Tekenen, annoteren en 'Schrijven' gebruiken in Pages

Teken, annoteer en gebruik 'Schrijven' om handgeschreven invoer om te zetten in tekst met een Apple Pencil op de iPad. U kunt ook met uw vinger tekenen en annoteren op een iPhone of iPad.

U kunt ook Selecteer en scrol gebruiken met Apple Pencil om objecten te selecteren en door uw document te scrollen.

Handschrift omzetten in tekst met 'Schrijven'

Met 'Schrijven' kunt u handschrift omzetten in tekst met een Apple Pencil op een ondersteunde iPad.* Als u een Apple Pencil verbindt met een iPad, is 'Schrijven' standaard ingeschakeld. Om de instelling van 'Schrijven' te controleren of uit te schakelen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Apple Pencil' op uw iPad.

 1. Tik in een document met Apple Pencil in de hoofdtekst van een tekstverwerkingsdocument waarin u wilt schrijven. Of tik in een tekstvak, vorm of in een tabelcel in een tekstverwerkings- of paginalay-outdocument.
 2. Tik op de schrijftool in de knoppenbalk onderaan het scherm en begin met schrijven.

Terwijl u met Apple Pencil schrijft, kunt u ook woorden verwijderen, tekst invoegen en meer:

 • Om een woord te verwijderen, streept u het door.
 • Om tekst tussen woorden in te voegen, tikt en houdt u de Apple Pencil in een tekstgebied, en begint u met schrijven wanneer er een spatie verschijnt.
 • Om tekens samen te voegen of te scheiden, trekt u er een verticale streep tussen.
 • Om tekst te selecteren, omcirkelt u deze of trekt u er een lijn door. Versleep de selectiegrepen om de selectie te wijzigen.

De knoppenbalk heeft ook knoppen om tekst in te laten springen, op te maken en uit te lijnen, en om bijvoorbeeld pagina-einden of bladwijzers in te voegen.

* U kunt in de knoppenbalk overschakelen naar een andere ondersteunde taal als u het toetsenbord voor de taal hebt toegevoegd in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetsenborden'. Kijk hier om te zien welke talen en regio's door 'Schrijven' worden ondersteund.


Een tekening toevoegen

Tik op een ondersteunde iPad met uw Apple Pencil op de pagina om te tekenen. Tik in een tekstverwerkingsdocument opnieuw op de plek waar u het tekengebied wilt toevoegen. In een paginalay-outdocument kunt u overal op de pagina tekenen.

Als u uw vinger wilt gebruiken om een tekening toe te voegen of als u een Pencil hebt, maar Selecteer en scrol hebt ingeschakeld:

 • Tik op een iPhone op de knop 'Voeg in' , daarna op de knop 'Media' en tot slot op 'Tekening'.
 • Tik op een iPad op de knop 'Media' en daarna op 'Tekening'. Tik eerst op de knop 'Voeg in'  als u de knop 'Media' niet ziet.

De tekengereedschappen (de pen, het potlood, het krijt of de tool 'Vul') verschijnen in de knoppenbalk onderaan het scherm.

De tekengereedschappen gebruiken

 1. Tik op een van de vier tekentools onderaan het scherm: de pen, het potlood, het krijt of de tool 'Vul'.
 2. Als u met een andere pendikte of een andere mate van ondoorzichtigheid wilt tekenen, tikt u tweemaal op een van de tekentools en vervolgens op de nieuwe dikte. U kunt de ondoorzichtigheid ook aanpassen met behulp van de schuifregelaar.
 3. U kunt met een andere kleur tekenen:
  • Tik op een iPhone op de gekleurde cirkel en kies vervolgens een vooraf ingestelde kleur onderaan het scherm 'Kleuren'. Of gebruik de bedieningselementen om uw eigen kleuren te mengen en tik vervolgens op de knop 'Voeg toe'  om de kleur als favoriet te bewaren.
  • Tik op een iPad op een vooraf ingestelde kleur of tik op het kleurenwiel om een aangepaste kleur te kiezen. Gebruik de bedieningselementen om uw eigen kleur te mengen en tik vervolgens op de knop 'Voeg toe'  om de kleur als favoriet te bewaren. Om een favoriet te verwijderen, houdt u uw vinger op de gekleurde stip en tikt u op 'Verwijder'. 
 4. Om iets te wissen, tikt u op de gum en tikt u er nogmaals op om een gum te kiezen:
  • Om pixels te wissen, tikt u op 'Pixelgum' en tikt u op of sleept u over de tekening.
  • Om een hele lijn te wissen, tikt u op 'Objectgum' en vervolgens op de lijn of objectvulling die u wilt wissen.
 5. Als u de laatste handeling ongedaan wilt maken, tikt u op de knop 'Herstel' .
 6. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Als u met de Apple Pencil verder wilt gaan met tekenen, doet u dat gewoon op de pagina zelf.

Een tekening groter of kleiner maken of verplaatsen

Nadat u de tekening hebt toegevoegd, kunt u het formaat ervan wijzigen en de tekening verplaatsen:

 • Als u de afmetingen van de tekening wilt wijzigen, tikt u met uw vinger op de tekening en versleept u de grepen van het vak.
 • Als u de tekening wilt verplaatsen, tikt u met uw vinger op de tekening en versleept u deze.

Delen van een tekening bewerken

 1. Tik op de tekening en tik vervolgens op 'Wijzig tekening' in het venstermenu.
 2. Tik onderaan het scherm in de knoppenbalk op het selectie-instrument en tik of sleep vervolgens rondom het gedeelte van de tekening dat u wilt wijzigen. Er verschijnt een omtrek om de selectie.
 3. Tik op een optie in het venstermenu:
  • Als u de afmetingen wilt wijzigen, tikt u op 'Pas grootte aan' en versleept u de grepen van het vak om de tekening.
  • Als u één tekening wilt splitsen in twee tekeningen, tikt u in het venstermenu op 'Scheid'.
  • U kunt de selectie ook knippen, kopiëren, plakken, verwijderen en dupliceren.

Een bewegende tekening maken

U kunt bewegende tekeningen maken, zodat het lijkt alsof de tekening wordt getekend.

 1. Tik op 'Gereed' als u nog in de tekenmodus bent. Anders gaat u verder met de volgende stap.
 2. Selecteer de tekening door erop te tikken.
 3. Tik op de knop 'Opmaak'  en vervolgens op 'Tekening'.
 4. Schakel 'Bewegende tekening' in en pas de overige opties aan (zoals 'Duur').
 5. U laat de animatie afspelen door te tikken op 'Speel af' of 'Speel tekening af'.

Een tekening delen of bewaren

U kunt een tekening uit uw document delen of bewaren als afbeeldingsbestand (.png), of, in het geval van een bewegende tekening, als videobestand (.m4v).

 1. Tik op 'Gereed' als u nog in de tekenmodus bent. Anders gaat u verder met de volgende stap.
 2. Selecteer de tekening door erop te tikken en kies 'Deel'. Als u de tekening bewegend hebt gemaakt, kiest u 'Deel als afbeelding' of 'Deel als film'.
 3. Kies hoe u de afbeelding of film wilt versturen (bijvoorbeeld met Mail of met Berichten). U kunt ook de optie 'Bewaar afbeelding' (of 'Bewaar video' voor bewegende tekeningen) kiezen om de tekening te bewaren voor gebruik in de Foto's-app.

Werken met tekeningen op een Mac

U kunt in een Pages-document tekenen op een iPhone of iPad. Als u het document later in Pages voor Mac opent, kunt u de tekening laten bewegen, delen of bewaren in Foto's als een afbeeldings- of filmbestand.


Een annotatie toevoegen

Als u annotaties toevoegt aan tekst, objecten of tabelcellen in een document, bewegen de annotaties met de wijzigingen aan de tekst of objecten mee.

 1. Om een annotatie toe te voegen met Apple Pencil, tikt u ergens op de pagina en tikt u vervolgens op het annotatie-instrument in de knoppenbalk onderaan het scherm. Als u uw vinger wilt gebruiken of als u Selecteer en scrol hebt ingeschakeld, tikt u op de knop 'Meer'  en vervolgens op 'Slimme annotatie'.
 2. Tik op 'Pen' om markeringen toe te voegen of tik op 'Markeerstift' om tekst te markeren.
 3. Voeg uw annotaties toe.
 4. U kunt ook annoteren met een andere kleur:
  • Tik op een iPhone op de gekleurde cirkel en kies vervolgens een vooraf ingestelde kleur onderaan het scherm 'Kleuren'. Of gebruik de bedieningselementen om uw eigen kleuren te mengen en tik vervolgens op de knop 'Voeg toe'  om de kleur als favoriet te bewaren.
  • Tik op een iPad op een vooraf ingestelde kleur of tik op het kleurenwiel om een aangepaste kleur te kiezen. Gebruik de bedieningselementen om uw eigen kleur te mengen en tik vervolgens op de knop 'Voeg toe'  om de kleur als favoriet te bewaren. Om een favoriet te verwijderen, houdt u uw vinger op de gekleurde stip en tikt u op 'Verwijder'.
 5. Als u iets wilt uitgummen, tikt u onderaan het scherm op de gum en tikt u op de annotatie. Tik om alle annotaties te wissen op de knop 'Meer'  in de knoppenbalk onderaan het scherm en tik vervolgens op 'Wis alle slimme annotaties'.
 6. Om de knoppenbalk te minimaliseren, sleept u deze naar de hoek van het scherm. Tik op de geminimaliseerde knoppenbalk om de hele knoppenbalk weer te geven.
 7. Om door de pagina te scrollen terwijl u een Apple Pencil gebruikt, veegt u met één vinger. Als u annotaties maakt met uw vinger, veegt u met twee vingers tegelijk.
 8. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

U kunt een annotatie ook weer verwijderen. Tik op de annotatie en vervolgens op 'Verwijder'. Als u tekst of objecten met annotaties verwijdert, verwijdert u ook de annotatie. 

Als u de annotaties alleen wilt verbergen:

 • Tik op de iPad op 'Opties bekijken'  en 'Verberg slimme annotaties'. Schakel vervolgens slimme annotaties uit. 
 • Als u de knop 'Opties bekijken' in de knoppenbalk niet ziet op een iPad of als u op een iPhone werkt, tikt u op de knop 'Meer' , daarna op 'Slimme annotaties' en vervolgens op 'Slimme annotaties verbergen'.

Als u met de Apple Pencil verder wilt gaan met annotaties maken, begint u gewoon op de pagina te schrijven.

Een document met annotaties exporteren

Als u uw document exporteert naar pdf terwijl annotaties ingeschakeld zijn, zijn deze ook zichtbaar in de pdf. Annotaties worden niet weergegeven in documenten die worden geëxporteerd als Word-, rtf-, epub- of Pages '09-bestand.

Werken met annotaties op een Mac

Als u iCloud gebruikt om al uw Pages-documenten op al uw apparaten up-to-date te houden, worden annotaties op al uw apparaten in uw document weergegeven. Op een Mac kunt u annotaties tijdens het wijzigen van een document verwijderen, weergeven of verbergen.

 • Als u een annotatie wilt verwijderen, selecteert u de annotatie en drukt u vervolgens op 'Verwijder'. 
 • Als u alle annotaties wilt verwijderen, kiest u 'Wijzig' > 'Verwijder slimme annotaties'.
 • Als u alle annotaties wilt weergeven of verbergen, kiest u 'Weergave' > 'Verberg/Toon slimme annotaties'.


Selecteren en bladeren met de Apple Pencil

Standaard kunt u met uw Apple Pencil meteen tekenen of annotaties maken. U kunt in Pages instellen dat u de Apple Pencil in plaats daarvan wilt gebruiken om objecten te selecteren en door uw documenten te scrollen:

 1. Tik in Pages op de knop 'Meer' en vervolgens op 'Instellingen'.
 2. Schakel onder 'Apple Pencil' de optie 'Selecteer en scrol' in.

Als uw Apple Pencil dat ondersteunt, kunt u 'Tik dubbel om te schakelen' inschakelen. Met 'Tik dubbel om te schakelen' hoeft u alleen maar dubbel te tikken op het onderste stuk van de Apple Pencil om 'Selecteer en scrol' in of uit te schakelen.

Als u een tekening of annotatie met uw Pencil wilt toevoegen wanneer 'Selecteer en scrol' is ingeschakeld, tikt u op de knop 'Media'  en vervolgens op 'Tekening'. Tik eerst op de knop 'Voeg in'  als u de knop 'Media' niet ziet.

Pages, Numbers en Keynote hebben elk hun eigen instelling voor 'Selecteer en scrol'. Als u bijvoorbeeld in Pages 'Selecteer en scrol' inschakelt, geldt deze instelling alleen voor Pages, en niet voor Keynote of Numbers.


Publicatiedatum: