Een document in Pages ontwerpen

Lees hoe u een Pages-document ontwerpt, inclusief het configureren van tegenover elkaar liggende pagina's, op uw iPhone, iPad, iPod touch, Mac of online op iCloud.com.

 

In Pages voor iOS

Pages voor iOS is een veelzijdige tekstverwerker die alles in zich heeft om prachtige, prettig leesbare documenten aan te maken en te wijzigen op uw iPhone, iPad of iPod touch.
 

Schakel tussen tekstverwerking en paginaopmaak

In tekstverwerkingsdocumenten loopt tekst over van de ene pagina naar de volgende. Dit is ideaal voor documenten zoals rapporten en brieven. In pagina-opmaakdocumenten kunt u objecten zoals tekstvakken en afbeeldingen toevoegen die u naar wens kunt schikken. Dit is ideaal voor nieuwbrieven en brochures. U kunt schakelen tussen deze twee documenttypes:

 1. Tik op de knop Meer terwijl het document open is in de app Pages > Documentinstelling > Knop Documentinstelling
 2. Bij een tekstverwerkingsdocument, schakelt u Documentinhoud in. Bij een pagina-opmaakdocument, schakelt u Documentinhoud uit.

Wijzig de marges, de paginarichting en het papierformaat

 1. Open een document in de app Pages en tik dan op de knop Meer > Documentontwerp. 
 2. Als u de marges van een tekstverwerkingsdocument wilt aanpassen, versleept u de pijlen rondom het vak voor de hoofdtekst. U kunt de marges aan alle zijden van de pagina aanpassen.
 3. Om de paginarichting te wijzigen, tikt u op de knop Documentontwerp >Document en tikt u vervolgens op Staand of Liggend.
 4. Om het papierformaat te wijzigen, tikt u op de knop Documentontwerp  >Document en tikt u vervolgens op een optie. Als u uw document wilt afdrukken op printerpapier van 8,5 x 11 inch, kiest u Letter. Als u een speciale maat wilt, tikt u op 'Aangepaste grootte', geeft u de afmetingen aan en tikt als laatste op Gereed.
 5. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'.*

* Als Japans, Chinees of Koreaans de primaire taal is voor uw apparaat of is toegevoegd als een voorkeurstaal, kunt u verticale tekst voor document inschakelen in Documentontwerp. 

Tegenover elkaar liggende pagina's gebruiken

U kunt uw document configureren als een paginacombinatie van twee pagina's. Documenten die zijn geconfigureerd als een paginacombinatie van twee pagina's, kunnen verschillende kopteksten, voetteksten en basisobjecten hebben op linker- en rechterpagina's. Gebruik tegenover elkaar liggende pagina's voor lay-outs van gedrukte boeken of voor dubbelzijdige documenten die u wilt afdrukken.

 1. Open het document in de Pages-app en tik op de knop Meer  > Documentontwerp > .
 2. Schakel naast elkaar liggende bladzijden in.
 3. Als u verschillende kop- en voetteksten wilt gebruiken op de linker- en de rechterpagina's:
  • In een tekstverwerkingsdocument tikt u op de knop Meer> Documentontwerp > knop Documentontwerp  > Sectie en zet u "Links en rechts verschillen" aan.
  • In een pagina-opmaakdocument tikt u op de knop Meer> Documentontwerp >knop Documentontwerp  en zet u "Links en rechts verschillen" aan.
 4. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'.

U kunt tegenover elkaar liggende pagina's bekijken als een paginacombinatie van twee pagina's of als één pagina. Tik op de knop Weergave symbool Weergave en schakel dan Twee pagina's in of uit.

Werken met kop- en voetteksten

U kunt de kop- en voetteksten van een document bijwerken. U kunt kop- en voetteksten ook in- en uitschakelen.

Inhoud toevoegen aan een kop- of voettekst:

 1. Open het document in de app Pages en tik dan op de knop Meer  > Documentontwerp.
 2. Tik op de kop- of voettekstgebieden om tekst in te voeren.

Een kop- of voettekst verwijderen:

 1. Tik op knop Meer  > Documentontwerp.
 2. Tik op de kop- of voettekst die u wilt verwijderen en tik vervolgens op de knop Verwijder .

Schakel kop- of voetteksten uit:

 1. Tik op de knop Meer > Documentontwerp > de knop Documentontwerp > Document.
 2. Schakel 'Kopteksten' of 'Voetteksten' uit.

Tik op 'Gereed' om 'Documentontwerp' te verlaten.

Als u snel een kop- of voettekst wilt wijzigen tijdens het bewerken van een document, tikt u op de bestaande kop- of voettekst. 'Documentontwerp' wordt automatisch geopend, waarna u de kop- of voettekst kunt wijzigen.

Voeg paginanummers toe

 1. Tik op knop Meer > Documentontwerp.
 2. Tik op de kop- of voettekstgebieden, tik op Paginanummers en kies de stijl die u wilt gebruiken.
 3. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'.

In Pages voor Mac

Pages voor Mac is een veelzijdige tekstverwerker die alles in zich heeft om prachtige, prettig leesbare documenten aan te maken en te wijzigen op uw Mac.

Wijzig het papierformaat, de paginarichting en de marges

 1. Klik op de knop Document in de werkbalk en klik dan op Document.
 2. Om het papierformaat aan te passen, klikt u op het pop-up-venster Papierformaat bij Printer papierformaat en selecteert u een optie. Als u uw document wilt afdrukken op printerpapier van 8,5 x 11 inch, kiest u US Letter. U kunt ook een aangepast papierformaat instellen.
 3. Als u de richting van de pagina wilt wijzigen, klikt u op de gewenste richting onder 'Paginarichting'.
 4. Als u de marges in een tekstverwerkingsdocument wilt wijzigen, klikt u in de sectie 'Documentmarges' op de pijlen of typt u waarden in de velden naast 'Boven', 'Onder', 'Links' en 'Rechts'. Bij de sjabloon Leeg worden alle marges automatisch ingesteld op 2,5 centimeter. Als u een andere sjabloon gebruikt, kunnen de marges verschillen.* 

* Als Japans, Chinees of Koreaans de primaire taal is voor uw apparaat of is toegevoegd als een voorkeurstaal, kunt u verticale tekst voor doc. inschakelen in Documentontwerp.

Tegenover elkaar liggende pagina's gebruiken

U kunt uw document configureren als een paginacombinatie van twee pagina's. Documenten die zijn geconfigureerd als een paginacombinatie van twee pagina's, kunnen verschillende kopteksten, voetteksten en basisobjecten hebben op linker- en rechterpagina's. Gebruik tegenover elkaar liggende pagina's voor lay-outs van gedrukte boeken of voor dubbelzijdige documenten die u wilt afdrukken.

 1. In een tekstverwerkingsdocument klikt u de knop Document  > Document. In een pagina-opmaakdocument klikt u op de knop Document infovenster Document.
 2. Selecteer 'Naast elkaar liggende pagina's'.
 3. Als u verschillende voetteksten wilt gebruiken op de linker- en de rechterpagina's:
  • In een tekstdocument klikt u op de knop Document , Sectie en selecteert u daarna 'Linker- en rechterpagina's verschillen'.
  • In een pagina-opmaakdocument klikt u op de knop Document en selecteert u daarna 'Linker- en rechterpagina's zijn verschillend'.

U kunt tegenover elkaar liggende pagina's bekijken als een paginacombinatie van twee pagina's of als één pagina. Klik op 'Zoom' en kies 'Twee pagina's' of 'Eén pagina'. Als u uw document weergeeft als een paginacombinatie van twee pagina's, kiest u 'Pas aan paginacombinatie aan' om de paginacombinatie van twee pagina's verticaal op het scherm te passen.

Werken met kop- en voetteksten

Inhoud aan de kop- of voettekst toevoegen:

 1. Verplaats de aanwijzer naar de boven- of onderkant van een pagina in het document om het grijze tekstvak weer te geven. 
 2. Klik in het tekstvak en begin met typen.

De kop- en voetteksten komen overeen met de voorgaande sectie (bij tekstverwerkingsdocumenten) of met de voorgaande pagina (voor pagina-opmaakdocumenten). Als u wilt dat elke sectie of pagina afzonderlijke kop- en voetteksten heeft:

 • In een tekstverwerkingsdocument klikt u de knop Document en daarna op Sectie. Vink onder 'Kop- en voetteksten' de optie 'Zelfde als vorige sectie' uit.
 • Klik in een pagina-opmaakdocument op een lege plaats op de bladzijde (zodat niets is geselecteerd), daarna op de knop Opmaak , en vink 'Zelfde als vorige pagina' uit.

Bij tekstverwerkingsdocumenten kunt u de kop- en voettekst op de eerste pagina verbergen:

 1. Klik op de knop Document infovenster Document en klik dan op Sectie
 2. Selecteer 'Verberg op eerste pagina van sectie' onder 'Kop- en voetteksten'.

De positie van een kop- of voettekst wijzigen of een kop- of voettekst verwijderen:

 1. In een tekstverwerkingsdocument klikt u de knop Document en daarna op Sectie. In een pagina-opmaakdocument klikt u op de knop Opmaak .
 2. Als u de positie van een kop- of voettekst wilt wijzigen in een tekstverwerkingsdocument, klikt u op de pijlen naast de velden 'Koptekst' of 'Voettekst' of voert u waarden in deze velden in. Klik in een pagina-opmaakdocument op de velden in de sectie Marges kop- en voettekst.
 3. Schakel de aankruisvakken 'Koptekst' en 'Voettekst' uit om kop- en voetteksten te verwijderen.

Paginanummers toevoegen

Als u paginanummers op elke pagina op dezelfde positie wilt weergeven, zet u ze in de kop- of voettekst. U kunt paginanummers en het aantal pagina's toevoegen aan de kop- of voettekst van het document door te klikken binnen het grijze tekstvak en vervolgens te klikken op 'Voeg in' > 'Paginanummer'.

Een stijl voor paginanummering configureren:

 1. Bij tekstverwerkingsdocumenten klikt u op de knop Document en vervolgens op Sectie.
  Klik in paginalay-outdocumenten eerst in een leeg gebied op de pagina en vervolgens op 'Opmaak' om het infovenster 'Paginalay-out' weer te geven.
 2. Klik onder 'Paginanummering' op het venstermenu 'Notatie' om te kiezen uit cijfers, Romeinse cijfers, hoofdletters of kleine letters. 
 3. U kunt ook kiezen of u de nummering wilt laten doorlopen vanaf de vorige sectie of dat u wilt beginnen bij een bepaald nummer.
 4. Als u het aantal pagina's aan het document wilt toevoegen, klikt u in het tekstvak van de kop- of voettekst en kiest u 'Voeg in' > 'Aantal pagina's'.

Datums en tijden toevoegen

U kunt op elke gewenste plek in het document de datum invoegen door in de tekst te klikken en vervolgens 'Voeg in' > 'Datum en tijd' te selecteren.

De datumstijl in Pages wordt automatisch overgenomen vanuit Systeemvoorkeuren op uw Mac. Lees meer over het aanpassen van de datum- en tijdnotatie.

 

In Pages voor iCloud

In Pages voor iCloud kunt u documenten aanmaken en wijzigen op internet. Pages voor iCloud heeft dezelfde opties voor documentontwerp als Pages voor Mac. De manier waarop u paginanummers toevoegt en tegenover elkaar liggende pagina's inschakelt in Pages voor iCloud verschilt echter enigszins.

Voeg paginanummers toe

U kunt overal in uw document paginanummers toevoegen door te klikken in de koptekst, de hoofdtekst of een tekstvak en vervolgens te klikken op de knop Alinea .

Als u het huidige paginanummer wilt invoegen, kiest u 'Paginanummer'.

Als u het totale aantal pagina's wilt invoegen, kiest u 'Aantal pagina's'.

Als u beide getallen in uw document wilt weergeven, selecteert u 'Paginanummer', typt u 'van' en voert u het aantal pagina's in.

Tegenover elkaar liggende pagina's in Pages voor iCloud gebruiken

U kunt naast elkaar liggende pagina's inschakelen in Pages voor iCloud om een document met dubbele pagina's aan te maken, maar u kunt de pagina's niet zij aan zij bekijken. Om naast elkaar liggende pagina's om te draaien, klikt u op de knop Documentontwerp en selecteert u vervolgens Naast elkaar liggende bladzijden.

 

Meer informatie

Publicatiedatum: