Een reservekopie van een Mac maken of terugzetten met Time Machine

Time Machine maakt een reservekopie van alle bestanden naar een externe harde schijf, zodat u deze later kunt terugzetten of zien hoe ze er in het verleden uitzagen.

Time Machine configureren

Time Machine is de ingebouwde functie voor reservekopieën van de Mac. Om deze te gebruiken, hebt u een oplossing voor externe opslag nodig die afzonderlijk verkrijgbaar is:

 • Een externe harde schijf die via de USB-, FireWire- of Thunderbolt-poort op de Mac is aangesloten
 • Time Capsule of macOS Server op uw netwerk 
 • Een externe harde schijf die is aangesloten op de USB-poort van een AirPort Extreme-basisstation in het netwerk  

Wanneer u een externe harde schijf rechtstreeks op de Mac aansluit, wordt u mogelijk gevraagd of u de schijf wilt gebruiken om een reservekopie met Time Machine te maken. Klik op 'Gebruik als reservekopieschijf'. Als u ervoor kiest om de reservekopieën te coderen, hebben alleen gebruikers met het wachtwoord toegang tot de reservekopieën.


Als u in Time Machine niet wordt gevraagd een reservekopieschijf te kiezen:

 1. Open de Time Machine-voorkeuren via het Time Machine-menu symbool van Time Machine in de menubalk. Of kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik vervolgens op 'Time Machine'.
 2. Klik op 'Selecteer reservekopieschijf' of op 'Voeg reservekopieschijf toe of verwijder schijf'.
 3. Selecteer een reservekopieschijf in de lijst en klik vervolgens op 'Gebruik schijf'.
 4. Voor extra beveiliging van reservekopieën en het gemak kunt u deze stappen herhalen om een andere reservekopieschijf toe te voegen. U kunt de ene reservekopieschijf bijvoorbeeld thuis en de andere op het werk gebruiken.

Een reservekopie maken met Time Machine

Nadat u Time Machine hebt geconfigureerd, wordt automatisch elk uur een reservekopie gemaakt van de laatste 24 uur, elke dag van de laatste maand en elke week van alle vorige maanden. Wanneer de reservekopieschijf vol is, worden de oudste reservekopieën verwijderd.

 • Als u nu een reservekopie wilt maken in plaats van op de volgende automatische reservekopie te wachten, kiest u 'Maak nu reservekopie' in het Time Machine-menu symbool van Time Machine.
 • Als u de automatische reservekopieën wilt stoppen, opent u de Time Machine-voorkeuren en maakt u de selectie 'Automatische reservekopieën' ongedaan (macOS Sierra) of schakelt u Time Machine uit (OS X El Capitan of lager). U kunt nog steeds handmatig reservekopieën maken door 'Maak nu reservekopie' te kiezen in het Time Machine-menu.
 • Als u een reservekopie wilt annuleren, selecteert u 'Sla reservekopie over' (of 'Stop reservekopie') in het Time Machine-menu. 
 • Als u de status van een reservekopie wilt controleren, gebruikt u het Time Machine-menu. Het symbool geeft aan of Time Machine een reservekopie maakt Bezig, inactief is tot de volgende automatische reservekopie Inactief of de reservekopie niet kan voltooien Reservekopie lukt nietReservekopie lukt niet.
 • Als u van bepaalde onderdelen geen reservekopie wilt maken, opent u de Time Machine-voorkeuren in het Time Machine-menu, klikt u achtereenvolgens op 'Opties' en op het plusteken en selecteert u het onderdeel waarvan u geen reservekopie wilt maken.  

 

     
 

Het maken van de eerste reservekopie kan lang duren, afhankelijk van hoeveel bestanden u hebt. Terwijl de reservekopie wordt gemaakt, kunt u de Mac gewoon blijven gebruiken. Sommige Mac-computers maken zelfs reservekopieën wanneer ze sluimeren. Time Machine maakt alleen een reservekopie van de bestanden die sinds de laatste reservekopie zijn gewijzigd, waardoor de volgende reservekopieën dus sneller worden gemaakt.

Een Time Machine-reservekopie terugzetten

Specifieke bestanden terugzetten:

 1. Kies in het Time Machine-menu symbool van Time Machine de optie 'Activeer Time Machine' of klik in het Dock op Time Machine.
 2. Zoek de bestanden die u wilt terugzetten:
  • Gebruik de tijdbalk aan de rand van het scherm om de bestanden in de Time Machine-reservekopie te zien zoals deze op die datum en tijd waren. De tijdbalk kan ook lokale momentopnamen bevatten.
  • Gebruik de pijlen omhoog en omlaag op het scherm om naar het moment te gaan waarop de inhoud van het venster het laatst is gewijzigd. U kunt ook het zoekveld in een venster gebruiken om een bestand te zoeken en vervolgens door de tijd te bladeren terwijl u zich focust op de wijzigingen van dat bestand.
  • Selecteer een bestand en druk op de spatiebalk voor een voorvertoning van het bestand, zodat u er zeker van bent dat u het juiste bestand hebt. 
 3. Klik op 'Zet terug' om het geselecteerde bestand terug te zetten of Control-klik op het bestand voor andere opties.

Alles terugzetten:

 • Gebruik macOS Recovery als u een Time Machine-reservekopie volledig wilt terugzetten.
 • Om de bestanden, instellingen en gebruikersaccounts in de reservekopie te kopiëren naar een andere Mac, gebruikt u Migratie-assistent.

Meer informatie

 • Wanneer een reservekopie niet kan worden voltooid, wordt u hiervan op de hoogte gebracht in Time Machine. Om te controleren of een reservekopie goed is, houdt u de Option-toets ingedrukt en kiest u 'Controleer reservekopieën' in het Time Machine-menu. Lees wat u moet doen als u geen reservekopie kunt maken of terugzetten met Time Machine.
 • Als u reservekopieën naar meerdere schijven maakt, kunt u wisselen van schijf voordat u Time Machine opent. Houd de Option-toets ingedrukt en kies 'Zoek op andere reservekopieschijven' in het Time Machine-menu.
 • Als u een Time Capsule gebruikt, wordt de eerste reservekopie mogelijk sneller gemaakt als deze zich in dezelfde kamer als de Mac bevindt of via een Ethernet-kabel rechtstreeks op de Mac is aangesloten. Meer informatie.
 • Nadat u de reservekopieschijf hebt gekozen, is het symbool ervan in de Finder mogelijk anders dan het symbool  dat u in de voorkeuren van Time Machine ziet. U kunt het symbool desgewenst wijzigen.
 • In OS X Lion v10.7.3 of hoger kunt u ook opstarten vanaf de Time Machine-schijf, mocht dat nodig zijn. Houd hiervoor de Option-toets ingedrukt terwijl de Mac opstart. Wanneer u het scherm Opstartbeheer ziet, selecteert u 'EFI Boot' als opstartschijf.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: