Over Opstartbeveiliginghulpprogramma

Gebruik Opstartbeveiliginghulpprogramma om ervoor te zorgen dat een Mac altijd wordt opgestart vanaf de door u toegewezen opstartschijf en vanaf een legitiem, betrouwbaar besturingssysteem.

Opstartbeveiliginghulpprogramma is alleen beschikbaar op Mac-computers met de Apple T2 Security-chip en biedt drie functies om uw Mac te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang: Firmwarewachtwoord, Veilig opstarten en Extern opstarten.

Zo opent u Opstartbeveiliginghulpprogramma:

  1. Schakel de Mac in en houd onmiddellijk nadat u het Apple logo ziet Command (⌘)-R ingedrukt. Uw Mac start op vanuit macOS Recovery.
  2. Wanneer het venster 'macOS-hulpprogramma's' wordt weergegeven, kiest u 'Hulpprogramma's' > 'Opstartbeveiliginghulpprogramma' in de menubalk.
  3. Wanneer u wordt gevraagd uw identiteit te controleren, klikt u op 'Voer macOS-wachtwoord in', kiest u een beheerdersaccount en voert u het bijbehorende wachtwoord in.

Firmwarewachtwoordbeveiliging

Gebruik een firmwarewachtwoord om te voorkomen dat gebruikers die het wachtwoord niet weten de Mac opstarten vanaf een andere schijf dan de door u toegewezen opstartschijf. Als u een firmwarewachtwoord wilt instellen, klikt u op 'Schakel firmwarewachtwoord in' en volgt u de instructies op het scherm. Lees meer over firmwarewachtwoorden.

U kunt ook Extern opstarten gebruiken om te voorkomen dat zelfs de gebruikers die het wachtwoord weten de Mac opstarten vanaf externe media.

Veilig opstarten

Gebruik deze functie om te verzekeren dat de Mac alleen vanaf een legitiem, betrouwbaar besturingssysteem wordt opgestart. Lees meer over Veilig opstarten.

Extern opstarten

Gebruik deze functie om te beheren of de Mac al dan niet vanaf een externe harde schijf, een USB-stick of andere externe media kan worden opgestart. De veiligste standaardinstelling is 'Schakel opstarten vanaf externe media uit'. Wanneer deze instelling is geselecteerd, kan de Mac niet worden opgestart vanaf externe media:

  • In de voorkeuren voor Opstartschijf ziet u een bericht waarin wordt gemeld dat de beveiligingsinstellingen niet toestaan dat deze Mac een externe opstartschijf gebruikt.
  • Met Opstartbeheer kunt u een externe opstartschijf selecteren. Hierdoor wordt de Mac echter herstart en verschijnt er een bericht waarin wordt gemeld dat de beveiligingsinstellingen niet toestaan dat deze Mac een externe opstartschijf gebruikt. U krijgt dan de optie om vanaf de huidige opstartschijf te herstarten of een andere opstartschijf te selecteren. 

Zo staat u toe dat de Mac een externe opstartschijf gebruikt:

  1. Open Opstartbeveiliginghulpprogramma.
  2. Selecteer 'Sta opstarten vanaf externe media toe'.
    Uw Mac kan niet worden opgestart vanaf netwerkvolumes, ongeacht of u opstarten vanaf externe media toestaat of niet.
  3. Als u een externe opstartschijf wilt selecteren voordat u de Mac herstart, stopt u Opstartbeveiliginghulpprogramma en kiest u het Apple-menu () > 'Opstartschijf'.
Publicatiedatum: