Een reservekopie van een Mac maken of terugzetten met Time Machine

Time Machine maakt een reservekopie van alle bestanden naar een extern opslagapparaat, zodat u deze later kunt terugzetten of zien hoe ze er in het verleden uitzagen.

Time Machine configureren

Time Machine is de ingebouwde functie voor reservekopieën van de Mac. Om deze functie te kunnen gebruiken, hebt u een (apart verkrijgbaar) extern opslagapparaat nodig:

 • Een externe USB-, Thunderbolt- of FireWire-schijf die op de Mac is aangesloten
 • Een externe schijf die is aangesloten op een AirPort Extreme-basisstation (802.11ac-model) of AirPort Time Capsule
 • AirPort Time Capsule
 • Een Mac die is gedeeld als doellocatie voor Time Machine-reservekopieën
 • Een NAS-apparaat (Network-Attached Storage) dat ondersteuning biedt voor Time Machine via SMB
  Meer informatie over schijven die u voor Time Machine-reservekopieën kunt gebruiken.

Wanneer u een externe harde schijf rechtstreeks op de Mac aansluit, wordt u mogelijk gevraagd of u de schijf wilt gebruiken om een reservekopie met Time Machine te maken:

Selecteer 'Codeer reservekopieschijf' (aanbevolen) en klik daarna op 'Gebruik als reservekopieschijf'. Een gecodeerde reservekopie is alleen toegankelijk voor gebruikers met het wachtwoord. Lees hier hoe u uw reservekopieschijf beveiligt.

Als Time Machine niet vraagt op welke schijf reservekopieën moeten worden bewaard wanneer u de schijf aansluit op de Mac:

 1. Open de Time Machine-voorkeuren via het Time Machine-menu symbool van Time Machine in de menubalk. Of kies het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Time Machine'.
 2. Klik op 'Selecteer reservekopieschijf', 'Selecteer schijf' of 'Voeg reservekopieschijf toe of verwijder schijf'.
 3. Selecteer een reservekopieschijf in de lijst en klik vervolgens op 'Gebruik schijf'.
 4. Voor extra beveiliging van reservekopieën en extra gemak kunt u deze stappen herhalen om een andere reservekopieschijf toe te voegen. U kunt de ene reservekopieschijf bijvoorbeeld thuis en de andere op het werk gebruiken.

Een reservekopie maken met Time Machine

Nadat u Time Machine hebt geconfigureerd, wordt automatisch elk uur een reservekopie gemaakt van de laatste 24 uur, elke dag van de laatste maand en elke week van alle vorige maanden. Wanneer de reservekopieschijf vol is, worden de oudste reservekopieën verwijderd.

 • Als u nu een reservekopie wilt maken in plaats van op de volgende automatische reservekopie te wachten, kiest u 'Maak nu reservekopie' in het Time Machine-menu symbool van Time Machine in de menubalk.
 • Als u de automatische reservekopieën wilt stoppen, opent u de Time Machine-voorkeuren en maakt u de selectie van 'Automatische reservekopieën' ongedaan (macOS Sierra of hoger) of schakelt u Time Machine uit (OS X El Capitan of lager). U kunt nog steeds handmatig reservekopieën maken door 'Maak nu reservekopie' te kiezen in het Time Machine-menu.
 • Als u een reservekopie wilt annuleren, selecteert u 'Sla reservekopie over' (of 'Stop reservekopie') in het Time Machine-menu. 
 • Als u de status van een reservekopie wilt controleren, gebruikt u het Time Machine-menu. Het symbool geeft aan of Time Machine een reservekopie maakt Bezig, inactief is tot de volgende automatische reservekopie Inactief of de reservekopie niet kan voltooien Reservekopie lukt nietReservekopie lukt niet.
 • Als u van bepaalde items geen reservekopie wilt maken, opent u de Time Machine-voorkeuren in het Time Machine-menu, klikt u achtereenvolgens op 'Opties' en op de knop 'Voeg toe' (+) en selecteert u het onderdeel waarvan u geen reservekopie wilt maken. Als u de uitsluiting van een item (bijvoorbeeld een externe harde schijf) wilt beëindigen, selecteert u het item en klikt u op de knop 'Verwijder' (-).

 

     
 

Het maken van de eerste reservekopie kan lang duren, afhankelijk van hoeveel bestanden u hebt. Terwijl de reservekopie wordt gemaakt, kunt u de Mac gewoon blijven gebruiken. Sommige Mac-computers maken zelfs reservekopieën wanneer ze sluimeren. Time Machine maakt alleen een reservekopie van de bestanden die sinds de laatste reservekopie zijn gewijzigd, waardoor de volgende reservekopieën dus sneller worden gemaakt.

Specifieke items uit een Time Machine-reservekopie terugzetten

 1. Open een venster voor het item dat u terug wilt zetten. Bijvoorbeeld:
  • Als u een bestand wilt terugzetten dat u per ongeluk hebt verwijderd uit uw map 'Documenten', opent u de map 'Documenten'.
  • Als u een e-mailbericht wilt terugzetten, opent u in Mail uw postbus Inkomend.
  • Als u een app gebruikt die automatisch versies van documenten bewaart terwijl u eraan werkt, kunt u een document openen en vervolgens met Time Machine eerdere versies van het document terugzetten.
 2. Kies in het Time Machine-menu symbool van Time Machine de optie 'Activeer Time Machine' of klik in het Dock op Time Machine. In dit voorbeeld ziet u Time Machine voor de map 'Documenten':
 3. Zoek de items die u wilt terugzetten:
  • Gebruik de tijdlijn aan de rand van het scherm om de items in de Time Machine-reservekopie te zien zoals ze op die datum en tijd waren. De tijdbalk kan ook lokale momentopnamen bevatten.
  • Gebruik de pijlen omhoog en omlaag op het scherm om naar het moment te gaan waarop de inhoud van het venster het laatst is gewijzigd. U kunt ook het zoekveld in een venster gebruiken om een item te zoeken en vervolgens door de tijd bladeren, waarbij u let op de wijzigingen van dat item.
  • Selecteer een item en druk op de spatiebalk om er een voorbeeld van te bekijken, zodat u er zeker van bent dat u het juiste item hebt. 
 4. Klik op 'Zet terug' om het geselecteerde item terug te zetten of Control-klik op het item voor andere opties.

Alles uit een Time Machine-reservekopie terugzetten

Als u een Mac helemaal wilt herstellen, gebruikt u het hulpprogramma 'Zet terug van Time Machine-reservekopie' in macOS Recovery. De schijf die u herstelt, wordt gewist voordat macOS en de overige inhoud van de Time Machine-reservekopie erop worden gezet.

Als u alleen uw bestanden, instellingen of gebruikersaccounts wilt kopiëren, gebruikt u Migratie-assistent.

Meer informatie

 • Lees wat u moet doen als u geen reservekopie kunt maken of terugzetten met Time Machine.
 • Als u reservekopieën naar meerdere schijven maakt, kunt u wisselen van schijf voordat u Time Machine opent. Houd de Option-toets ingedrukt en kies 'Zoek op andere reservekopieschijven' in het Time Machine-menu.
 • Als u met Time Machine reservekopieën maakt op een opslagapparaat in uw netwerk, kunt u deze reservekopieën laten controleren om er zeker van te zijn dat ze in orde zijn. Houd hiervoor de Option-toets ingedrukt en kies vervolgens 'Controleer reservekopieën' in het Time Machine-menu. 
 • Nadat u de reservekopieschijf hebt gekozen, is het symbool ervan in de Finder mogelijk anders dan het symbool  dat u in de voorkeuren van Time Machine ziet. U kunt het symbool desgewenst wijzigen.
 • In OS X Lion v10.7.3 of hoger kunt u opstarten vanaf de Time Machine-schijf, mocht dat nodig zijn. Houd hiervoor de Option-toets ingedrukt terwijl de Mac opstart. Wanneer u het scherm Opstartbeheer ziet, selecteert u 'EFI Boot' als opstartschijf.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: