De brailleleesregel Optelec EasyLink 12 met VoiceOver gebruiken

Wanneer u de brailleleesregel Optelec EasyLink 12 met VoiceOver gebruikt op een iPhone, iPad of iPod touch, kunt u deze toetsen van het apparaat gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel Joystick links
Ga naar het volgende onderdeel Joystick Right

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel met rotorinstelling Joystick omhoog
Ga naar het volgende onderdeel met rotorinstelling Joystick omlaag

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Selecteer het onderdeel onder uw vinger Joystick Action

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Verschuif braille naar links Links
Verschuif braille naar rechts Rechts

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor een universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: