Uw Solo3 Wireless-koptelefoon configureren en gebruiken

Lees hier hoe u uw Solo3 Wireless-koptelefoon oplaadt, koppelt, gebruikt en opnieuw instelt.

Solo3 Wireless-koptelefoonmodellen

De koptelefoon inschakelen en opladen

Houd de aan/uit-knop één seconde ingedrukt om de koptelefoon aan of uit te zetten.

De batterijstatusindicatorlampjes en aan/uit-knop van de Solo3 Wireless

U laadt de koptelefoon op door deze met de meegeleverde micro-USB-kabel op een stroombron aan te sluiten. Wanneer de koptelefoon wordt opgeladen, knipperen de lampjes van de batterijstatusindicator. Als de batterij volledig is opgeladen, blijven alle vijf lampjes branden.

Om de batterijstatusindicator te controleren die het batterijniveau en de laadstatus aangeeft, drukt u kort op de aan/uit-knop.

De koptelefoon biedt tot 40 uur afspeeltijd na 2 uur opladen en tot 3 uur afspeeltijd na 5 minuten opladen.

Om de batterijduur te optimaliseren of om de koptelefoon te gebruiken wanneer de batterij leeg is, sluit u de RemoteTalk-kabel aan om de koptelefoon met de kabel te gebruiken.

De koptelefoon koppelen

Lees hier hoe u de koptelefoon koppelt met uw apparaat.

Koppelen aan een iPhone met iOS 10 of hoger

Volg deze stappen als u een iPhone met iOS 10 of hoger hebt:

 1. Houd de koptelefoon naast de ontgrendelde iPhone.
 2. Houd de aan/uit-knop op de koptelefoon 1 seconde ingedrukt. 
 3. Na een paar seconden vraagt de iPhone u om verbinding te maken. Als dat niet gebeurt, houdt u de aan/uit-knop op de koptelefoon vijf seconden ingedrukt.
 4. Volg de instructies op de iPhone.

Wanneer u de koptelefoon op deze manier instelt, wordt deze automatisch geconfigureerd met uw andere apparaten die zijn ingelogd bij iCloud en die iOS 10 of hoger, macOS Sierra of hoger of watchOS 3 of hoger gebruiken.

Uw koptelefoon wordt automatisch up-to-date gehouden wanneer u deze configureert met een iPhone met iOS 10 of hoger. Als de koptelefoon niet is gekoppeld met een iPhone met iOS 10 of hoger, kunt u Beats Updater gebruiken om de firmware bij te werken.

Koppelen aan een Mac of een ander apparaat dat gebruikmaakt van Bluetooth

Als u een ander Bluetooth-apparaat hebt, volgt u deze stappen om uw koptelefoon te koppelen aan dat apparaat:

 1. Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt. Wanneer de batterijstatusindicator knippert, is de koptelefoon detecteerbaar.
 2. Ga naar Bluetooth-instellingen op uw apparaat. Op de Mac gaat u bijvoorbeeld naar het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Bluetooth'. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld.
 3. Selecteer de koptelefoon in de lijst met gedetecteerde Bluetooth-apparaten.

Koppelen met een Android-apparaat

Volg deze stappen als u een Android-apparaat hebt:

 1. Download en installeer de Beats-app voor Android.
 2. Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt. Wanneer de batterijstatusindicator knippert, is de koptelefoon detecteerbaar.
 3. Selecteer 'Verbinden' op het Android-apparaat.

De koptelefoon gebruiken

Lees hier hoe u muziek afspeelt, het volume wijzigt en oproepen beantwoordt.

Knoppen op de Solo3 Wireless


Muziek afspelen

Gebruik de b-knop  op de linkeroorschelp of gebruik de middelste knop op de RemoteTalk-kabel als u de koptelefoon met een kabel gebruikt.

 • Druk eenmaal om een nummer af te spelen of te pauzeren.
 • Druk tweemaal om naar het volgende nummer te gaan. Druk driemaal om achteruit te springen.
 • Als u binnen een nummer wilt vooruitspoelen, drukt u tweemaal en houdt u de knop vast wanneer u voor de tweede keer drukt. Als u binnen een nummer wilt terugspoelen, drukt u driemaal en houdt u de knop vast wanneer u voor de derde keer drukt.

Het volume wijzigen

Om het afspeelvolume te regelen, gebruikt u de volumeknoppen op de linkeroorschelp of de RemoteTalk-kabel. Om het belvolume te regelen, gebruikt u de volumeregelaars op de telefoon.

 • Druk op de volume-omhoogknop of houd deze knop ingedrukt om het volume continu te verhogen.
 • Druk op de volume-omlaagknop of houd deze knop ingedrukt om het volume continu te verlagen.


Oproepen beantwoorden

Om een telefoonoproep te beantwoorden, gebruikt u de b-knop  op de linkeroorschelp of de middelste knop op de RemoteTalk-kabel.

 • Druk eenmaal om een oproep te beantwoorden of te beëindigen.
 • Druk tijdens een gesprek eenmaal om een tweede inkomende gesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten. Wanneer twee gesprekken actief zijn, kunt u zo schakelen tussen gesprekken.
 • Houd de knop één seconde ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren.
 • Druk tweemaal om te stoppen met luisteren door de koptelefoon en het gesprek naar de telefoon te sturen.


Handsfree bediening

Als u Siri wilt activeren op het iOS-apparaat of de functie voor gesproken commando's op een ander apparaat, gebruikt u de b-knop  op de linkeroorschelp of de middelste knop op de RemoteTalk-kabel. Houd de knop ingedrukt tot u een geluid hoort en zeg dan wat u nodig hebt. 

De koptelefoon opnieuw instellen

Als u geluids-, Bluetooth- of oplaadproblemen hebt met uw koptelefoon, kunt u proberen deze opnieuw in te stellen.

Publicatiedatum: