Een Apple toetsenbord gebruiken in Windows met Boot Camp

Op uw Mac kunt u een Apple toetsenbord gebruiken of een toetsenbord dat is ontworpen voor Microsoft Windows. Sommige toetsen van het toetsenbord werken in Windows mogelijk anders dan in macOS. 

Mac-equivalenten van Windows-toetsen

Veel toetsen op een pc hebben equivalenten op een Apple toetsenbord.
  

Windows-logo: druk op Command (⌘).

Backspace of Delete: druk op Delete.

Enter of ⏎: druk op Return.

Alt (links): druk op Option (⌥).

Alt GR (rechts): druk op Option + Control.

Programma's: deze toets is niet beschikbaar op Apple toetsenborden.


Het schermtoetsenbord gebruiken voor andere functies

Als de volgende toetsen niet aanwezig zijn op uw Apple-toetsenbord, kunt u ze in Windows nabootsen met behulp van het schermtoetsenbord.

 • Pause/Break
 • Insert
 • Voorwaarts wissen
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Num Lock
 • Scroll Lock

 


Het Knipprogramma gebruiken voor 'Print Screen'

Om de functies 'Print Screen' en 'Print Active Window' na te bootsen in Windows, gebruikt u de Windows-tool Knipprogramma.

 


Als uw toetsenbord niet werkt zoals verwacht in Windows

Als uw Apple toetsenbord werkt zoals verwacht in macOS maar niet in Windows, kunt u deze oplossingen proberen:

 


Meer informatie

 • Op de site van Microsoft staat een artikel over toetstoewijzingen waarin wordt uitgelegd hoe een Windows-toetsenbord in macOS kan worden gebruikt.
 • Gebruik Microsoft Keyboard Layout Creator om toetscombinaties te vinden voor unieke tekens die worden gebruikt in de taal en regio die uw Apple toetsenbord ondersteunt:
  1. Download, installeer en open de Microsoft Keyboard Layout Creator.
  2. Kies 'File' (Bestand) > 'Load Existing Keyboard' (Huidig toetsenbord laden).
  3. Selecteer het toetsenbord dat u wilt zien. 
  4. Zoek in de lijst met toetsenborden de naam van het land of de regio die wordt gevolgd door '(Apple)'.
  5. Volg de instructies van de app. U kunt afbeeldingen van het toetsenbord afdrukken, inclusief hoe toetsen eruitzien wanneer u een speciale toets (zoals Shift, Option of Fn) indrukt.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: