisatie. 

 

Audiosynchronisatie voltooid

U ziet een melding op uw Apple TV dat de audiosynchronisatie is voltooid. Klik op 'Gereed' om de configuratie te voltooien. Als uw audio niet wil synchroniseren, niet meer synchroon loopt of wanneer u 'Maak materiaal passend' gebruikt

  • Als de melding 'Audiosynchronisatie mislukt' op uw Apple TV verschijnt, zet u het volume op uw tv luider en houdt u uw iPhone dichter bij de tv. Probeer vervolgens opnieuw te synchroniseren. Als dat nog steeds niet lukt, neem dan contact op met Apple Support
  • Als u uw tv, Apple TV, AV-ontvanger, soundbar of een andere aanverwante componenten vervangt nadat u de synchronisatie hebt uitgevoerd, moet u de synchronisatie van draadloze audio opnieuw uitvoeren. 
  • Als u 'Maak materiaal passend' hebt ingeschakeld, kalibreert u andere weergavestructuren door van structuur te wisselen en voor elk daarvan de synchronisatie van draadloze audio apart uit te voeren. 
Publicatiedatum: