Een Handy Tech Braillino-leesregel gebruiken met VoiceOver

Als u uw Handy Tech Braillino-brailleleesregel gebruikt met VoiceOver op uw iPhone, iPad en iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het apparaat gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Deze toetscommando's werken met elke Handy Tech Easy Braille-brailleleesregel met het serienummer 09307 of hoger. Als uw brailleleesregel een lager serienummer heeft, werkt het mogelijk niet met deze commando's. U vindt het serienummer op het tabblad 'Info' van het ingebouwde menu van de brailleleesregel. 

 

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Activeer de Delete-toets Links-omhoog + links-omlaag
Activeer de Return-toets Rechts-omhoog + rechts-omlaag

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router
Verschuif brailleleesregel naar links Links-omhoog of rechts-omhoog
Verschuif braille naar rechts Links-omlaag of rechts-omlaag

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor een universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: