Een Humanware Brailliant BI-leesregel gebruiken met VoiceOver

Als u een Humanware Brailliant BI-leesregel gebruikt met VoiceOver op uw iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het apparaat gebruiken om te navigeren.

U kunt de volgende commando's gebruiken met Humanware Brailliant BI 32- en Brailliant BI 40-modellen. Zorg ervoor dat uw leesregel de juiste tabel gebruikt en controleer of u de nieuwste versie van iOS hebt.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel Omhoog of C1
Ga naar het volgende onderdeel Omlaag of C4
Ga naar het eerste onderdeel C1 + C2 + C3
Ga naar het laatste onderdeel C4 + C5 + C6
Ga naar de statusbalk C2 + C3 + C4
Ga naar Berichtencentrum C4 + C6
Ga naar Bedieningspaneel C2 + C5
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig C1 + C2

Scrollen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Scrol één pagina naar links C2 + C4 + C6
Scrol één pagina naar rechts C1 + C3 + C5
Scrol één pagina omhoog C3 + C4 + C5 + C6
Scrol één pagina omlaag C1 + C4 + C5 + C6

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel met rotorinstelling Omhoog + links of C3
Ga naar het volgende onderdeel met rotorinstelling Rechts + omlaag of C6
Selecteer de vorige rotorinstelling C2 + C3
Selecteer de volgende rotorinstelling C5 + C6

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Selecteer het onderdeel onder uw vinger C3 + C6
Activeer de thuisknop C1 + C2 + C5
Activeer de Delete-toets C1 + C4 + C5
Activeer de Return-toets C1 + C5
Activeer de volume-omhoogknop C3 + C4 + C5
Activeer de volume-omlaagknop C1 + C2 + C6
Activeer de verwijdertoets C1 + C4 + C6

Lezen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Lees pagina vanaf het geselecteerde onderdeel C1 + C2 + C3 + C5
Lees pagina vanaf het begin C2 + C4 + C5 + C6
Spreek paginanummer of aantal zichtbare rijen uit C3 + C4

Bewerken

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Selecteer alles C2 + C5 + C6
Selecteer tekst C2 + C3 + C5 + C6
Hef selectie van tekst op C2 + C3 + C5
Tab C2 + C3 + C4 + C5
Shift Tab C1 + C2 + C5 + C6
Knip C1 + C3 + C4 + C6
Kopieer C1 + C4
Plak C1 + C2 + C3 + C6
Herstel C1 + C3 + C5 + C6
Opnieuw C2 + C3 + C4 + C6
Wijzig het label van een onderdeel C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Control

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel schermgordijn in en uit C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Onderbreek of hervat spraak C1 + C2 + C3 + C4
Schakel spraak in of uit C1 + C3 + C4
Start VoiceOver Help C1 + C3

Braille

VoiceOver Help Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router
Verschuif braille naar links Links of C2
Verschuif braille naar rechts Rechts of C5
Schakel aankondigingengeschiedenis in of uit C1 + C3 + C4 + C5
Volgende uitvoermodus C1 + C2 + C4 + C5
Volgende invoermodus C2 + C3 + C5

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor een universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: