Een boek publiceren met Pages

Je kunt direct vanuit Pages op een iPad, iPhone of Mac of via de onlineversie van Pages op iCloud.com een boek publiceren op Apple Books.

Met Pages kun je een boek aanmaken en dit vervolgens direct in de Store van Apple Books publiceren. Je kunt het boek tijdens het publicatieproces aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld een omslag toevoegen, een prijs instellen of het boek gratis aanbieden, tags voor leeftijdsgroepen of onderwerpen toevoegen, vooruitbestellingen configureren en beschikbaarheid op basis van datum of land/regio instellen. Je kunt ook een reeds aangeleverd boek bijwerken.

Om er zeker van te zijn dat je het boek kunt publiceren, controleer je de minimale systeemvereisten voor Pages. Je hebt ook een iTunes Connect-account voor Apple Books nodig.


Het boek voorbereiden voor publicatie

Hier zijn enkele dingen die je moet doen voordat je het publicatieproces voor het boek start:

 • Gebruik alineastijlen in je Pages-document om ervoor te zorgen dat het boek correct wordt opgemaakt wanneer het wordt gepubliceerd.
 • Bewaar je boek in de map 'Pages' in iCloud Drive. Configureer iCloud op al je devices en schakel iCloud Drive in als je iCloud Drive nog niet gebruikt.
 • Maak een omslagafbeelding*. Je kunt ook de eerste pagina als omslag gebruiken. Als je van plan bent om het boek via Pages op een iPhone of iPad te publiceren, bewaar je de afbeelding in iCloud Drive.
 • Als het boek HEVC-video's bevat, moet je de video's converteren voordat je het boek publiceert.
 • Als je boek 3D-objecten bevat, vervang je de objecten door afbeeldingsbestanden of verwijder je de objecten. Als je 3D-objecten in een document laat staan, converteert Pages ze naar afbeeldingsbestanden wanneer je het document naar EPUB exporteert.
 • Bekijk de punten in de lijst op de webpagina 'Submit Your Ebook'.

* Je kunt PDF-, EPS-, JPG-, PSD-, PNG-, TIFF- of GIF-bestanden gebruiken als omslagafbeelding. De afbeelding moet aan de kortste kant ten minste 1400 pixels zijn.


Je boek publiceren

De publicatie van het boek bestaat uit de volgende stappen: het document in Pages openen, de verkoper- en versiegegevens invoeren, informatie over het boek opgeven, een voorbeeld bekijken en het boek uploaden. Hierna voltooi je de aanlevering.

Het document openen in Pages

 1. Open het Pages-document dat je als boek wilt publiceren.
 2. Doe het volgende op het device dat je gebruikt:
  • Kies op een Mac 'Archief' > 'Publiceer op Apple Books'.
  • Tik op een iPhone op de knop 'Meer' , tik op 'Exporteer' en tik vervolgens op 'Publiceer op Apple Books'.
  • Tik op een iPad, afhankelijk van wat je ziet in de knoppenbalk, op de documentnaam of op de knop 'Meer' in de knoppenbalk, tik op 'Exporteer' en tik vervolgens op 'Publiceer op Apple Books'.
  • Klik in de onlineversie op iCloud.com op de knop 'Meer' en kies vervolgens 'Publiceer op Apple Books'.
 3. Tik of klik op 'Ga door' en log in bij iTunes Connect. Als je nog niet eerder hebt ingelogd, maak je een account aan:
 4. Tik of klik op 'Ga door'. Eventuele wijzigingen die je na deze stap nog in het Pages-document aanbrengt, worden niet weergegeven in het gepubliceerde boek. Als je het publicatieproces wilt stoppen om wijzigingen in het Pages-document aan te brengen, sluit je het publicatievenster.

Verkopers- en versiegegevens opgeven

Kies nu de verkoper van het boek en de versie:

 1. Als je iTunes Connect-account meer dan één verkoper bevat, tik of klik je op het venstermenu 'Verkoper' en kies je een verkoper. Alle personen die aan jouw iTunes Connect-account zijn toegevoegd, worden in het menu weergegeven. Je kunt een van hen als verkoper opgeven.
 2. Als je dit boek voor de eerste keer publiceert, selecteer je 'Dit is een nieuw boek'. Je kunt ook een reeds aangeleverd boek bijwerken.
 3. Klik op 'Ga door'.

Informatie over het boek opgeven

Nadat je gegevens over de verkoper en versie hebt opgegeven, kun je een type lay-out voor het boek kiezen en andere informatie over het boek invoeren. Niet alle velden zijn vereist, maar de informatie in veel van de velden kan door lezers worden gebruikt om je boek in de Book Store te vinden. Hier volgende enkele tips over de opties op deze pagina:

 • Kies een lay-out voor het boek als je Pages-document een tekstverwerkingsdocument is. Kies 'Dynamisch aanpasbaar' voor een boek dat voornamelijk tekst bevat, bijvoorbeeld een roman. In een dynamisch aanpasbare lay-out wordt de inhoud opnieuw ingedeeld al naargelang het gebruikte apparaat en de stand van het apparaat, en kan de lezer de lettergrootte zelf aanpassen. Kies 'Vaste lay-out' voor documenten met veel afbeeldingen of meerdere kolommen.
 • Om spreads van twee pagina's in een boek met een vaste opmaak weer te geven, kies je 'Naast elkaar liggende pagina's' > 'Twee pagina's'.
 • Als je een subtitel of reeksnaam wilt toevoegen, klik je onder 'Titel' op de knop 'Voeg toe' . Als je geen subtitel of reeksnaam wilt gebruiken, verwijder je dit veld door op de knop 'Verwijder'  te klikken.
 • Als je aanvullende rollen, zoals 'Redacteur', 'Geïllustreerd door' of 'Verteld door' wilt toevoegen, tik of klik je op de knop 'Voeg toe'  in het gedeelte 'Auteur'. Vervolgens tik of klik je op het venstermenu 'Auteur', kies je een rol en voer je een naam in.
 • Lezers kunnen je boek gemakkelijker vinden als je een onderwerpcategorie kiest die het beste overeenkomt met de inhoud van het boek. Je kunt nog meer categorieën toevoegen, maar Apple Books hanteert de drie categorieën die je als eerste hebt gekozen.
 • Als het boek voor minderjarigen bedoeld is, stel je een interesseniveau in. Je kunt ook op het venstermenu 'Interesseniveau' tikken of klikken en een van de opties voor het onderwijsniveau kiezen:
  • Als je een minimaal onderwijsniveau wilt opgeven, stel je alleen de eerste optie in.
  • Als je een maximaal onderwijsniveau wilt opgeven, stel je alleen de tweede optie in.
  • Als je een minimaal en maximaal onderwijsniveau wilt opgeven, stel je beide opties in.
  • Als je een specifiek onderwijsniveau wilt opgeven, stel je beide opties op hetzelfde niveau in.
 • Als het boek alleen geschikt is voor volwassenen of extreem gewelddadig is, klik je op het venstermenu 'Bevat expliciet materiaal' en kies je 'Ja'.
 • Als je vooruitbestelling wilt configureren, tik of klik je op het venstermenu 'Bestel vooruit' en kies je 'Ja'. Als je het boek nu wilt uploaden, klik je op het venstermenu 'Upload boek' en kies je 'Ja'. Nadat je het boek hebt geüpload, voeg je prijs-, regio- en vooruitbestelgegevens toe in iTunes Connect.*

Klik op 'Ga door' als je klaar bent. Als er fouten worden weergegeven, voer je de vereiste gegevens in en klik je opnieuw op 'Ga door'.

* Nadat je het boek hebt geüpload, moet je eerst deze gegevens toevoegen in iTunes Connect. Pas daarna is het boek beschikbaar in de Book Store.

Een voorbeeld van het boek bekijken en het boek uploaden

Nadat je de informatie over het boek hebt ingevoerd en op 'Ga door' hebt geklikt, kun je EPUB-voorbeeldbestanden downloaden om een voorbeeld van het boek te bekijken. De EPUB-voorbeeldbestanden worden geopend in de Boeken-app.

Als je vanuit de onlineversie van Pages in iCloud.com publiceert, worden de bestanden naar de standaarddownloadlocatie op je computer gedownload. 

Als je tevreden bent over de voorbeeldbestanden, klik je op 'Upload'.

De aanlevering voltooien

Nadat het boek naar Apple Books is geüpload, klik je op 'Ga naar iTunes Connect'. In iTunes Connect voeg je prijs- en regiogegevens toe. Als je vooruitbestellingen hebt geconfigureerd, voeg je informatie over vooruitbestelling toe. 

Tijdens de beoordeling door Apple Books van het aangeleverde boek ontvang je statusupdates per e-mail. Je kunt de beoordelingsstatus van het boek ook controleren in het gedeelte 'Mijn boeken' van je iTunes Connect-account.


Een eerder aangeleverd boek bijwerken

Open het document en kies 'Publiceer op Apple Books'. Kies in het scherm 'Verkoper' de bijwerk-optie. Als je eerder gepubliceerde boek een versienummer had, maak je een nieuw versienummer aan voor het boek. Voeg tekst toe waarin wordt beschreven wat er gewijzigd is in de nieuwe versie. Deze tekst wordt bij het boek in Apple Books weergegeven.

Veel van de gegevens in de andere publicatievensters zijn al ingevuld, maar je kunt de meeste metadata en andere opties desgewenst wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld een nieuw paginabereik voor het voorbeeld opgeven of een nieuwe categorie voor het boek toevoegen.


Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: