Als u geen Apple pushberichten ontvangt in de macOS- en iOS-clients

Lees hier wat u moet doen als u geen Apple pushberichten ontvangt in uw macOS- en iOS-client terwijl ze zijn verbonden met een netwerk.

Dit artikel is bedoeld voor netwerkbeheerders.

Hoe de Apple Push Notification Service verbinding maakt

Als u de Apple Push Notification Service (APNS) wilt gebruiken, moet er sprake zijn van een rechtstreekse en ononderbroken verbinding tussen de macOS- en iOS-clients en de servers van Apple.

Op de iPhone, iPad of iPod touch kunt u mogelijk verbinding met APNS maken via mobiele data (indien geactiveerd) of via wifi.

Vereiste poorten controleren

Als u wifi gebruikt achter een firewall of een private toegangspunt (Access Point Name; APN) voor mobiele data, moet u verbinding maken met specifieke poorten. U hebt een rechtstreekse verbinding zonder proxy met de APNS-servers nodig op de volgende poorten:

  • TCP-poort 5223 voor communicatie met APNS.
  • TCP-poort 443 of 2197 voor het verzenden van berichten naar APNS.*
  • TCP-poort 443 is vereist bij activering van het apparaat en daarna voor terugval (alleen met wifi) als APNS niet bereikbaar is via poort 5223.

De APNS-servers maken gebruik van taakverdeling. Apparaten maken dus niet altijd verbinding met hetzelfde publieke IP-adres voor berichten. Het is raadzaam om de toegang van apparaten tot deze poorten toe te staan in het gehele 17.0.0.0/8-adresblok dat aan Apple is toegewezen.

Meer informatie

* Sommige MDM-servers maken mogelijk nog gebruik van poort 2195 voor het verzenden van berichten naar APNS en van poort 2196 voor het ontvangen van feedback.

Publicatiedatum: