Een Apple toetsenbord in Windows met Boot Camp gebruiken

Als u Boot Camp hebt gebruikt om Microsoft Windows op uw Mac te installeren, kunt u het toetsenbord dat u gebruikt voor macOS, ook voor Windows gebruiken. 

Mac-equivalenten van Windows-toetsen

  

Windows-logo: druk op Command (⌘).

Backspace of Delete: druk op Delete.

Enter of ⏎: druk op Return.

Alt (links): druk op Option (⌥).

Alt GR (rechts): druk op Option + Control.

Apps: deze toets is niet beschikbaar op Apple toetsenborden.


Het schermtoetsenbord gebruiken voor andere functies

Als de volgende toetsen niet aanwezig zijn op uw Apple toetsenbord, kunt u ze in Windows nabootsen met behulp van het schermtoetsenbord.

  • Pause/Break
  • Insert
  • Voorwaarts wissen
  • Home
  • End
  • Page Up
  • Page Down
  • Num Lock
  • Scroll Lock

 


Knipprogramma gebruiken voor 'Print Screen'

Om de functies 'Print Screen' en 'Print Active Window' na te bootsen in Windows, gebruikt u de Windows-tool Knipprogramma.

 


Als uw toetsenbord niet werkt zoals verwacht in Windows

Als uw Apple toetsenbord werkt zoals verwacht in macOS maar niet in Windows, kunt u deze oplossingen proberen:

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: