Gebruikmaken van telefonische support nadat uw gratis support is afgelopen

Alle apparaten van Apple worden geleverd met 90 dagen gratis support. Als u de dekking controleert en constateert dat uw Apple apparaat niet is gedekt voor gratis telefonische technische support, hebt u een aantal opties.

Apparaten die binnen garantie vallen

Als uw apparaat onder onze beperkte garantie valt, kunt u mogelijk een AppleCare+ of AppleCare Protection Plan aanschaffen voor extra dekking.

Als u niet in aanmerking komt voor de aanschaf van een AppleCare Plan, kunt u support voor één incident aanschaffen.

Niet alle producten en aankoopopties zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Neem contact op met Apple Suppport voor meer informatie over uw opties. De voordelen van Apple's beperkte garantie en AppleCare Plan-dekking vormen een aanvulling op de rechten die gelden uit hoofde van de consumentenwetgeving.

Apparaten die buiten garantie vallen

Als een apparaat niet meer door onze beperkte garantie, het AppleCare+ Plan of het AppleCare Protection Plan wordt gedekt, kunt u support per incident aanschaffen.

Publicatiedatum: