Als u op uw Mac niet kunt inloggen bij uw iMessage-account of bij FaceTime

Als u niet kunt inloggen bij uw iMessage-account of bij FaceTime, kunt u een van deze oplossingen proberen.

Wanneer u Berichten configureert op uw Mac, wordt u gevraagd om met uw Apple ID in te loggen bij uw iMessage-account. Berichten probeert vervolgens automatisch in te loggen wanneer het wordt geopend. Inloggen bij FaceTime gaat op dezelfde manier. Als u bij een van deze twee apps niet kunt inloggen, probeert u de volgende oplossingen. 

Controleer de internetverbinding

Controleer of de Mac verbonden is met internet. U moet bijvoorbeeld webpagina's kunnen openen of e-mail kunnen ontvangen.

Kijk of er een serviceonderbreking is

Kijk op de Apple pagina Systeemstatus om te zien of er misschien een tijdelijke onderbreking is waardoor iMessage of FaceTime niet werkt.

Controleer de instellingen voor datum en tijd

  • Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Datum en tijd'. Controleer of de datum, tijd en tijdzone correct zijn ingesteld.
  • Als het aankruisvak 'Stel datum en tijd automatisch in' ingeschakeld is, schakelt u dit uit en vervolgens weer in. (Als het aankruisvak grijs is, klikt u op het hangslot en voert u uw beheerderswachtwoord in.)

Zorg dat uw software up-to-date is

Lees hoe u de software van de Mac bijwerkt. Software-updates verbeteren de stabiliteit, compatibiliteit en beveiliging van de Mac, en mogelijk wordt het probleem daardoor opgelost. 

Controleer uw Apple ID

Om te controleren of uw Apple ID en wachtwoord juist zijn, gaat u naar de Apple ID-accountpagina en logt u in met dezelfde Apple ID die u gebruikt voor Berichten en FaceTime. Als dat lukt, opent u de app en volgt u deze stappen:

  • Berichten: Kies 'Berichten' > 'Voorkeuren' en klik op 'Accounts'. Selecteer uw iMessage-account en klik op 'Log uit'. Log nu in met dezelfde Apple ID die u op de Apple ID-accountpagina hebt gebruikt.
  • FaceTime: Kies 'FaceTime' > 'Voorkeuren'. Klik op de tab 'Instellingen' op 'Log uit'. Log nu weer in met dezelfde Apple ID die u op de Apple ID-accountpagina hebt gebruikt.

Stel het NVRAM opnieuw in

Als het probleem verband houdt met instellingen die in het NVRAM worden bewaard, stelt u het NVRAM van de Mac opnieuw in.

Controleer op software van andere fabrikanten

Als u firewall-, beveiligings-, VPN- of andere netwerksoftware van andere fabrikanten hebt geïnstalleerd, controleert u of de netwerkpoorten die voor iMessage en FaceTime worden gebruikt, niet worden geblokkeerd in die software. Indien nodig schakelt u de software uit en probeert u vervolgens of u uw iMessage-account of FaceTime kunt gebruiken.

Meer informatie

Lees wat u kunt doen als u andere FaceTime-problemen hebt.


FaceTime is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: