Een USB-schijf met een AirPort-basisstation gebruiken

U kunt een USB-schijf delen via het netwerk door deze aan te sluiten op een compatibel AirPort-basisstation.

Alle modellen van deze basisstations zijn uitgerust met een USB 2.0-poort waarop u een compatibele, correct geformatteerde USB-schijf kunt aansluiten:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11n
  • AirPort Extreme 802.11ac

De schijf moet geformatteerd zijn als Mac OS Uitgebreid, FAT16 of FAT32. Apple adviseert Mac OS Uitgebreid (Journaled) te gebruiken, voor extra veerkracht in het geval de schijf wordt losgekoppeld of uitgeschakeld terwijl deze in gebruik is. AirPort-basisstations ondersteunen geen gecodeerde structuren of schijven die zijn geformatteerd als APFS, ExFAT of NTFS.

Nadat u de geformatteerde USB-schijf hebt aangesloten op een basisstation, kiest u de optie 'Finder' > 'Voorkeuren' en selecteert u vervolgens 'Externe schijven' om de gedeelde schijf in de navigatiekolom van de Finder weer te geven. Het basisstation biedt mogelijk ook ondersteuning voor het gebruik van Time Machine op die schijf.

Een als Mac OS Uitgebreid geformatteerde schijf wordt gedeeld via de protocollen SMB/CIFS en AFP. Een Mac-computer kan deze schijf identificeren via het Bonjour-protocol. Een als FAT16 of FAT32 geformatteerde schijf wordt gedeeld via het SMB/CIFS-protocol.

Stroomvereisten

De USB-poort van het basisstation kan stroom leveren aan USB-schijven met busvoeding als deze voldoen aan de voedingsspecificaties van USB 2.0. Als uw USB-schijf of -hub is geleverd met een eigen voeding, is het raadzaam deze te gebruiken.

Compatibiliteit met Time Machine

Time Machine ondersteunt compatibele USB-schijven als deze zijn aangesloten op de volgende basisstations (alle modellen):

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11ac

De schijf mag niet gecodeerd zijn maar u kunt Time Machine zo configureren dat reservekopieën gecodeerd worden weggeschreven naar de schijf.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: