Een document in Pages ontwerpen

Schakel tussen documenttypen, verander marges, gebruik naast elkaar liggende pagina's en meer op uw iPhone, iPad, iPod touch, Mac, of online op iCloud.com.

 

Documenten ontwerpen in Pages op iPhone of iPad

Pages op uw iPhone of iPad is een krachtige tekstverwerker die alles biedt wat u nodig hebt om documenten aan te maken en te wijzigen.

Schakelen tussen tekstverwerking en paginalay-out

In tekstverwerkingsdocumenten loopt tekst over van de ene pagina naar de volgende. Dit is ideaal voor documenten zoals rapporten en brieven. In paginalay-outdocumenten kunt u objecten, zoals tekstvakken en afbeeldingen, naar wens ordenen. Dit is ideaal voor nieuwsbrieven en flyers. U kunt schakelen tussen deze twee documenttypen:

 1. Open het document in de Pages-app en tik op de knop 'Meer' , tik op 'Documentontwerp' en tik dan op de knop 'Documentontwerp' .
 2. Bij een tekstverwerkingsdocument schakelt u 'Hoofdtekst van document' in. Bij een pagina-opmaakdocument schakelt u 'Hoofdtekst van document' uit.

De marges, de paginarichting en het papierformaat wijzigen

 1. Open een document in de Pages-app.
 2. Tik op de knop 'Meer'  en tik dan op 'Documentontwerp'.
 3. Als u de marges van een tekstverwerkingsdocument wilt aanpassen, versleept u de pijlen rondom het vak voor de hoofdtekst. U kunt de marges aan alle zijden van de pagina aanpassen.
 4. Om de paginarichting te wijzigen, tikt u op de knop 'Documentontwerp' , tikt u op 'Document' en tikt u vervolgens op 'Staand' of 'Liggend'.
 5. Om het papierformaat te wijzigen, tikt u op de knop 'Documentontwerp' , tikt u op 'Document' en tikt u vervolgens op een optie. Als u uw document wilt afdrukken op printerpapier van 8,5 x 11 inch, kiest u 'Brief'. Als u een speciale maat wilt, tikt u op 'Aangepast', geeft u de afmetingen aan en tikt u op 'Gereed'.
 6. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'.*

* Als Japans, Chinees of Koreaans de primaire taal is voor uw apparaat of is toegevoegd als een voorkeurstaal, kunt u ook verticale tekst voor uw document inschakelen in 'Documentontwerp'. 

Tegenover elkaar liggende pagina's gebruiken

U kunt uw document configureren als een paginacombinatie van twee pagina's. Documenten die zijn geconfigureerd als een paginacombinatie van twee pagina's, kunnen verschillende kopteksten, voetteksten en basisobjecten hebben op linker- en rechterpagina's. Gebruik tegenover elkaar liggende pagina's voor lay-outs van gedrukte boeken of voor dubbelzijdige documenten die u wilt afdrukken.

 1. Open het document in de Pages-app en tik op de knop 'Meer' , tik op 'Documentontwerp' en tik vervolgens op de knop 'Documentontwerp' .
 2. Schakel 'Naast elkaar liggende pagina's' in.
 3. Als u verschillende kop- en voetteksten wilt gebruiken op de linker- en de rechterpagina's:
  • In een tekstverwerkingsdocument tikt u op de knop 'Meer' , tikt u op 'Documentontwerp', tikt u op de knop 'Documentontwerp'  en tikt u vervolgens op 'Sectie'. Schakel 'Links en rechts verschillen' in.
  • In een paginalay-outdocument tikt u op de knop 'Meer' , tikt u op 'Documentontwerp' en tikt u op de knop 'Documentontwerp' . Schakel 'Links en rechts verschillen' in.
 4. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'.

U kunt tegenover elkaar liggende pagina's bekijken als een paginacombinatie van twee pagina's of als één pagina. Tik op de knop 'Weergave'  en schakel dan 'Twee pagina's' in of uit.

Werken met kop- en voetteksten

U kunt kop- en voetteksten toevoegen of verwijderen, in- of uitschakelen, er inhoud aan toevoegen en meer.


Documenten ontwerpen in Pages voor Mac

Pages voor Mac is een veelzijdige tekstverwerker die alles in zich heeft om prachtige, prettig leesbare documenten aan te maken en te wijzigen op uw Mac.

Schakelen tussen tekstverwerking en paginalay-out

In tekstverwerkingsdocumenten loopt tekst over van de ene pagina naar de volgende. Dit is ideaal voor documenten zoals rapporten en brieven. In paginalay-outdocumenten kunt u objecten zoals tekstvakken en afbeeldingen toevoegen die u naar wens kunt ordenen. Dit is ideaal voor nieuwbrieven en flyers.

U kunt schakelen tussen deze twee documenttypen:

 • Om een tekstverwerkingsdocument te converteren naar een paginalay-outdocument, opent u het document en kiest u vervolgens 'Archief' > 'Zet om naar paginalay-out'.
 • Om een paginalay-outdocument te converteren naar een tekstverwerkingsdocument opent u het document en kiest u vervolgens 'Archief' > 'Zet om naar tekstverwerking'.

Het papierformaat, de paginarichting en de marges wijzigen

 1. Klik op de knop 'Document'  in de werkbalk en klik dan op 'Document'.
 2. Om het papierformaat aan te passen, klikt u op het venstermenu 'Papierformaat' bij 'Printer en papierformaat' en selecteert u een optie. Als u uw document wilt afdrukken op printerpapier van 8,5 x 11 inch, kiest u 'US Letter'. U kunt ook een aangepast papierformaat instellen.
 3. Als u de richting van de pagina wilt wijzigen, klikt u op de gewenste richting onder 'Paginarichting'.
 4. Als u de marges in een tekstverwerkingsdocument wilt wijzigen, klikt u in de sectie 'Documentmarges' op de pijlen of typt u waarden in de velden naast 'Boven', 'Onder', 'Links' en 'Rechts'. Bij de sjabloon 'Leeg' worden alle marges automatisch ingesteld op twee centimeter. Als u een andere sjabloon gebruikt, kunnen de marges verschillen.* 

* Als Japans, Chinees of Koreaans de primaire taal is voor uw apparaat of is toegevoegd als een voorkeurstaal, kunt u ook verticale tekst voor uw document inschakelen .

Tegenover elkaar liggende pagina's gebruiken

U kunt uw document configureren als een paginacombinatie van twee pagina's. Documenten die zijn geconfigureerd als een paginacombinatie van twee pagina's, kunnen verschillende kopteksten, voetteksten en basisobjecten hebben op linker- en rechterpagina's. Gebruik tegenover elkaar liggende pagina's voor lay-outs van gedrukte boeken of voor dubbelzijdige documenten die u wilt afdrukken.

 1. In een tekstverwerkingsdocument klikt u op de knop 'Document'  en vervolgens op 'Document'. In een paginalay-outdocument klikt u op de knop 'Document' infovenster Document.
 2. Selecteer 'Naast elkaar liggende pagina's'.
 3. Als u verschillende voetteksten wilt gebruiken op de linker- en de rechterpagina's:
  • In een tekstverwerkingsdocument klikt u op de knop 'Document' , selecteert u 'Sectie' en selecteert u vervolgens 'Linker- en rechterpagina verschillen'.
  • In een paginalay-outdocument klikt u op de knop 'Document'  en selecteert u daarna 'Linker- en rechterpagina verschillen'.

U kunt tegenover elkaar liggende pagina's bekijken als een paginacombinatie van twee pagina's of als één pagina. Klik op 'Zoom' en kies 'Twee pagina's' of 'Eén pagina'. Als u uw document weergeeft als een paginacombinatie van twee pagina's, kiest u 'Pas aan paginacombinatie aan' om de paginacombinatie van twee pagina's verticaal op het scherm te passen.

Werken met kop- en voetteksten

U kunt kop- en voetteksten toevoegen of verwijderen, in- of uitschakelen, er inhoud aan toevoegen en meer. Lees meer over u kunt werken met kop- en voetteksten op Mac.

Paginanummers toevoegen

Als u paginanummers op elke pagina op dezelfde positie wilt weergeven, zet u ze in de kop- of voettekst. U kunt paginanummers of het aantal pagina's toevoegen aan de kop- of voettekst van uw document door in het grijze tekstvlak te klikken en vervolgens te klikken op 'Voeg in' > 'Paginanummer'.

Een stijl voor paginanummering configureren:

 1. Bij tekstverwerkingsdocumenten klikt u op de knop 'Document'  en vervolgens op 'Sectie'.
  Klik in paginalay-outdocumenten eerst in een leeg gebied op de pagina en vervolgens op 'Opmaak' om het infovenster 'Paginalay-out' weer te geven.
 2. Klik onder 'Paginanummering' op het venstermenu 'Notatie' om te kiezen uit cijfers, Romeinse cijfers, hoofdletters of kleine letters. 
 3. U kunt ook kiezen of u de nummering wilt laten doorlopen vanaf de vorige sectie of dat u wilt beginnen bij een bepaald nummer.
 4. Als u het aantal pagina's aan het document wilt toevoegen, klikt u in het tekstvak van de kop- of voettekst en kiest u 'Voeg in' > 'Aantal pagina's'.

Datums en tijden toevoegen

U kunt de datum aan elk onderdeel van uw document toevoegen door in uw tekst te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Voeg in' > 'Datum en tijd'.

De datumstijl in Pages wordt automatisch overgenomen vanuit Systeemvoorkeuren op uw Mac. Lees meer over het aanpassen van de datum- en tijdnotatie.


Documenten ontwerpen in Pages voor iCloud

In Pages voor iCloud kunt u documenten online aanmaken en wijzigen. Pages voor iCloud heeft dezelfde opties voor documentontwerp als Pages voor Mac. De manier waarop u paginanummers toevoegt en tegenover elkaar liggende pagina's inschakelt in Pages voor iCloud verschilt echter enigszins.

Paginanummers toevoegen

U kunt overal in uw document paginanummers toevoegen door te klikken in de koptekst, de hoofdtekst of een tekstvak en vervolgens te klikken op de knop 'Alinea' .

Als u het huidige paginanummer wilt invoegen, kiest u 'Paginanummer'.

Als u het totale aantal pagina's wilt invoegen, kiest u 'Aantal pagina's'.

Als u beide getallen in uw document wilt weergeven, selecteert u 'Paginanummer', typt u 'van' en voert u het aantal pagina's in.

Naast elkaar liggende pagina's in Pages voor iCloud gebruiken

U kunt naast elkaar liggende pagina's inschakelen in Pages voor iCloud om een document met dubbele pagina's aan te maken, maar u kunt de pagina's niet zij aan zij bekijken. Om naast elkaar liggende pagina's om te draaien, klikt u op de knop 'Documentontwerp'  en selecteert u vervolgens 'Naast elkaar liggende pagina's'.

 


Meer informatie

Publicatiedatum: