Als u iCloud Mail, Contacten of Agenda's niet aan Outlook kunt toevoegen

Als u hulp nodig hebt bij het toevoegen van iCloud Mail, Contacten of Agenda's aan Outlook, kunt u de volgende stappen proberen. U kunt uw iCloud Mail, Contacten en Agenda's ook altijd bekijken op iCloud.com.

Dingen die u als eerste moet controleren

 1. Controleer of uw pc voldoet aan de systeemvereisten voor iCloud en verbonden is met internet.
 2. Download iCloud voor Windows en log in met uw Apple ID. Als u meerdere Apple ID's hebt die u voor iCloud gebruikt, controleert u of u bij iCloud voor Windows met dezelfde account bent ingelogd als de account die u op uw andere apparaten gebruikt.
 3. Kijk op de pagina Systeemstatus of er problemen met iCloud Mail, Contacten of Agenda's bekend zijn.
 4. Zorg ervoor dat de datum en tijd op de pc correct zijn ingesteld.
 5. Maak kopieën van de gegevens die u in iCloud bewaart.

Hebt u agenda's of contacten dubbel? Lees hoe u dubbele agenda's of dubbele contacten verwijdert.

Als u iCloud Mail wilt configureren in Outlook of als u iCloud voor Windows niet gebruikt, configureert u twee-factor-authenticatie voor uw Apple ID en logt u in bij Outlook met de gebruikersnaam van uw Apple ID en een app-specifiek wachtwoord.

Outlook

Lees hier wat u moet doen als u geen recente wijzigingen ziet of als iCloud voor Windows uw versie van Outlook niet ondersteunt.

Als u geen recente wijzigingen ziet die zijn aangebracht in Outlook

Selecteer 'Vernieuwen' in Outlook als u recent wijzigingen hebt aangebracht in Outlook die niet worden bijgewerkt op uw andere apparaten of als wijzigingen op uw andere apparaten niet worden bijgewerkt in Outlook.

Als de geïnstalleerde versie van Outlook niet wordt ondersteund

Als u een foutmelding krijgt waarin staat dat de geïnstalleerde versie van Outlook niet wordt ondersteund door iCloud, verwijdert u de versie van Office die u uit de Microsoft Store hebt gedownload.

Vervolgens volgt u deze stappen om Office 365 te installeren

iCloud Mail

Als u hulp nodig hebt bij de configuratie van e-mail of het versturen van e-mailberichten vanaf uw iCloud Mail-account, kunt u deze stappen proberen.

Als e-mails in de postbus 'Uitgaand' blijven staan

 1. Verplaats het bericht van de postbus 'Uitgaand' naar de map 'Concepten' of verwijder het.
 2. Open het bericht in de map 'Concepten' of 'Verwijderde onderdelen' en selecteer nogmaals 'Stuur'.

Als u geen e-mails kunt versturen of ontvangen

 1. Controleer of u e-mail kunt versturen en ontvangen via iCloud.com en via uw iPhone.
 2. Sluit Outlook.
 3. Log uit bij iCloud voor Windows en log vervolgens weer in.
 4. Herstart Outlook.

Als u nog steeds geen e-mail kunt versturen of ontvangen:

Als u iCloud Mail wilt configureren als standaardaccount voor het versturen van e-mail

U kunt de instellingen in Outlook wijzigen zodat e-mails automatisch vanaf de iCloud Mail-account worden verzonden. Volg deze stappen in Outlook 2010 of hoger om van iCloud Mail uw standaardaccount te maken:

 1. Ga naar 'Bestand' > 'Accountinstellingen'.
 2. Selecteer 'Accountinstellingen' op het tabblad 'Info'.
 3. Kies uw iCloud Mail-account in de lijst en klik op 'Als standaard instellen'. Als u niet op 'Als standaard instellen' kunt klikken, is de iCloud Mail-account al ingesteld als standaardaccount.

iCloud Contacten en Agenda's

Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van uw iCloud Contacten en Agenda's met iCloud voor Windows, kunt u deze stappen proberen. 

Schakel iCloud Contacten en Agenda's uit en vervolgens weer in

 1. Sluit Outlook.
 2. Open iCloud voor Windows.
 3. Maak de selectie van het aankruisvak 'Contacten en Agenda's' ongedaan en selecteer 'Toepassen'.
 4. Wacht een paar seconden. Selecteer 'Contacten en Agenda's' en selecteer 'Toepassen'.
 5. Open Outlook.

Controleer of de Outlook-invoegtoepassing voor iCloud is ingeschakeld

De Outlook-invoegtoepassing voor iCloud zet uw materiaal over tussen iCloud en Outlook. Volg deze stappen in Outlook 2010 en hoger om de invoegtoepassing te controleren en in te schakelen:

 1. Selecteer het menu 'Bestand'.
 2. Selecteer 'Opties' in het linkerpaneel.
 3. Selecteer 'Invoegtoepassingen' in het linkerpaneel van het venster 'Opties voor Outlook'.
 4. Bekijk bij 'Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen' de lijst met invoegtoepassingen. Als de invoegtoepassing van iCloud in de lijst van inactieve of uitgeschakelde invoegtoepassingen staat, controleert u of 'COM-invoegtoepassingen' is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst naast 'Beheren' onder in het venster. Selecteer nu 'Start'.
 5. Schakel het aankruisvak 'Outlook-invoegtoepassing voor iCloud' in en selecteer 'OK'.
 6. Herstart Outlook.

Zorg dat iCloud niet als standaardaccount is ingesteld in 'Gegevensbestanden'

Wanneer iCloud in 'Gegevensbestanden' als standaardaccount is ingesteld, worden de gegevens niet gesynchroniseerd tussen uw apparaten. 

 1. Selecteer 'Bestand' > 'Info' > 'Accountinstellingen' > 'Gegevensbestanden'.
 2. Selecteer een andere account als iCloud als standaardaccount wordt weergegeven in de kolom 'Opmerkingen'.
 3. Selecteer 'Als standaard instellen'.

Nadat u deze stappen hebt geprobeerd, herstart u de computer. 

iCloud-functies die anders werken in Outlook

Sommige iCloud-functies werken in Outlook anders dan op een Apple apparaat. Hier vindt u enkele tips voor het gebruik van Outlook met iCloud voor Windows. 

Mail en notities

 • Mappen met vip-afzenders zijn niet beschikbaar in Outlook.
 • Regels die u voor e-mails in Outlook aanmaakt, zijn niet beschikbaar in de e-mailprogramma's voor uw andere apparaten of op iCloud.com.
 • Handtekeningen worden lokaal op het apparaat bewaard. U ziet de handtekeningen die u in Outlook aanmaakt niet op uw andere apparaten.

Notities is geen afzonderlijk programma. Uw notities worden in een e-mailmap bewaard. 

 • In deze map vindt u de notities die u op uw andere apparaten aanmaakt.
 • Notities die u vanuit Outlook in deze map plaatst, verschijnen niet op uw andere apparaten maar u ziet ze wel op alle andere computers met Outlook en iCloud voor Windows waarop u met dezelfde Apple ID bent ingelogd.
 • U kunt notities uit deze map verwijderen. Ze worden dan ook op uw andere apparaten verwijderd.

Contacten

 • Outlook importeert alleen de eerste contactpersoon uit een vCard-set. 
 • Als u een vCard-set aan Outlook wilt toevoegen, importeert u de set rechtstreeks in iCloud.com of Contacten in macOS. We bundelen de gehele set voor u en voegen deze afzonderlijk toe aan Contacten. 

Agenda's

 • Wanneer u agendabijlagen toevoegt aan een vermelding in Agenda in Outlook, ziet u deze niet in Agenda voor iOS of Agenda voor macOS (en andersom).

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: