De brailleleesregel Alva BC640 met VoiceOver gebruiken

Wanneer u de brailleleesregel Alva BC640 met VoiceOver gebruikt op de iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's gebruiken.

Om er zeker van te zijn dat een brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel Smartpad Left
Ga naar volgend onderdeel Smartpad Right
Ga naar statusbalk Smartpad 2
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig Smartpad 3

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar volgend onderdeel met rotorinstelling eTouch 4, Thumb 4 of Smartpad Down
Ga naar vorig onderdeel met rotorinstelling eTouch 2, Thumb 2 of Smartpad Up

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router Row 1 of Router Row 2
Selecteer onderdeel onder uw vinger Smartpad Enter of Thumb 3
Activeer de thuisknop Smartpad 1

Lezen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Onderbreek of hervat spraak Smartpad 4

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Verschuif brailleleesregel naar links eTouch 1 of Thumb 1
Verschuif brailleleesregel naar rechts eTouch 3 of Thumb 5
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router Row 1 of Status Router Row 2

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met commando's.

Op dit moment worden geen Feature Pack Perkins-toetsen ondersteund.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: