Basiskenmerken van de Mac: Time Machine maakt een reservekopie van een Mac

Time Machine is de ingebouwde functie voor reservekopieën in OS X. Het bewaart een reservekopie van alle bestanden en onthoudt hoe het systeem er op een bepaalde dag uitzag waardoor u dus kunt zien hoe de Mac er in het verleden uitzag.

Time Machine configureren

Alvorens Time Machine te gebruiken, moet u een bestemming voor de reservekopie selecteren. U kunt een reservekopie van bestanden maken op de volgende apparaten:

 • een externe harde schijf (afzonderlijk verkrijgbaar) die via de USB-, FireWire- of ThunderBolt-poort op de Mac wordt aangesloten
 • een externe harde schijf (afzonderlijk verkrijgbaar) die via de USB-poort van een AirPort Extreme 802.11ac wordt aangesloten
 • een AirPort Time Capsule of OS X Server in het netwerk

Time Machine maakt elk uur een reservekopie van de afgelopen 24 uur, dagelijkse reservekopieën van de afgelopen maand en wekelijkse reservekopieën. Wanneer de reservekopieschijf vol geraakt, worden de oudste reservekopieën verwijderd.

Time Machine met externe schijven gebruiken

Time Machine instellen is even eenvoudig als een externe harde schijf aansluiten op de Mac. Wanneer u een lege schijf op de Mac aansluit, wordt u in Time Machine gevraagd of u de schijf voor reservekopieën wilt gebruiken als u nog geen reservekopieapparaat hebt opgegeven.

 1. Klik op ‘Gebruik als reservekopieschijf’ om deze schijf als bestemming voor de reservekopieën wilt gebruiken.
 2. Selecteer de optie om reservekopieën te coderen als u wilt voorkomen dat andere gebruikers de reservekopie kunnen gebruiken zonder wachtwoord.

De Time Machine-schijf moet in Mac OS Uitgebreid (journaled) zijn geformatteerd. Als u een NTFS- of FAT-geformatteerde schijf selecteert, vraagt Time Machine u de schijf opnieuw te formatteren. Belangrijk: wanneer u een schijf opnieuw formatteert, worden alle bestanden op de doelschijf verwijderd. Als u niet zeker weet of u de aangesloten schijf wilt wissen, kiest u een andere schijf.

Time Machine met een AirPort Time Capsule gebruiken

Als u een AirPort Time Capsule in het netwerk hebt, kunt u deze gebruiken als Time Machine-reservekopieapparaat. U moet eerst de AirPort Time Capsule configureren. Raadpleeg de documentatie die bij de AirPort Time Capsule is meegeleverd voor informatie over het gebruik ervan in een netwerk. Zodra de AirPort Time Capsule is geconfigureerd, gebruikt u deze stappen om deze als bestemming voor de reservekopieën te selecteren.

 1. Open de Time Machine-voorkeuren en klik op Selecteer schijf. 
 2. Selecteer in het geopende venster de AirPort Time Capsule die u als bestemming voor de reservekopieën wilt gebruiken.
 3. Selecteer de optie om reservekopieën te coderen als u wilt voorkomen dat andere gebruikers de reservekopie kunnen gebruiken zonder wachtwoord.

Reservekopieën maken

Reservekopieën worden automatisch gemaakt als de Time Machine-schijf beschikbaar is.

Over de eerste reservekopie

De eerste reservekopie kan even duren, afhankelijk van hoeveel bestanden de opstartschijf heeft. Terwijl Time Machine in werking is, kunt u de Mac blijven gebruiken. Time Machine toont een melding wanneer de eerste reservekopie is voltooid of als er tijdens de eerste reservekopie problemen optreden.

Als u een Airport Time Capsule gebruikt, gebeurt de eerste reservekopie mogelijk sneller als u de computer in dezelfde kamer als de AirPort Time Capsule houdt. Een Ethernet-kabel aansluiten tussen de Mac en een van de Ethernet-poorten van de AirPort Time Capsule kan de eerste reservekopie ook versnellen.

Automatische reservekopieën

Zodra de eerste reservekopie is gemaakt, maakt Time Machine automatisch reservekopieën van de bestanden die sinds de laatste reservekopie zijn gewijzigd op de Mac. Deze reservekopieën worden gemaakt wanneer de verbinding tussen de Mac en de bestemming voor de reservekopieën niet is verbroken. De Mac kan de reservekopieën zelfs als een functie van Power Nap uitvoeren.

Via het menu Time Machine in de menubalk kunt u ook weten wanneer een reservekopie op de achtergrond wordt gemaakt. Tijdens het maken van een reservekopie verschijnt een extra pijl op het menu.

   
inactief bezig met
reservekopie
reservekopie lukt niet

U kunt de status van de reservekopie controleren door te klikken op het symbool van Time Machine in de menubalk. Als het symbool van Time Machine op een mogelijk probleem wijst, klikt u erop om te zien waarom Time Machine de reservekopie niet kan maken.

U kunt ook een Time Machine-reservekopie handmatig starten door ‘Maak nu reservekopie’ te selecteren in het menu Time Machine van de menubalk. Selecteer dit menu terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt om meer opties weer te geven zoals de reservekopieschijf controleren of handmatig overschakelen naar een andere reservekopieschijf.

Gegevens terugzetten vanaf Time Machine-reservekopieën

Met Time Machine kunt u ‘in de tijd teruggaan’ om bestanden, versies van bestanden of het gehele systeem terug te zetten. Als u in Time Machine wordt gemeld dat de Machine-reservekopieschijf onvindbaar is, zorgt u ervoor dat de reservekopieschijf is aangesloten en is geactiveerd.

Specifieke bestanden of mappen terugzetten

Ga naar de Finder en kies Activeer Time Machine in het menu Time Machine om oudere versies van de bestanden en mappen weer te geven.

 • Gebruik de tijdbalk rechts in het venster om terug te gaan naar een bepaald punt in de tijd. De tijdbalk toont de tijden van alle reservekopieën op de reservekopieschijf. Als u niet precies weet wanneer u een bestand hebt verwijderd of gewijzigd, kunt u de pijl achteruit gebruiken om Time Machine door de tijd te laten reizen om u te tonen wanneer die map voor het laatst is gewijzigd.
 • U kunt een bestand ook zoeken via een Finder-venster. Activeer Time Machine in de Finder. Voer vervolgens een zoekterm in het zoekveld van het Finder-venster in. Gebruik de pijl achteruit om Time Machine in de reservekopieën te laten zoeken naar wat u precies nodig hebt.
 • Als u het bestand/de map wilt terugzetten, selecteert u deze en klikt u op de knop ‘Zet terug’. Het bestand wordt automatisch gekopieerd naar het bureaublad of de juiste map. Als het bestand dat u terugzet dezelfde naam heeft als een ander bestand op dezelfde locatie, wordt u gevraagd welk bestand u wilt behouden of indien u beide bestanden wilt behouden. Klik rechts of Control-klik op een bestand in het venster Time Machine om extra opties weer te geven.
 • Als u niet zeker weet of u de juiste versie van een bestand terugzet, gebruikt u Snelle weergave om eerst een voorvertoning van de inhoud van het bestand te zien. Markeer het bestand en druk op de Spatiebalk om het bestand nader te bekijken.

Terugzetten en de vorige versie herstellen vanuit programma’s

U kunt ook vorige versies van documenten herstellen vanuit programma’s. Open in programma’s met ondersteuning voor deze functie een bestand waarvan u een vorige versie wilt herstellen en kies een van de volgende opties:

 • Kies Activeer Time Machine in het menu Time Machine  .
 • Kies Archief > Vorige versie > Blader door alle versies.
 • Klik op het symbool van Time Machine in het Dock.

Meer informatie

Voor meer informatie over Time Machine klikt u op de knop Help in het paneel Time Machine van Systeemvoorkeuren. Of zoek ‘reservekopie’ in het menu Help voor meer informatie over deze functies:

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
74% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)