De brailleleesregel Optelec EasyLink met VoiceOver gebruiken

Wanneer u de brailleleesregel Optelec EasyLink met VoiceOver gebruikt op een iPhone, iPad of iPod touch, kunt u deze toetsen van het apparaat gebruiken.

Om er zeker van te zijn dat een brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel Joystick Left
Ga naar volgend onderdeel Joystick Right

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel met rotorinstelling Joystick Up
Ga naar volgend onderdeel met rotorinstelling Joystick Down

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Selecteer onderdeel onder uw vinger Joystick Action

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Verschuif brailleleesregel naar links Left
Verschuif brailleleesregel naar rechts Right

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: