Een boek publiceren met Pages

U kunt een boek rechtstreeks vanuit Pages publiceren op Apple Books op uw iPad, iPhone, iPod touch, Mac of online op iCloud.com.

Met Pages kunt u een boek aanmaken en dit vervolgens direct in de Store van Apple Books publiceren. U kunt het boek tijdens het publicatieproces aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld een omslag toevoegen, een prijs instellen of het boek gratis aanbieden, tags voor leeftijdsgroepen of onderwerpen toevoegen, vooruitbestellingen configureren en beschikbaarheid op basis van datum of land/regio instellen. U kunt ook een reeds aangeleverd boek bijwerken.

Om er zeker van te zijn dat u uw boek kunt publiceren, controleert u de minimale systeemvereisten voor Pages. U hebt ook een iTunes Connect-account voor Apple Books nodig.


Het boek voorbereiden voor publicatie

Hier zijn enkele dingen die u moet doen voordat u het publicatieproces voor uw boek start:

* Een omslagafbeelding moet de PNG- of JPEG-structuur hebben en de kortste zijde moet uit minimaal 1400 pixels bestaan.


Uw boek publiceren

De publicatie van uw boek bestaat uit de volgende stappen: het document in Pages openen, de verkoper- en versiegegevens invoeren, informatie over het boek opgeven, een voorbeeld bekijken en het boek uploaden. Hierna voltooit u de aanlevering.

Het document openen in Pages

 1. Open het Pages-document dat u als boek wilt publiceren.
 2. Doe het volgende op het apparaat dat u gebruikt:
  • Kies op een Mac 'Archief' > 'Publiceer op Apple Books'.
  • Tik op een iPhone op de knop 'Meer' , tik op 'Exporteer’ en tik vervolgens op 'Publiceer op Apple Books'.
  • Tik op een iPad, afhankelijk van wat u ziet in de knoppenbalk, op de documentnaam of op de knop ‘Meer’ in de knoppenbalk, tik op 'Exporteer' en tik op 'Publiceer op Apple Books'.
  • Klik in de onlineversie op iCloud.com op de knop 'Tools'  en kies vervolgens 'Publiceer op Apple Books'.
 3. Tik of klik op 'Ga door' en log in bij iTunes Connect. Als u nog nooit bent ingelogd, maakt u een account aan:
 4. Tik of klik op 'Ga door'.  Eventuele wijzigingen die u na deze stap nog in het Pages-document aanbrengt, worden niet weergegeven in het gepubliceerde boek. Als u het publicatieproces wilt stoppen om wijzigingen in het Pages-document aan te brengen, sluit u het publicatievenster.

Verkopers- en versiegegevens opgeven

Kies nu de verkoper van het boek en de versie:

 1. Als uw iTunes Connect-account meer dan één verkoper bevat, tikt of klikt u op het venstermenu 'Verkoper' en kiest u een verkoper. Alle personen die aan uw iTunes Connect-account zijn toegevoegd, worden in het menu weergegeven. U kunt een van hen als verkoper opgeven.
 2. Als u dit boek voor de eerste keer publiceert, selecteert u 'Dit is een nieuw boek'. U kunt ook een reeds aangeleverd boek bijwerken.
 3. Klik op 'Ga door'.

Informatie over het boek opgeven

Nadat u gegevens over de verkoper en versie hebt opgegeven, kunt u een type lay-out voor het boek kiezen en andere informatie over het boek invoeren. Niet alle velden zijn vereist, maar de informatie in veel van de velden kan door lezers worden gebruikt om uw boek in de Apple Books te vinden. Hier volgende enkele tips over de opties op deze pagina:

 • Kies een lay-out voor het boek als uw Pages-document een tekstverwerkingsdocument is. Kies 'Dynamisch aanpasbaar' voor een boek dat voornamelijk tekst bevat, bijvoorbeeld een roman. In een dynamisch aanpasbare lay-out wordt de inhoud opnieuw ingedeeld al naargelang het gebruikte apparaat en de stand van het apparaat, en kan de lezer de lettergrootte zelf aanpassen. Kies 'Vaste lay-out' voor documenten met veel afbeeldingen of meerdere kolommen.
 • Om spreads van twee pagina's in een boek met een vaste opmaak weer te geven, kiest u 'Naast elkaar liggende pagina's' > 'Twee pagina's'.
 • Als u een subtitel of reeksnaam wilt toevoegen, klikt u onder 'Titel' op de knop 'Voeg toe' . Als u geen subtitel of reeksnaam wilt gebruiken, verwijdert u dit veld door op de knop 'Verwijder'  te klikken.
 • Als u aanvullende rollen, zoals 'Redacteur', 'Geïllustreerd door' of 'Verteld door' wilt toevoegen, tikt of klikt u op de knop 'Voeg toe'  in het gedeelte 'Auteur'. Vervolgens tikt of klikt u op het venstermenu 'Auteur', kiest u een rol en voert u een naam in.
 • Lezers kunnen uw boek gemakkelijker vinden als u een onderwerpcategorie kiest die het beste overeenkomt met de inhoud van uw boek. U kunt nog meer categorieën toevoegen, maar Apple Books hanteert de drie categorieën die u als eerste hebt gekozen.
 • Als het boek voor minderjarigen is bedoeld, stelt u een interesseniveau in. U kunt ook op het venstermenu 'Interesseniveau' tikken of klikken en een van de opties voor het onderwijsniveau kiezen:
  • Als u een minimaal onderwijsniveau wilt opgeven, stelt u alleen de eerste optie in.
  • Als u een maximaal onderwijsniveau wilt opgeven, stelt u alleen de tweede optie in.
  • Als u een minimaal en maximaal onderwijsniveau wilt opgeven, stelt u beide opties in.
  • Als u een specifiek onderwijsniveau wilt opgeven, stelt u beide opties op hetzelfde niveau in.
 • Als het boek alleen geschikt is voor volwassenen of extreem gewelddadig is, klikt u op het venstermenu 'Bevat expliciet materiaal' en kiest u 'Ja'.
 • Als u vooruitbestelling wilt configureren, tikt of klikt u op het venstermenu 'Bestel vooruit' en kiest u 'Ja'. Als u het boek nu wilt uploaden, klikt u op het venstermenu 'Upload boek' en kiest u 'Ja'. Nadat u het boek hebt geüpload, voegt u prijs-, regio- en vooruitbestelgegevens toe in iTunes Connect.*

Klik op 'Ga door' als u klaar bent. Als er fouten worden weergegeven, voert u de vereiste gegevens in en klikt u opnieuw op 'Ga door'.

* Nadat u het boek hebt geüpload, moet u eerst deze gegevens toevoegen in iTunes Connect. Pas daarna is het boek beschikbaar in Apple Books.

Een voorbeeld van het boek bekijken en het boek uploaden

Nadat u de informatie over het boek hebt ingevoerd en op 'Ga door' hebt geklikt, kunt u EPUB-voorbeeldbestanden downloaden om een voorbeeld van het boek te bekijken. De EPUB-voorbeeldbestanden worden geopend in de Boeken-app.

Als u vanuit de onlineversie van Pages in iCloud.com publiceert, worden de bestanden naar de standaarddownloadlocatie op uw computer gedownload. 

Als u tevreden bent over de voorbeeldbestanden, klikt u op 'Upload'.

De aanlevering voltooien

Nadat het boek naar Apple Books is geüpload, klikt u op 'Ga naar iTunes Connect'. In iTunes Connect voegt u prijs- en regiogegevens toe. Als u vooruitbestelling hebt geconfigureerd, voegt u informatie over vooruitbestelling toe. 

Tijdens de beoordeling door Apple Books van het aangeleverde boek ontvangt u statusupdates per e-mail. U kunt de beoordelingsstatus van het boek ook controleren in het gedeelte 'Mijn boeken' van uw iTunes Connect-account.


Een eerder aangeleverd boek bijwerken

Open het document en kies 'Publiceer op Apple Books'. Kies in het scherm 'Verkoper' de bijwerk-optie. Als uw eerder gepubliceerde boek een versienummer had, maakt u een nieuw versienummer aan voor het boek. Voeg tekst toe waarin wordt beschreven wat er gewijzigd is in de nieuwe versie. Deze tekst wordt bij het boek in Apple Books weergegeven.

Veel van de gegevens in de andere publicatievensters zijn al ingevuld, maar u kunt de meeste metagegevens en andere opties desgewenst wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een nieuw paginabereik voor het voorbeeld opgeven of een nieuwe categorie voor het boek toevoegen.


Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: