Gezondheidsgegevens beheren op een iPhone, iPod touch of Apple Watch

U kunt apps en accessoires zo configureren dat ze gegevens naar de Gezondheid-app sturen, u kunt handmatig gegevens invoeren en u kunt aanpassen op welke manier de Gezondheid-app gegevens van deze bronnen prioriteert.

Hoe de Gezondheid-app omgaat met gegevens van meerdere bronnen

De Gezondheid-app haalt vergelijkbare gegevens uit verschillende bronnen, zoals stappen die zijn vastgelegd met uw iPhone en activiteiten op uw Apple Watch. De app ordent de gegevens op basis van bron van herkomst. De Gezondheid-app prioriteert gegevens standaard in deze volgorde:

 1. Gezondheidsgegevens die u handmatig toevoegt.
 2. Gegevens van de iPhone, iPod touch en Apple Watch. 
 3. Gegevens afkomstig van apps en Bluetooth-apparaten.

Als u een nieuwe gegevensbron toevoegt, wordt deze boven alle andere apps en apparaten weergegeven die gegevens leveren voor de Gezondheid-app. U kunt de volgorde van de bronnen op elk gewenst moment wijzigen

Gegevensbronnen voor stappen in de Gezondheid-app

Uw gegevensbronnen bekijken

Zo ziet u welke bronnen gegevens bijwerken voor specifieke categorieën in de Gezondheid-app:

 1. Open de Gezondheid-app en tik op het tabblad 'Gegevens'.
 2. Tik op een categorie, zoals 'Activiteit'. Als u de categorie niet ziet, veegt u omlaag om de zoekbalk weer te geven. Vervolgens voert u een categorie in.
 3. Tik op een gegevenstype, zoals 'Stappen'.
 4. Tik op 'Gegevensbronnen en toegang'. Alleen de bronnen die bijdragen aan dat gegevenstype, worden weergegeven. 

Op deze manier kunt u alle bronnen bekijken:

 1. Open de app Gezondheid en tik op het tabblad 'Bronnen'. 
 2. Tik op een app of apparaat. 
 3. Kies categorieën waartoe de bron toegang moet hebben of die bijgewerkt moeten worden door de bron in de Gezondheid-app.

Apple Watch verplaatsen zodat deze de primaire gegevensbron voor stappen is.

Gegevensbronnen prioriteren

Op deze manier kiest u de bronnen die als eerste worden gebruikt in de Gezondheid-app:

 1. Open de Gezondheid-app en tik op het tabblad 'Gegevens'.
 2. Tik op een categorie, zoals 'Activiteit'.
 3. Tik op een gegevenstype, zoals 'Stappen'.
 4. Tik op 'Gegevensbronnen en toegang' en tik vervolgens op 'Wijzig'.
 5. Houd  naast een gegevensbron ingedrukt en verplaats deze vervolgens naar boven of beneden in de lijst.
 6. Als u een gegevensbron wilt uitschakelen zodat deze geen gegevens meer bijdraagt voor die categorie, tikt u op het vinkje naast de bron.
 7. Tik op 'Gereed'.

Als meerdere bronnen bijdragen aan hetzelfde gegevenstype, dan heeft de bovenste gegevensbron voorrang boven de andere bronnen. Nieuwe apps of apparaten die u toevoegt, worden automatisch bovenaan de lijst weergegeven, boven uw iPhone of iPod touch. 

Handmatig een bloeddrukmeting invoeren in de Gezondheid-app.

Gegevens invoeren

U kunt gegevens invoeren die niet worden bijgehouden door een app of apparaat. Als u bijvoorbeeld uw bloeddruk weet na een bezoek aan de huisarts, kunt u deze invoeren.

 1. Open de Gezondheid-app en tik op het tabblad 'Gegevens'. 
 2. Tik op een gezondheidscategorie, zoals 'Vitale functies'.
 3. Tik op een gegevenstype, zoals 'Bloeddruk'.
 4. Tik op plussymbool rechtsboven.
 5. Voer de datum, tijd en gegevens voor die activiteit in.
 6. Wanneer u klaar bent, tikt u op 'Voeg toe'.

Meer gezondheidsfuncties bekijken

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: