Audio met Dolby Atmos of surround sound afspelen op een Apple TV

Apple TV is ontworpen om de beste geluidskwaliteit te leveren die door uw thuisbioscoopsysteem wordt ondersteund. Lees hier welke audiostructuren op Apple TV worden ondersteund en welke instellingen u moet gebruiken om geluid met de hoogste kwaliteit af te spelen.

Audiostructuren die op een Apple TV worden ondersteund

Apple TV 4K en Apple TV HD spelen geluid automatisch af met de hoogste kwaliteit die door uw thuisbioscoopsysteem wordt ondersteund en die beschikbaar is voor het materiaal waarnaar u kijkt.

Als de audiostructuur die automatisch op de Apple TV wordt geselecteerd, niet door uw thuisbioscoopsysteem wordt ondersteund, kunt u de audiostructuur handmatig wijzigen. Ga naar 'Instellingen' > 'Video en audio' > 'Audiostructuur' en schakel 'Wijzig structuur' in. Hier kunt u de volgende instellingen kiezen:

  • Dolby Digital 5.1: speelt audio op meerdere luidsprekers en een subwoofer af, zoals een 5.1-luidsprekerconfiguratie.
  • Stereo: audiokwaliteit die door alle televisies, films en tv-programma's wordt ondersteund, waarbij geluid via een rechter- en linkerkanaal wordt afgespeeld.

Dolby Atmos configureren

Op een Apple TV 4K met de nieuwste versie van tvOS kunt u geluid afspelen in Dolby Atmos, een meeslepende geluidservaring waarbij de luisteraar door geluid wordt omgeven in een driedimensionale ruimte.

Als u films en tv-programma's in Dolby Atmos wilt afspelen vanaf een Apple TV 4K, configureert u uw thuisbioscoopsysteem voor hoge audiokwaliteit. U kunt onder andere de volgende configuraties gebruiken:

  • Een of twee HomePod-luidsprekers
  • Een tv met ondersteuning voor Dolby Atmos-audio
  • Een soundbar die compatibel is met Dolby Atmos
  • Een voor Dolby Atmos geschikte AV-ontvanger

De firmware van sommige AV-ontvangers en soundbars van andere fabrikanten moet mogelijk worden bijgewerkt voor ondersteuning van Dolby Atmos. Bekijk de website van de fabrikant voor meer informatie.

Lees hoe u de audio voor uw thuisbioscoop configureert met ondersteuning voor Dolby Atmos voor een of twee HomePod-luidsprekers. Of gebruik de volgende stappen om Dolby Atmos op een Apple TV 4K met een compatibele soundbar of AV-ontvanger te configureren:

  1. Zorg ervoor dat u de Apple TV 4K rechtstreeks op de HDMI-invoer van uw soundbar of AV-ontvanger aansluit via een HDMI-kabel. De meeste televisies ondersteunen geen doorvoer van Dolby Atmos naar soundbars en ontvangers.*
  2. Sluit een uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-uitvoer van uw soundbar of AV-ontvanger. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-ingang van de televisie.

* Sommige soundbars en AV-ontvangers bieden ondersteuning voor Dolby Atmos, maar niet voor videostructuren zoals HDR10 en Dolby Vision. In dat geval kunt u de Apple TV 4K aansluiten op de soundbar of op de AV-ontvanger om geluid af te spelen in Dolby Atmos. Of u kunt de Apple TV 4K op uw televisie aansluiten om video in HDR of Dolby Vision te bekijken. Om beide te doen, hebt u een televisie of een AV-ontvanger of soundbar nodig die ondersteuning biedt voor Dolby Atmos en videostructuren van hoge kwaliteit. De Apple TV 4K gebruikt een vorm van Dolby Atmos met een hoge bandbreedte die niet werkt via ARC-verbindingen.

Controleren of Dolby Atmos is geconfigureerd

Ga op de Apple TV 4K naar 'Instellingen' > 'Video en audio' en selecteer 'Audiostructuur'. Controleer onder 'Meeslepende audio' of 'Dolby Atmos' is ingeschakeld. Als de opties 'Meeslepende audio' en 'Dolby Atmos' niet worden weergegeven, kan het zijn dat u de configuratie van uw thuisbioscoopsysteem moet wijzigen. Als de audio van uw thuisbioscoop met HomePod als standaardaudio-uitvoer is geconfigureerd, is Dolby Atmos al geconfigureerd en wordt de optie 'Meeslepende audio' niet weergegeven in de instellingen.

Sommig materiaal met ondersteuning voor Dolby Atmos geeft mogelijk het logo Dolby Atmos-logo weer in de audiogegevens. 

  • Als u materiaal bekijkt op Apple TV+: druk op de menuknop op de Apple TV Remote en kijk of u het logo Dolby Atmos-logo kunt vinden.
  • Als u materiaal bekijkt in de iTunes-app voor films of een app van derden: veeg omlaag over het Touch-oppervlak van uw Apple TV Remote. Kijk onder 'Info' of u het logo Dolby Atmos-logo kunt vinden.

U kunt geen geluid afspelen in Dolby Atmos als 'Begin direct' is uitgeschakeld in 'Instellingen'. Om dit te controleren, gaat u naar 'Instellingen' > 'Apps' > 'iTunes-films en -tv-programma's' > 'Begin direct'.

Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: