Inwisselcodes migreren naar beheerde distributie met het Volume Purchase Program

Organisaties die deelnemen aan het Volume Purchase Program (VPP), kunnen kiezen uit twee verschillende methoden voor de distributie van elke VPP-transactie: beheerde distributie of inwisselcodes.

Bij beheerde distributie blijft de organisatie eigenaar en beheerder van apps die via het VPP zijn aangeschaft. Uw organisatie kan apps toewijzen aan gebruikers of apparaten met iOS 9 via een MDM-oplossing (Mobile Device Management) of Apple Configurator 2. U kunt ook indien nodig apps intrekken en opnieuw toewijzen. Organisaties kunnen via MDM ook boeken toewijzen, maar de gebruiker blijft eigenaar van de boeken.

Uw organisatie kan ook inwisselcodes gebruiken om het eigendom van apps of boeken over te zetten naar de iTunes-account van een gebruiker.

Inwisselcodes migreren naar beheerde distributie

Als u eerder inwisselcodes hebt aangeschaft via het VPP, kunt u vragen om deze codes te migreren zodat ze kunnen worden gebruikt met beheerde distributie. Dit is alleen mogelijk als de codes nog niet zijn ingewisseld of als ze zijn ingewisseld via Apple Configurator 1.x.

Eerder aangeschafte inwisselcodes die door individuele gebruikers zijn ingewisseld, kunnen niet worden gemigreerd.

Als u wilt nagaan of de migratie van inwisselcodes naar beheerde distributie de juiste keuze is voor uw organisatie, moet u rekening houden met het volgende:

  • Verzeker u ervan dat u alle nog niet ingewisselde codes of de codes die via Apple Configurator 1.x zijn ingewisseld, wilt converteren naar beheerde distributie voordat u de migratie aanvraagt. Als u kiest voor migratie, moeten alle eerder aangeschafte codes worden gemigreerd en worden alle nog niet ingewisselde codes uitgeschakeld nadat u bent overgestapt op beheerde distributie. Als leden van uw organisatie codes hebben die nog niet zijn ingewisseld, wilt u deze wellicht inwisselen, gebruikers waarschuwen dat deze niet meer beschikbaar zullen zijn of de migratie uitstellen totdat de codes zijn ingewisseld.
  • Als u Apple Configurator gebruikt voor apparaten die door gebruikers worden gedeeld, voert u de upgrade van de apparaten naar iOS 9 en Apple Configurator 2 uit voordat u de inwisselcodes migreert. Hierdoor kunt u beheerde licenties rechtstreeks toewijzen aan apparaten.

De migratie van inwisselcodes naar beheerde distributie is definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt.

Systeemvereisten

  • Voor beheerde distributie hebt u een MDM-oplossing (Mobile Device Management) nodig. Zorg ervoor dat u een MDM-oplossing hebt en dat deze is gekoppeld aan uw VPP-account voordat u de migratie aanvraagt. Profielbeheer in OS X Server ondersteunt beheerde distributie voor gebruikers of apparaten. Apple Configurator 2 ondersteunt beheerde distributie voor apparaten. Raadpleeg de MDM-aanbieder voor andere MDM-oplossingen.
  • Beheerde distributie vereist iOS 7 of hoger of OS X Mavericks v10.9 of hoger.
  • De toewijzing van apps op basis van apparaten vereist iOS 9 of OS X El Capitan.

De migratie aanvragen

Als u de vereisten hebt bekeken en de migratie van inwisselcodes naar beheerde distributie wilt uitvoeren voor alle eerdere aankopen van uw VPP-account, dient u een verzoek in via het online aanvraagformulier voor ondersteuning voor bedrijven of onderwijsinstellingen. Selecteer 'Migrate redemption codes to managed distribution' (Migreer inwisselcodes naar beheerde distributie) in het menu boven in het formulier.

Meer informatie

Publicatiedatum: