Als u op de Mac geen e-mail kunt versturen of ontvangen

Volg deze stappen als de app Mail op uw Mac ineens geen e-mail meer verstuurt of ontvangt.

Als de Mac verbonden is met internet maar er in Mail geen e-mailberichten meer kunnen worden verstuurd of ontvangen, kan het probleem liggen bij de aanbieder van uw e-mailservice. Het is ook mogelijk dat er instellingen in het onderdeel 'Accounts' van de Mail-voorkeuren ('Mail' > 'Voorkeuren') ontbreken of dat ze verouderd zijn.

Als in Mail naar een probleem met de mailserver of het netwerk wordt verwezen

In Mail wordt mogelijk gemeld dat er geen verbinding kan worden gemaakt vanwege een probleem met de mailserver of het netwerk. In het bericht kan bijvoorbeeld worden verwezen naar een time-out bij de verbinding of naar te veel gelijktijdige verbindingen:

 Waarschuwing waarin wordt gemeld dat een verbinding niet mogelijk is

Als u verbonden bent met internet maar er een time-out is opgetreden bij de verbinding, is er misschien sprake van een storing bij de e-mailaanbieder. Neem contact op met de aanbieder of kijk of er op de website van de aanbieder een pagina is waarop de systeemstatus wordt weergegeven. Op de Apple pagina Systeemstatus kunt u zien wat de status is van iCloud Mail en andere voorzieningen. Voor onder andere Gmail en Outlook bestaan ook statuspagina's.

Als er in het bericht wordt verwezen naar het aantal gelijktijdige verbindingen, zijn er te veel apparaten die tegelijkertijd de e-mailaccount controleren. Stop Mail op een of meer apparaten.

Als in Mail continu om het e-mailwachtwoord wordt gevraagd

Als in Mail wordt gemeld dat de account offline lijkt te zijn

In Mail wordt mogelijk gemeld dat de account offline lijkt te zijn wegens een netwerkprobleem.

 Waarschuwing online status

Als u bent verbonden met internet maar de account offline lijkt te zijn, zijn de e-mailinstellingen mogelijk niet meer correct. Om de huidige instellingen in Mail weer te geven, kiest u 'Voorkeuren' in het menu 'Mail', klikt u op 'Accounts' en selecteert u de e-mailaccount.

Uw Mac gebruikt automatisch de juiste accountinstellingen voor veel e-mailaanbieders. U kunt Mail-instellingen opzoeken gebruiken om die instellingen weer te geven, of rechtstreeks bij de e-mailaanbieder informeren naar de juiste instellingen. Vergelijk deze instellingen met de instellingen die u in de voorkeuren van Mail ziet. 

Als e-mail niet op het verwachte moment wordt ontvangen

Het ontvangen of versturen van e-mail duurt mogelijk langer dan verwacht of e-mail wordt op een apparaat mogelijk sneller ontvangen dan op een ander apparaat.

De levering van e-mail wordt gepland door de e-mailaanbieder en de levertijd kan ook door de internetaanbieder worden beïnvloed. Als uw e-mail vaak te laat wordt geleverd, neemt u contact op met uw e-mailaanbieder of internetaanbieder. Als de vertraging alleen optreedt wanneer u met een bepaalde persoon communiceert, moet die persoon wellicht contact opnemen met diens e-mailaanbieder of internetaanbieder.

Als u nog steeds geen e-mail kunt versturen of ontvangen

  1. Zorg ervoor dat u de nieuwste software-updates voor de Mac hebt geïnstalleerd, vooral als het probleem zich voordeed vlak na de installatie van een eerdere update.
  2. In OS X El Capitan of hoger ziet u mogelijk een statussymbool en een beknopt foutbericht onder het zoekveld in de rechterbovenhoek van het Mail-venster. In het bericht leest u bijvoorbeeld 'Netwerk offline' of 'Inloggen mislukt'. Klik op het bericht om meer informatie over het probleem te zien.
  3. Controleer de verbinding in Mail-verbindingsassistent. Hiermee komt u wellicht meer te weten over het probleem.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: