Een Handy Tech Active Star 40 gebruiken op de iPhone, iPad of iPod touch met VoiceOver

Wanneer u de brailleleesregel Handy Tech Active Star 40 met VoiceOver gebruikt op de iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het apparaat gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Interactie

Functie in VoiceOver Toetsen brailleapparaat
Tik twee keer op het geselecteerde onderdeel Router
Activeer de Delete-toets Left Up + Left Down
Activeer de Return-toets Right Up + Right Down

Braille

Functie in VoiceOver Toetsen brailleapparaat
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status router
Verschuif brailleleesregel naar links Left Up of Right Up
Verschuif brailleleesregel naar rechts Left Down of Right Down

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met commando's.

 

Publicatiedatum: