Draadloos roamen onder macOS voor bedrijven

Lees hier meer over hoe macOS roaming ondersteunt tussen toegangspunten in een draadloos netwerk.

Voor systeembeheerders: via macOS-roaming blijft een Mac verbonden met het netwerk wanneer deze op verschillende plaatsen in het draadloze kantoornetwerk wordt gebruikt.

Activeringsdrempel

De activeringsdrempel is het minimale signaalniveau dat een client nodig heeft om de huidige verbinding te behouden.  

macOS-clients controleren en behouden de huidige verbinding van de BSSID totdat de RSSI de drempel van -75 dBm overschrijdt. Zodra de RSSI deze drempel overschrijdt, voert macOS een scan uit om mogelijke roaming-BSSID's voor de huidige ESSID te vinden.

Houd rekening met deze drempel in verband met de overlapping van het signaal tussen de draadloze cellen. macOS onderhoudt de verbinding tot de drempel van -75 dBm, maar 5 GHz-cellen zijn ontworpen met een overlapping van -67 dBm. Deze clients zullen langer dan verwacht verbonden blijven met de huidige BSSID.

Bekijk ook hoe de overlapping van cellen wordt gemeten. De antennes van computers verschillen per model en ze zien ook andere celgrenzen dan verwacht. Een meting met het doelapparaat is altijd de beste optie wanneer u de overlapping van cellen wilt meten.

Selectiecriteria voor band, netwerk en roamingkandidaten

macOS verkiest standaard altijd de 5 GHz-band boven de 2,4 GHz-band. Dit is het geval zolang de RSSI voor een 5 GHz-netwerk -68 dBm of beter is.

Als meerdere 5 GHz-SSID's dit niveau bereiken, kiest macOS een netwerk op basis van deze criteria:

  • 802.11ac krijgt de voorkeur boven 802.11n of 802.11a.
  • 802.11n krijgt de voorkeur boven 802.11a.
  • Kanaalbreedte van 80 MHz krijgt de voorkeur boven 40 MHz of 20 MHz.
  • Kanaalbreedte van 40 MHz krijgt de voorkeur boven 20 MHz.

macOS biedt geen ondersteuning voor 802.11k. macOS werkt wel samen met SSID's die 802.11k hebben ingeschakeld. 

macOS selecteert een doel-BSSID met een gerapporteerde RSSI van 12 dB of hoger dan de RSSI van de huidige BSSID. Dit geldt zelfs als de macOS-client inactief is of bezig met het verzenden/ontvangen van gegevens.

Roamingprestaties

De roamingprestaties geven de tijd aan die een client nodig heeft om een identiteitscontrole bij een nieuwe BSSID met succes uit te voeren.

Het zoeken naar een geldig netwerk en toegangspunt (AP) is slechts een deel van het proces. De client moet het roamingproces snel en ongehinderd voltooien zodat de service van de gebruiker niet wordt onderbroken. Bij de roaming moet de client een identiteitscontrole bij de nieuwe BSSID uitvoeren en moet deze de identiteitscontrole bij de huidige BSSID ongedaan maken. De gebruikte beveiliging en methode voor identiteitscontrole bepalen hoe snel dit gebeurt. 

Een identiteitscontrole op basis van 802.1X vereist dat de client de uitwisseling van de gehele EAP-sleutel voltooit. Vervolgens kan de client de identiteitscontrole bij de huidige BSSID ongedaan kan maken. Dit kan enkele seconden duren, afhankelijk van de infrastructuur voor identiteitscontroles in de omgeving. Voor de eindgebruiker kan zich dit vertalen in een onderbroken service in de vorm van stilte.

macOS ondersteunt statische PMKID-caching (Pairwise Master Key identifier) om de roaming tussen BSSID's binnen dezelfde ESSID te optimaliseren. macOS biedt geen ondersteuning voor Fast BSS Transition, ook bekend als 802.11r. Het is niet nodig om extra SSID's te implementeren die macOS ondersteunen, omdat macOS kan samenwerken met 802.11r.

RSSI van clients meten

macOS biedt enkele ingebouwde scanningtools om de RSSI te meten.

Om de RSSI voor het huidige gekoppelde netwerk te zien, houdt u de Option-toets ingedrukt terwijl u klikt op het Wifi-menu .

Als u wilt weten wat de RSSI is van netwerken in de omgeving van de client, gebruikt u Wifiprobleemoplossing. Als u Wifiprobleemoplossing wilt openen, houdt u de Option-toets ingedrukt, klikt u op het Wifi-menu , selecteert u 'Open 'Wifiprobleemoplossing'' en kiest u 'Detecteer'. Klik op de knop 'Detecteer nu' om alle draadloze netwerken in de buurt weer te geven en hun RSSI te meten.

Behalve deze grafische tool, kunt u het commandoregelprogramma 'airport' gebruiken om dezelfde informatie te verzamelen. U vindt dit programma in /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Resources/. Met de optievlag '-s' kunt u de huidige omgeving scannen naar beschikbare netwerken met vermelding van de RSSI.

Publicatiedatum: