Over de instellingen van het mobiele datanetwerk op een iPhone en iPad

De naam van het toegangspunt (APN) definieert het netwerkpad voor alle mobiele dataverbindingen. U kunt de APN voor mobiele dataservices op een iPhone en iPad weergeven of wijzigen. Volg deze stappen als u het apparaat met een simkaart gebruikt en uw aanbieder toestaat dat de APN wordt gewijzigd. 

APN-instellingen wijzigen en weergeven

Als de APN-instellingen onjuist zijn, wordt de mobiele dataverbinding mogelijk verbroken en hebt u mogelijk extra kosten. Wijzig de APN niet tenzij dit wordt gevraagd door de aanbieder of IT-beheerder. Neem contact op met uw aanbieder om de te controleren wat de juiste APN-instellingen zijn.

Als uw aanbieder dit toestaat, kunt u de APN-instellingen op het iOS-apparaat weergeven in Instellingen > Mobiel netwerk> Mobiel datanetwerk.

Als u de instellingen wilt wijzigen, tikt u op elk veld en voert u de gegevens van uw aanbieder in. De instellingen worden automatisch opgeslagen. Afhankelijk van de aanbieder kunt u mogelijk de mobiele data-instellingen niet wijzigen. Als uw aanbieder een andere APN-instelling nodig heeft, kunt u mogelijk een configuratieprofiel met de juiste instelling gebruiken.

Het bijwerken van het iOS stelt alle wijzigingen aan de APN-instellingen opnieuw in, tenzij u een configuratieprofiel gebruikt. Als u de APN-instellingen hebt gewijzigd voordat u het iOS hebt bijgewerkt, worden de standaardwaarden voor deze instellingen hersteld. Na een iOS-update moet u de instellingen wellicht opnieuw toepassen.

APN-instellingen opnieuw instellen

Als u de standaardinformatie van de APN van de aanbieder opnieuw wilt instellen, gaat u naar Instellingen > Mobiel netwerk > Mobiel datanetwerk > Stel opnieuw in. Als u een configuratieprofiel hebt geïnstalleerd, wordt de standaardinformatie van het profiel gebruikt.

Als u een iPhone of iPad in een werkomgeving gebruikt, heeft uw IT-beheerder mogelijk een speciale APN voor u geconfigureerd. Als dit het geval is, neemt u contact op met uw IT-beheerder om de APN te wijzigen. Als u een APN wijzigt die een IT-beheerder voor u heeft ingesteld met een configuratieprofiel, kunt u tikken op Stel opnieuw in om deze opnieuw in te stellen:

  • iPhone: tik in Instellingen > Mobiel netwerk > Mobiel datanetwerk op de knop Stel opnieuw in.
  • iPad: verwijder het configuratieprofiel en voeg het opnieuw toe.

Neem contact op met de IT-beheerder voor meer informatie.

Als u een IT-beheerder bent, kunt u Apple Configurator, Profielbeheer in OS X Server of een andere MDM-oplossing (Mobile Device Management) gebruiken om geavanceerde instellingen, inclusief de APN, op een iPhone of iPad te wijzigen.

Lees meer over Implementatiebronnen voor iOS op bedrijfsniveau en de iPhone Support-website voor bedrijven.

Laatst gewijzigd op: