Geavanceerde opties gebruiken voor het maken van boeken in Pages

Ontdek hoe u met behulp van geavanceerde opties in Pages een digitaal boek in de EPUB-boekindeling kunt maken of aan kunt passen.

De EPUB-indeling is een open ebook-standaard, vastgesteld door het International Digital Publishing Forum. Met Pages kunt u uw documenten naar een EPUB-indeling exporteren. Zo kunt u die documenten op de iPhone, iPad, iPod touch of Mac lezen met behulp van iBooks of via EPUB-readers van derden. In dit artikel leest u precies hoe u een boek in Pages kunt maken.

U kunt ook kant-en-klare boeksjablonen in Pages gebruiken om snel een boek te maken zonder dat u daar speciale lay-outhandelingen voor hoeft uit te voeren.

Een structuur kiezen

U kunt een boek maken met elk Pages-sjabloon of u kunt sjablonen gebruiken die speciaal zijn ontwikkeld voor het maken van boeken. Boeksjablonen in staand formaat zijn gebaseerd op tekstverwerkingsdocumenten en kunnen worden geëxporteerd als EPUB's met een dynamisch aanpasbare of vaste lay-out. Boeksjablonen in liggend formaat zijn gebaseerd op paginalay-outdocumenten en kunnen worden geëxporteerd als EPUB's met een vaste lay-out.

Besluit hoe u wilt dat het materiaal er in het boek uit komt te zien en kies op basis daarvan voor dynamisch aanpasbare of vaste lay-out.

 • 'Dynamisch aanpasbaar': dit kiest u als u wilt dat uw materiaal geschikt is voor verschillende apparaten en afdrukstanden. In een Dynamisch aanpasbare EPUB kan de tekstgrootte worden aangepast en wordt het materiaal passend voor het scherm gemaakt. 'Dynamisch aanpasbaar' is het beste voor documenten die grotendeels uit tekst bestaan.
 • 'Vaste lay-out': dit kiest u als u wilt dat de lay-out van elke pagina in uw document hetzelfde blijft, ongeacht het apparaat of de stand. Bij een EPUB met een vaste lay-out kan de gebruiker wel in- en uitzoomen, maar de positie van tekst en inhoud staat vast en wordt niet dynamisch aangepast. Vaste lay-out is het beste voor documenten met veel afbeeldingen of meerdere kolommen.

In een export naar EPUB worden functies niet ondersteund of gewijzigd

De volgende functies uit het Pages-document worden ongeacht de gekozen lay-out verwijderd of gewijzigd wanneer u het document naar EPUB exporteert:

 • Slimme velden
 • Voetnoten worden omgezet in eindnoten
 • Opmerkingen
 • Sommige grafische effecten (zoals schaduwen)
 • Afbeeldingen groter dan 4 megapixels worden verkleind tot 4 megapixels

Functies die alleen beschikbaar zijn in vaste lay-out

Deze functies in het Pages-document worden alleen bij een vaste lay-out geëxporteerd naar EPUB. U kunt de documenten die deze functies bevatten exporteren met een dynamisch aanpasbare lay-out. Deze functies verschijnen echter niet in de geëxporteerde EPUB.

 • Kop- en voettekst
 • Meerdere kolommen
 • Paginagrootte
 • Paginastand
 • Velden met paginanummers en aantal pagina's
 • Regelafstand
 • Woordafbreking
 • Selecteerbare tekst in vormen
 • Overlappende tekst en objecten (bijvoorbeeld tekst die een afbeelding of vorm overlapt)
 • Basisobjecten
 • Tekstomloop rond objecten
 • Zwevende objecten geëxporteerd als zwevend en niet geconverteerd naar regelgebonden
 • Tabstops
 • Schaduwen/weerspiegelingen
 • Gekoppelde tekstvakken

Een document voorbereiden

In Pages kunt u elk paginalay-outdocument exporteren met 'Vaste lay-out' en elk tekstverwerkingsdocument met 'Vaste lay-out' of 'Dynamisch aanpasbaar'.1 U kunt een inhoudsopgave aan een boek toevoegen dat u maakt met een tekstverwerkingsdocument. Als u geen inhoudsopgave hebt gemaakt, wordt er automatisch een aangemaakt op basis van de alineastijlen die u hebt toegepast. 

1 Als u het boek wilt exporteren als dynamisch aanpasbare EPUB, kunt u het beste een tekstverwerkingsdocument gebruiken met regelgebonden afbeeldingen.

Tekstgrootte in dynamisch aanpasbare EPUB's

Als u een boek naar een dynamisch aanpasbare EPUB exporteert, kan uw tekst er om diverse redenen anders uitzien als u die tekst bekijkt in iBooks of met een andere reader.

 • De lezer kan de tekstgrootte naar wens instellen tijdens het lezen van het boek in iBooks.
 • De tekstgroottes die u aangeeft in het Pages-document worden in het boek omgezet naar klein, middelgroot of groot, zodat tekst die in het Pages-document ongeveer even groot is, in het EPUB-boek exact dezelfde grootte heeft.
 • Het lettertype in het boek is het lettertype dat u in de iBooks-instellingen hebt geselecteerd. 
 • De kleuren in het boek kunnen afwijken van de kleuren in het Pages-document.

Een inhoudsopgave gebruiken

Als uw Pages-document geen inhoudsopgave bevat voordat u het exporteert naar EPUB, wordt er automatisch een aangemaakt op basis van de alineastijlen die u hebt toegepast. Gebruikers van iBooks kunnen deze inhoudsopgave inzien via 'Weergave' > 'Toon inhoudsopgave' (Mac) of door te tikken op het symbool inhoudsopgave (iPhone, iPad of iPod touch).

In Pages voor Mac kunt u ook aangepaste inhoudsopgaven maken.2

 1. Open het menu 'Voeg in' en kies 'Inhoudsopgave' > 'Document'. Zorg dat elke regel die in de inhoudsopgave moet worden opgenomen, de juiste alineastijl heeft.
 2. Laat de inhoudsopgave geselecteerd en open het infovenster 'Opmaak'. 
 3. Selecteer in het paneel 'Inhoudsopgave' alle alineastijlen die u in de inhoudsopgave wilt opnemen. 
 4. Verwijder items of voeg items toe door alineastijlen te selecteren of te deselecteren in het paneel 'Inhoudsopgave'. 

2 In Pages voor iOS of Pages voor iCloud kunt u geen inhoudsopgave maken of bewerken. Als u de stijlen wilt wijzigen die verschijnen in de inhoudsopgave, opent u het document in Pages voor Mac en volgt u in Pages voor Mac de instructies om een aangepaste inhoudsopgave te maken.

Over de hoofdstukken in dynamisch aanpasbare EPUB's

In Pages worden automatisch hoofdstukscheidingen aangebracht op basis van alineastijlen. Selecteer om te beginnen de naam van het eerste hoofdstuk van uw boek. Pas vervolgens een alineastijl voor titels of koppen toe, bijvoorbeeld 'Titel', 'Koptekst', 'Koptekst 2', 'Koptekst 3' of 'Koptekst rood'. Telkens wanneer u deze stijl gebruikt, wordt het daarop volgende materiaal een nieuw hoofdstuk in de EPUB. Als u de EPUB-sjabloon gebruikt, gebruikt u de stijl 'Hoofdstuknaam' om aan te geven waar een nieuw hoofdstuk begint. In een dynamisch aanpasbare EPUB wordt tussen twee hoofdstukken een paginascheiding ingevoegd.

Objecten gebruiken in dynamisch aanpasbare EPUB's

Bij dynamisch aanpasbare EPUB's kunt u het beste alle afbeeldingen, vormen en andere objecten in het document opmaken als regelgebonden objecten.

 1. Selecteer een object of voeg een object in.
 2. Klik of tik op de knop 'Infovenster 'Opmaak''.
 3. Klik of tik op 'Orden'.
 4. Selecteer 'Mee met tekst'.
 5. Selecteer 'Regelgebonden met tekst' in het menu 'Regelterugloop'.

Een omslag toevoegen

Wanneer u uw boek exporteert, kunt u kiezen welk type omslag u ervoor wilt gebruiken. De omslag wordt weergegeven in de iBooks-bibliotheek van een gebruiker of als symbool op diens computer.

Als u 'Kies een afbeelding' kiest, kunt u een omslagafbeelding toevoegen vanaf uw iPhone, iPad, iPod touch, Mac of pc. Uw omslagafbeelding mag de indeling PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF of GIF hebben, maar moet kleiner zijn dan 4 megapixels.

Als u 'Geen boekomslag' kiest, wordt voor uw boek in de iBooks-bibliotheek het algemene symbool gebruikt.

Naar EPUB-boek exporteren

U kunt het document naar de EPUB-structuur exporteren met Pages voor Mac, Pages voor iOS, of online via iCloud.com.

Exporteren met Pages voor Mac

 1. Open het document in Pages voor Mac.3
 2. Kies 'Archief' > 'Exporteer naar' > 'EPUB'.
 3. Typ de titel en de naam van de auteur.
 4. Kies het type omslag voor uw EPUB-boek. Meer informatie over omslagen.
 5. Kies de lay-outstijl die u wilt gebruiken. Lees hoe u de beste lay-out kiest voor uw project. Als u een paginalay-out-document exporteert, wordt dit automatisch geëxporteerd met een vaste lay-out.
 6. Onder 'Geavanceerde opties' selecteert u een primaire categorie en een taal voor uw boek.
 7. Selecteer 'Bed lettertypen in' om ervoor te zorgen dat de lettertypen die u voor uw document hebt gekozen, ook in de EPUB worden gebruikt. Als u 'Bed lettertypen in' deselecteert, wordt standaard het voorkeurslettertype van het programma van de lezer gebruikt. In Pages kunnen OpenType (OTF)- en TrueType (TTF)-lettertypen worden ingesloten.
 8. Klik op 'Volgende'.
 9. Voer een naam in voor uw EPUB-bestand en klik op 'Exporteer'.
 10. Exporteer het bestand en voeg het daarna toe in iBooks om het te bekijken.

Exporteren met Pages voor iOS

 1. Open het document in Pages voor iOS.3
 2. Tik op symbool Meer.
 3. Tik op 'Exporteer'.
 4. Kies 'EPUB'.
 5. Typ de titel en de naam van de auteur.
 6. Kies het type omslag voor uw EPUB-boek. Meer informatie over omslagen
 7. Tik op de lay-outstijl die u wilt gebruiken.Lees hoe u de beste lay-out kiest voor uw project. Als u een paginalay-out-document exporteert, wordt dit automatisch geëxporteerd met een vaste lay-out.
 8. Tik op Geavanceerd.
 9. Kies een categorie en een taal voor het boek. 
 10. Selecteer 'Bed lettertypen in' om ervoor te zorgen dat de lettertypen die u voor uw document hebt gekozen, ook in de EPUB worden gebruikt. Als u 'Bed lettertypen in' niet selecteert, wordt standaard het voorkeurslettertype van het programma van de lezer gebruikt. In Pages kunnen OpenType (OTF)- en TrueType (TTF)-lettertypen worden ingesloten.
 11. Laat 'iBooks Store-compatibiliteit' ingeschakeld als u films die niet compatibel zijn met iBooks Store, wilt converteren naar afbeeldingen. Als u 'iBooks Store-compatibiliteit' uitschakelt, is de film mogelijk niet afspeelbaar in de app van de lezer.
 12. Tik op 'Terug'.
 13. Tik op 'Verstuur' om uw EPUB te delen.

3 Als u de wijzigingen hebt bijgehouden in het document dat u wilt exporteren, accepteert of verwerpt u wijzigingen en stopt u met het bijhouden van wijzigingen voordat u het document exporteert. Als u geen specifieke actie onderneemt, worden bijgehouden wijzigingen automatisch geaccepteerd. 

Exporteren met Pages voor iCloud

 1. Open het document in Pages voor iCloud.
 2. Klik op de knop 'iCloud-instellingen' en kies daarna 'Download een kopie'.
 3. Klik op 'EPUB' in het downloadvenster dat nu wordt weergegeven.
 4. Typ de titel en de naam van de auteur.
 5. Kies de stijl van de omslag voor uw EPUB. Meer informatie over omslagen.
 6. Kies uw lay-outstijl.Lees hoe u de beste lay-out kiest voor uw project. Als u een paginalay-outdocument gebruikt, moet u exporteren met 'Vaste lay-out'.
 7. Kies in 'Geavanceerd' een categorie en een taal voor het boek.
 8. Klik op 'Download'.

Uw boek publiceren

U kunt uw boek gratis of tegen betaling beschikbaar maken op iBooks

 1. Hiervoor hebt u een iTunes Connect-account voor iBooks nodig.
 2. Log in bij iTunes Producer.
 3. Geef de metadata, rechten en prijs van het boek op en voeg vervolgens uw EPUB toe in het paneel 'Bestanden'.
 4. Bewaar de wijzigingen en klik op 'Verstuur'.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: