De brailleleesregel GW Braille Sense Plus gebruiken op de iPhone, iPad of iPod touch

Wanneer u de brailleleesregel GW Braille Sense Plus 18 of Braille Sense Plus 32 met VoiceOver gebruikt op de iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het apparaat gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toetsen brailleapparaat
Activeer de thuisknop F2

Interactie

Functie in VoiceOver Toetsen brailleapparaat
Tik twee keer op het geselecteerde onderdeel Router
Herstel F3
Activeer de verwijdertoets F4

Braille

Functie in VoiceOver Toetsen brailleapparaat
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status router
Verschuif brailleleesregel naar links Scrol naar links
Verschuif brailleleesregel naar rechts Scrol naar rechts

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met algemene commando's.

Publicatiedatum: