Een document in Pages ontwerpen

Lees hoe u een Pages-document ontwerpt , inclusief het configureren van tegenover elkaar liggende pagina's, op uw iPhone, iPad, iPod touch, Mac of online op iCloud.com.

 

In Pages voor iOS

Pages voor iOS is een veelzijdige tekstverwerker die alles in zich heeft om prachtige, prettig leesbare documenten aan te maken en te wijzigen op uw iPhone, iPad of iPod touch.
 

De marges, de paginarichting en het papierformaat wijzigen

 1. Open een document in de Pages-app en tik vervolgens op  > 'Documentontwerp'. 
 2. Als u de marges van een tekstverwerkingsdocument wilt aanpassen, versleept u de pijlen rondom het vak voor de hoofdtekst. U kunt de marges aan alle zijden van de pagina aanpassen.
 3. Als u de paginarichting wilt wijzigen, tikt u op  > 'Document' en vervolgens op 'Staand' of 'Liggend'.
 4. Om de papiergrootte aan te passen, tikt u op  > 'Document' en daarna op een van de opties. Als u uw document wilt afdrukken op printerpapier van 8,5 x 11 inch, kiest u 'Letter'. Als u een speciale maat wilt, tikt u op 'Aangepaste grootte', geeft u de afmetingen aan en tikt als laatste op 'Gereed'.
 5. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'.

Tegenover elkaar liggende pagina's gebruiken

U kunt uw document configureren als een paginacombinatie van twee pagina's. Documenten die zijn geconfigureerd als een paginacombinatie van twee pagina's, kunnen verschillende kopteksten, voetteksten en basisobjecten hebben op linker- en rechterpagina's. Gebruik tegenover elkaar liggende pagina's voor lay-outs van gedrukte boeken of voor dubbelzijdige documenten die u wilt afdrukken.

 1. Open het document in de Pages-app en tik op  > 'Documentontwerp' > .
 2. Naast elkaar liggende bladzijden inschakelen.
 3. Als u verschillende kop- en voetteksten wilt gebruiken op de linker- en de rechterpagina's:
  • In een tekstverwerkingsdocument tikt u op> Documentontwerp >  > 'Sectie' en schakelt u 'Links en rechts zijn verschillend' in.
  • In een pagina-opmaakdocument tikt u op > Documentontwerp >  en schakelt u 'Links en rechts zijn verschillend' in.
 4. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'.

U kunt tegenover elkaar liggende pagina's bekijken als een paginacombinatie van twee pagina's of als één pagina. Tik op symbool 'Weergave' en schakel 'Twee pagina's' vervolgens in of uit.

Werken met kop- en voetteksten

U kunt de kop- en voetteksten van een document bijwerken. U kunt kop- en voetteksten ook aan- en uitschakelen.

Inhoud toevoegen aan een kop- of voettekst:

 1. Open het document in de Pages-app en tik op  > 'Documentontwerp'.
 2. Tik op de kop- of voettekstgebieden om tekst in te voeren.

Een kop- of voettekst verwijderen:

 1. Tik op  > 'Documentontwerp'.
 2. Tik op de kop- of voettekst die u wilt verwijderen en tik vervolgens op .

Kop- of voetteksten uitschakelen:

 1. Tik op  > 'Documentontwerp' >  > 'Document'.
 2. Schakel 'Kopteksten' of 'Voetteksten' uit.

Tik op 'Gereed' om 'Documentontwerp' te verlaten.

Als u snel een kop- of voettekst wilt wijzigen tijdens het bewerken van een document, tikt u op de bestaande kop- of voettekst. 'Documentontwerp' wordt automatisch geopend, waarna u de kop- of voettekst kunt wijzigen.

Paginanummers toevoegen

 1. Tik op  > 'Documentontwerp'.
 2. Tik op de kop- of voettekstgebieden, tik op 'Paginanummers' en kies de stijl die u wilt gebruiken.
 3. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'.

In Pages voor Mac

Pages voor Mac is een veelzijdige tekstverwerker die alles in zich heeft om prachtige, prettig leesbare documenten aan te maken en te wijzigen op uw Mac.

Het papierformaat, de paginarichting en de marges wijzigen

 1. Klik op  en klik vervolgens op 'Document'.
 2. Om de maat van het papier aan te passen klikt u op het pop-up-venster 'Papierformaat' bij 'Printer papierformaat' en selecteert u een optie. Als u uw document wilt afdrukken op printerpapier van 8,5 x 11 inch, kiest u 'US Letter'. U kunt ook een maat naar wens instellen.
 3. Als u de richting van de pagina wilt wijzigen, klikt u op de gewenste richting onder 'Paginarichting'.
 4. Als u de marges in een tekstverwerkingsdocument wilt wijzigen, klikt u in de sectie 'Documentmarges' op de pijlen of typt u waarden in de velden naast 'Boven', 'Onder', 'Links' en 'Rechts'. Bij de sjabloon 'Leeg' worden alle marges automatisch ingesteld op twee centimeter.*

* Als u een andere sjabloon gebruikt, kunnen de marges verschillen.

Tegenover elkaar liggende pagina's gebruiken

U kunt uw document configureren als een paginacombinatie van twee pagina's. Documenten die zijn geconfigureerd als een paginacombinatie van twee pagina's, kunnen verschillende kopteksten, voetteksten en basisobjecten hebben op linker- en rechterpagina's. Gebruik tegenover elkaar liggende pagina's voor lay-outs van gedrukte boeken of voor dubbelzijdige documenten die u wilt afdrukken.

 1. In een tekstverwerkingsdocument klikt u op infovenster 'Document' > 'Document'. In een pagina-opmaakdocument klikt u op infovenster 'Document'.
 2. Selecteer 'Naast elkaar liggende pagina's'.
 3. Als u verschillende voetteksten wilt gebruiken op de linker- en de rechterpagina's:
  • In een tekstverwerkingsdocument klikt u op infovenster 'Document', 'Sectie' en selecteert daarna 'Links en rechts zijn verschillend'.
  • In een pagina-opmaakdocument klikt u op infovenster 'Document' en selecteert daarna 'Links en rechts zijn verschillend'.

U kunt tegenover elkaar liggende pagina's bekijken als een paginacombinatie van twee pagina's of als één pagina. Klik op 'Zoom' en kies 'Twee pagina's' of 'Eén pagina'. Als u uw document weergeeft als een paginacombinatie van twee pagina's, kiest u 'Pas aan paginacombinatie aan' om de paginacombinatie van twee pagina's verticaal op het scherm te passen.

Werken met kop- en voetteksten

Inhoud aan de kop- of voettekst toevoegen:

 1. Verplaats de aanwijzer naar de boven- of onderkant van een pagina in het document om het grijze tekstvak weer te geven. 
 2. Klik in het tekstvak en begin met typen.

De kop- en voetteksten komen overeen met de voorgaande sectie (bij tekstverwerkingsdocumenten) of met de voorgaande pagina (voor pagina-opmaakdocumenten). Als u wilt dat elke sectie of pagina afzonderlijke kop- en voetteksten heeft:

 • In een tekstverwerkingdocument klikt u op infovenster 'Document' en daarna op 'Sectie'. Vink onder 'Kop- en voetteksten' de optie 'Zelfde als vorige sectie' uit.
 • Klik in een pagina-opmaakdocument op een lege plaats in de bladzijde (zodat niets is geselecteerd), daarna op de knop Opmaak, en vink 'Zelfde als vorige pagina' uit.

Bij tekstverwerkingsdocumenten kunt u de kop- en voettekst op de eerste pagina verbergen:

 1. Klik op infovenster 'Document' en daarna op 'Sectie'.
 2. Selecteer 'Verberg op eerste pagina van sectie' onder 'Kop- en voetteksten'.

De positie van een kop- of voettekst wijzigen of een kop- of voettekst verwijderen:

 1. In een tekstverwerkingsdocument klikt u op infovenster 'Document' en daarna op 'Sectie'. In een pagina-opmaakdocument klikt u op de knop Opmaak.
 2. Als u de positie van een kop- of voettekst wilt wijzigen in een tekstverwerkingsdocument, klikt u op de pijlen naast de velden 'Koptekst' of 'Voettekst' of voert u waarden in deze velden in. Klik in een pagina-opmaakdocument op de velden in de sectie 'Marges kop- en voettekst'.
 3. Schakel de aankruisvakken 'Koptekst' en 'Voettekst' uit om kop- en voetteksten te verwijderen.

Paginanummers toevoegen

Als u paginanummers op elke pagina op dezelfde positie wilt weergeven, zet u ze in de kop- of voettekst. U kunt paginanummers en het aantal pagina's toevoegen aan de kop- of voettekst van het document door te klikken binnen het grijze tekstvak en vervolgens te klikken op 'Voeg in' > 'Paginanummer'.

Een stijl voor paginanummering configureren:

 1. Klik in tekstverwerkingsdocumenten eerst op  en daarna op 'Sectie'.
  Klik in paginalay-outdocumenten eerst in een leeg gebied op de pagina en vervolgens op 'Opmaak' om het infovenster 'Paginalay-out' weer te geven.
 2. Klik onder 'Paginanummering' op het venstermenu 'Notatie' om te kiezen uit cijfers, Romeinse cijfers, hoofdletters of kleine letters. 
 3. U kunt ook kiezen of u de nummering wilt laten doorlopen vanaf de vorige sectie of dat u wilt beginnen bij een bepaald nummer.
 4. Als u het aantal pagina's aan het document wilt toevoegen, klikt u in het tekstvak van de kop- of voettekst en kiest u 'Voeg in' > 'Aantal pagina's'.

Datums en tijden toevoegen

U kunt op elke gewenste plek in het document de datum invoegen door in de tekst te klikken en vervolgens 'Voeg in' > 'Datum en tijd' te selecteren.

De datumstijl in Pages wordt automatisch overgenomen vanuit Systeemvoorkeuren op uw Mac. Lees meer over het aanpassen van de datum- en tijdnotatie.

 

In Pages voor iCloud

In Pages voor iCloud kunt u documenten aanmaken en wijzigen op internet. Pages voor iCloud heeft dezelfde opties voor documentontwerp als Pages voor Mac. De manier waarop u paginanummers toevoegt en tegenover elkaar liggende pagina's inschakelt in Pages voor iCloud verschilt echter enigszins.

Paginanummers toevoegen

U kunt overal in uw document paginanummers toevoegen door te klikken op de koptekst, de hoofdtekst of een tekstvak en vervolgens te klikken op .

Als u het huidige paginanummer wilt invoegen, kiest u 'Paginanummer'.

Als u het totale aantal pagina's wilt invoegen, kiest u 'Aantal pagina's'.

Als u beide getallen in uw document wilt weergeven, selecteert u 'Paginanummer', typt u 'van' en voert u het aantal pagina's in.

Tegenover elkaar liggende pagina's in Pages voor iCloud gebruiken

U kunt naast elkaar liggende pagina's inschakelen in Pages voor iCloud om een document met dubbele pagina's aan te maken, maar u kunt de pagina's niet zij aan zij bekijken. Om naast elkaar liggende pagina's in te schakelen, klikt u op  en selecteert dan 'Naast elkaar liggende pagina's'.

 

Meer informatie

Publicatiedatum: