Herinneringen gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch

Met de app Herinneringen in iOS 13 en iPadOS kunt u herinneringen aanmaken met subtaken en bijlagen en waarschuwingen instellen op basis van tijd en locatie. U kunt zelfs een waarschuwing ontvangen wanneer u iemand een bericht stuurt.

Voordat u begint

 • Configureer iCloud om uw herinneringen up-to-date te houden op al uw apparaten. Open de Instellingen-app, tik op '[uw naam]' > 'iCloud' en schakel Herinneringen in. In de Herinneringen-app ziet u al uw herinneringen op al uw Apple apparaten waarop u bent ingelogd met dezelfde Apple ID.
 • Meer informatie over hoe u een upgrade uitvoert van uw iCloud-herinneringen nadat u hebt bijgewerkt naar iOS 13 en iPadOS.

Aan de slag met Herinneringen

Maak een herinnering, voeg handige details toe en stel de herinnering in als voltooid wanneer u klaar bent.

Een herinnering maken

 1. Open de Herinneringen-app.
 2. Tik op de lijst waaraan u de herinnering wilt toevoegen. Tik op 'Voeg lijst toe' als u een nieuwe lijst wilt maken.
 3. Tik op  'Nieuwe herinnering' en typ uw herinnering.
 4. Tik op 'Gereed'.

De snelle knoppenbalk gebruiken om meldingen en meer toe te voegen

Wanneer u een nieuwe herinnering typt, wordt een snelle knoppenbalk weergegeven, waarop u snelle en eenvoudige aanpassingsopties vindt:

Een einddatum instellen

Tik op de tijdknop   om een einddatum in te stellen voor de herinnering. Kies uit 'Vandaag', 'Morgen', 'Dit weekend' of tik op 'Aangepast' om uw eigen dag en tijd in te stellen.*

Een locatie toevoegen

Tik op de locatieknop   om een melding toe te wijzen op basis van waar u bent. Selecteer van de gegeven opties, of tik op 'Aangepast' om uw eigen locatie toe te voegen, kies of u een melding wilt ontvangen wanneer u aankomt of weggaat, en stel de perimeter van uw herinneringsgebied in. 

Als u op locatie gebaseerde herinneringen wilt ontvangen, moet u zorgen dat Locatievoorzieningen is ingeschakeld. Open de Instellingen-app en tik op 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' om Locatievoorzieningen in te schakelen.

Een herinnering markeren

Tik op de gemarkeerde knop  om een herinnering te markeren als extra belangrijk en deze herinnering weer te geven in de slimme lijst Gemarkeerd in het hoofdscherm van de Herinneringen-app.

Een bijlage toevoegen

Tik op de fotoknop  om een bijlage toe te voegen aan de herinnering. U kunt een nieuwe foto maken, een afbeelding uit uw fotobibliotheek kiezen of een document scannen.

* Als u een einddatum instelt voor een herinnering maar geen tijd instelt, wordt de melding standaard weergegeven om 9:00 uur. Als u wilt wijzigen wanneer herinneringen voor de hele dag worden weergegeven, opent u de Instellingen-app en tikt u op 'Herinneringen'. Tik op de tijd onder 'Herinneringen voor de hele dag' en kies een andere tijd.

Uw herinnering bewerken, een melding krijgen wanneer u iemand een bericht stuurt en meer informatie toevoegen

Tik op de knop om gegevens te bewerken  om nog meer details en aanpassingen toe te voegen aan uw herinnering, zoals notities, een URL en een prioriteit. U kunt de meldingsinstellingen van de herinnering ook aanpassen en de lijst wijzigen waartoe deze behoort.

Een herinnering krijgen wanneer u iemand een bericht stuurt

Schakel 'Toon als ik chat' in als u een melding wilt ontvangen wanneer u met een bepaalde persoon chat in Berichten.

Schakel 'Toon als ik chat' in, tik op 'Kies persoon' en tik op een naam in uw contacten.

De volgende keer dat u chat met deze persoon, wordt een herinneringsmelding weergegeven.

Notities en een URL toevoegen

Gebruik het veld Notities om nuttige informatie toe te voegen aan uw herinnering. Als u een webadres hebt dat te maken heeft met de herinnering, kunt u dit toevoegen aan het veld 'URL'. De notities en URL worden samen met de herinnering weergegeven in alle lijsten waartoe deze behoren.

Subtaken maken

Elke herinnering die u maakt, kan subtaken hebben. Een herinnering om in te pakken voor een reis kan bijvoorbeeld een lijst bevatten met dingen die u niet wilt vergeten. 

U kunt subtaken op verschillende manieren maken:

 • Houd een herinnering ingedrukt en sleep deze naar een andere herinnering. De herinnering die u hebt gesleept, wordt een subtaak van de andere.
 • Veeg naar rechts op een herinnering en tik op 'Spring in'. De herinnering wordt een subtaak van de taak erboven. Om dit ongedaan te maken, veegt u nogmaals naar rechts op de subtaak en tikt u op 'Spring uit'.
 • Tik op een herinnering en tik vervolgens op de knop om gegevens te bewerken . Tik op 'Subtaken' > 'Voeg herinnering toe' en typ uw subtaak. Herhaal voor zo veel subtaken als u wilt maken.

Een herinnering voltooien

Als u een herinnering wilt markeren als voltooid, tikt u op de lege cirkel ernaast. Tik op de knop 'Meer'  en tik op 'Toon voltooide' om uw voltooide herinneringen te zien.

Als u een herinnering wilt verwijderen zonder deze als voltooid te markeren, veegt u naar links over de herinnering en tikt u op 'Verwijder'.

Als u een herinneringsmelding ontvangt op uw toegangsscherm, veegt u naar links over de herinnering. Tik op 'Toon' en tik vervolgens op 'Stel in als voltooid'.

Uw herinneringen organiseren met lijsten

Wilt u uw herinneringen indelen in categorieën zoals werk, persoonlijk of school? Maak een lijst met herinneringen om alles goed geordend te houden. U kunt uw lijsten aanpassen met kleuren en symbolen, en u kunt een lijst delen met andere mensen. En dankzij de ingebouwde slimme lijsten van de Herinneringen-app kunt u snel al uw herinneringen zien in uw aangepaste lijsten.

Een nieuwe lijst met herinneringen aanmaken

 1. Tik op 'Voeg lijst toe' in het hoofdscherm van de Herinneringen-app.
 2. Typ een naam voor de lijst.
 3. Kies een kleur en een symbool om de lijst aan te passen zodat deze eenvoudiger met één blik is te herkennen. Symbolen zijn alleen beschikbaar voor lijsten die u hebt gemaakt in uw iCloud-account.
 4. Tik op 'Gereed'.

Wanneer u een lijst hebt gemaakt, kunt u deze wijzigen:

 1. Tik op de lijst die u wilt bewerken en tik dan op de knop 'Meer' .
 2. Tik op 'Naam en weergave'.
 3. Wijzig de naam, de kleur of het symbool van de lijst.
 4. Tik op 'Gereed'.

Lijsten kunnen ook worden georganiseerd in groepen. U kunt bijvoorbeeld een groep maken met de naam 'Werk' die al uw aan werk gerelateerde lijsten bevat:

 1. Houd een lijst ingedrukt.
 2. Sleep de lijst naar een andere lijst.
 3. Geef de nieuwe groep een naam.
 4. Tik op 'Maak aan'.

Tik op de naam van een groep in het hoofdscherm van Herinneringen om de lijst die deze bevat, te tonen of verbergen.

Een herinnering verplaatsen naar een andere lijst

 1. Tik op een lijst van herinneringen en tik op de herinnering die u wilt verplaatsen.
 2. Tik op de knop om gegevens te bewerken .
 3. Tik op 'Lijst' en kies de lijst waarnaar u de herinnering wilt verplaatsen.
 4. Tik op 'Gereed'. 

U kunt een herinnering ook slepen naar een andere lijst:

 1. Houd de herinnering ingedrukt met één vinger.
 2. Terwijl u de herinnering ingedrukt houdt, tikt u op de knop 'Lijsten' om terug te gaan naar uw lijsten.*
 3. Zet de herinnering in de lijst waarnaar u deze wilt verplaatsen.

Als u meerdere herinneringen wilt verplaatsen, tikt u op een en houdt u deze ingedrukt. Gebruik vervolgens een andere vinger om op de andere herinneringen te tikken die u wilt opnemen.

* Als u een iPad gebruikt, blijven uw lijsten zichtbaar, zodat u herinneringen eenvoudig kunt slepen tussen lijsten.

De volgorde van herinneringen wijzigen

Houd een herinnering ingedrukt en sleep deze naar de plek in de lijst waar deze moet staan. Zet de herinnering wel tussen andere herinneringen; als u de herinnering op een herinnering sleept, wordt deze herinnering een subtaak.

Uw herinneringen weergeven in slimme lijsten

In het hoofdscherm van de Herinneringen-app ziet u vier ingebouwde slimme lijsten die automatisch uw herinneringen organiseren in snelle weergaven:

 • 'Vandaag' toont alle herinneringen die u hebt gemarkeerd met de einddatum van vandaag. U ziet hier ook herinneringen die zijn vervallen.
 • 'Gepland' toont al uw herinneringen die een einddatum hebben - in het verleden, vandaag en in de toekomst.
 • 'Gemarkeerd' toont al uw herinneringen waaraan u een markering hebt toegewezen.
 • 'Alle' toont elke herinnering, georganiseerd per lijst.

Slimme lijsten omvatten herinneringen van al uw aangepaste lijsten met herinneringen. In de slimme lijsten 'Gepland', 'Alle' en 'Gemarkeerd' kunt u tikken op de knop 'Meer'  en 'Toon voltooide' selecteren om uw voltooide herinneringen ook weer te geven.

Zoeken naar herinneringen

Gebruik de zoekbalk boven slimme lijsten om uw herinneringen op te zoeken. Tijdens het typen worden herinneringen die overeenkomen met uw zoekterm weergegeven, gegroepeerd op lijst.

Tik op de dicteerknop  om te zoeken met behulp van Dicteren.

Meer uit Herinneringen halen

Voeg eenvoudig een herinnering toe met Siri, maak een herinnering vanuit een andere app en deel uw lijsten met anderen.

Een herinnering toevoegen met Siri

U kunt Siri vragen om een herinnering voor u te plannen, op uw iOS-apparaat of uw Apple Watch.* Hier zijn een paar voorbeelden:

 • "Herinner me eraan dat ik mijn mail moet bekijken als ik thuiskom."
 • "Herinner me eraan dat ik nog boodschappen moet doen als ik hier wegga."
 • "Herinner me er morgen om 15:00 uur aan dat ik Tara moet bellen."

Voeg uw privé- en werkadressen toe aan uw kaart in Contacten om Siri u te laten helpen om op locatie gebaseerde herinneringen in te stellen. Open de Contacten-app en tik op 'Mijn kaart'. Tik op 'Wijzig', voeg uw werk- of privéadres toe en tik op 'Gereed'.

* Siri gebruikt Locatievoorzieningen als voor uw herinnering uw locatie moet worden gebruikt. De beschikbaarheid van Siri verschilt per taal, land en regio. Lees welke Siri-functies in welke landen en regio's worden ondersteund.

Een herinnering vanuit een andere app toevoegen

Herinner u er zelf aan om terug te gaan naar een app, bijvoorbeeld om een website of een kaartlocatie opnieuw te bezoeken - vanuit de app, zonder dat u hoeft over te schakelen naar Herinneringen.

 1. Met een geopende app vraagt u Siri om u er later aan te herinneren. Of tik op de knop 'Deel'  in de app en vervolgens op 'Herinneringen'.
 2. Wanneer u de geplande melding ontvangt, of wanneer u Herinneringen opent, tikt u op het appsymbool rechts van de herinnering om rechtstreeks naar de app te gaan.

U kunt ook een herinnering instellen wanneer u een oproep ontvangt die u niet direct kunt beantwoorden. Tik op 'Herinnering' in het scherm en kies wanneer u eraan wilt worden herinnerd om terug te bellen.

Een lijst met herinneringen delen

 1. Tik op de lijst die u wilt delen en tik dan op de knop 'Deel' .
 2. Tik op 'Voeg personen toe'.
 3. Kies hoe u mensen wilt uitnodigen voor uw herinneringenlijst. U kunt een ingebouwde iOS-app gebruiken of een app van een derde.
 4. Voeg de mensen toe met wie u de lijst wilt delen en verstuur de uitnodiging. De stappen voor het toevoegen van mensen en verzenden hangen af van de app die u gebruikt.

Wanneer iemand uw uitnodiging heeft geaccepteerd, kan deze persoon items toevoegen, verwijderen en markeren als voltooid. Als u gedeelde herinneringenlijsten wilt weergeven die u maakt in iOS 13, moeten de mensen die u uitnodigt ook iOS 13 op hun apparaat hebben staan. Meldingen die u voor uw herinneringen instelt, worden met niemand gedeeld.

Herinneringen maken en weergeven op uw Apple Watch

De Herinneringen-app op Apple Watch geeft uw iCloud-herinneringen weer gegroepeerd in dezelfde slimme lijsten en aangepaste lijsten die ook op uw iPhone worden weergegeven. Tik op een lijst om de herinneringen te zien en tik op een herinnering om deze te markeren als voltooid.

U kunt nieuwe herinneringen snel toevoegen met behulp van Siri op uw Apple Watch, of door te tikken op 'Voeg herinnering toe' of 'Nieuwe herinnering' binnen de app. Herinneringen die u op uw Watch maakt, worden weergegeven op uw iPhone en andere apparaten die zijn ingelogd met dezelfde Apple ID.

Publicatiedatum: